Tổng công ty mía đường i

Xem 1-8 trên 8 kết quả Tổng công ty mía đường i
 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf3p hoamai_do 01-02-2013 22 2   Download

 • BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------Số: 1340/QĐ-BNN-ĐMDN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG TRÀ VINH THUỘC TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf4p bunbohue1810 18-06-2010 58 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHUYỂN TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I SANG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO HÌNH THỨC CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON VÀ CHUYỂN CÔNG TY MẸ TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf5p cavienchien5k 19-07-2010 26 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÍA ĐƯỜNG TRÀ VINH VÀO CÔNG TY MẸ TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p nuocsuoiaquafina 02-09-2011 43 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf8p c2vang 29-09-2011 31 3   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG DIỆP KỈNH TẦN VỀ KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH 5 NĂM (2011-2015) VÀ NĂM 2012 CỦA TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I Ngày 23/12/2011

  pdf3p dhoomagain 23-02-2012 22 3   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG DIỆP KỈNH TẦN TẠI CUỘC HỌP THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I

  pdf3p tymong_manh 23-11-2012 12 1   Download

 • Quyết định 760/QĐ-TTg năm 2013 điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ khi chuyển Tổng công ty Mía đường I-CTCP để chuyển thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf2p lengocln 22-03-2014 18 0   Download

Đồng bộ tài khoản