Tổng công ty phát triển phát thanh truyền hình thông tin

Xem 1-5 trên 5 kết quả Tổng công ty phát triển phát thanh truyền hình thông tin
 • Ngày nay trong xu thế hội nhập với nền kinh tế quốc tế, nền kinh tế Việt Nam đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao thứ hai thế giới. Hoạt động ngoại thương, xuất nhập khẩu đã có những chuyển biến rõ rệt, không ngừng mở rộng và phát triển, đóng góp một vai trò lớn trong nền kinh tế đất nước.

  pdf137p buiduong_1 02-12-2012 81 26   Download

 • Đồ án tốt nghiệp..GVHD : ThS. Võ Thị Hương..Giải pháp cung cấp dịch vụ IPTV.của Công ty VTC Digicom.GVHD: Võ Thị Hƣơng.Sinh viên: Hồ Anh Quân.Lớp:.09 LTDT..SVTH : Hồ Anh Quân..Trang II..09LTDT...Đồ án tốt nghiệp..GVHD : ThS. Võ Thị Hương..MỤC LỤC.Trang.MỤC LỤC ..…………………….…………………………..………..I.DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT……………………………................III.LỜI MỞ ĐẦU …………………..………………………................ V.

  pdf60p bautroibinhyen1 02-11-2016 4 2   Download

 • Bài 1 : Đại cương về PR Bài 2 : Lịch sử hình thành và phát triển của PR Bài 3 : PR với marketing, quảng cáo và truyền thông Bài 4 : PR và các phương tiện thông tin đại chúng Bài 5 : PR và một số hoạt động có liên quan Bài 6 : Hoạt động PR ở cấp độ công ty chuyên nghiệp Bài 7 : Hoạt động PR ở cấp độ phòng, ban của tổ chức Bài 8 : Hoạt động PR ở cấp độ cá nhân...

  ppt1p tab_12 26-07-2013 40 9   Download

 • Ngoài những nghiệp vụ truyền thống trước đây như nhận tiền gửi và cho vay, hiện nay các ngân hàng thương mại đã không ngừng gia tăng các hoạt động dịch vụ ngân hàng với mức thu chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thu nhập của ngân hàng. Đó là xu hướng chung của các ngân hàng hiện đại ngày nay.

  pdf0p giamdocamnhac 06-04-2013 16 5   Download

 • Đồ Án Tổng Hợp.Đề Tài: Tổng Quan Về Công Nghệ W-CDMA..Tên đề tài:..Tổng quan về công nghệ W-CDMA.Sinh viên: Nguyễn Trung Tuấn.GVHD:..Th.S. Trần Thanh Hà..Lớp:..09LTĐT..GVHD: Th.S. Trần Thanh Hà..1..SVTH: Nguyễn Trung Tuấn...Đồ Án Tổng Hợp.Đề Tài: Tổng Quan Về Công Nghệ W-CDMA..LỜI NÓI ĐẦU.Nhu cầu trao đổi thông tin là nhu cầu thiết yếu trong xã hội hiện đại. Các hệ thống.thông tin di động với khản năng giúp con người trao đổi thông tin mọi lúc, mọi nơi đã.

  pdf78p bautroibinhyen1 02-11-2016 6 3   Download

Đồng bộ tài khoản