Tổng công ty thủy sản hạ long

Xem 1-7 trên 7 kết quả Tổng công ty thủy sản hạ long
 • Quyết định 101/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thủy sản Hạ Long sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

  doc2p diennghia 19-08-2009 64 9   Download

 • Từ khi nước ta chuyển đổi cơ cấu kinh tế – chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường đã tạo ra những bước phát triển nhảy vọt cho nền kinh tế đất nước. Cơ chế thị trường đã tạo ra những cơ hội cũng như thách thức cho nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng.

  pdf79p vaio1111 03-09-2012 88 35   Download

 • Công ty Cổ phần Thạch Bàn Viglacera là một doanh nghiệp Cổ phần Nhà nước thuộc Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng. Trụ sở chính của Công ty đặt tại: Phường Thạch Bàn – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội. Tiền thân của Công ty Cổ phần Thạch Bàn là “Công Trường Gạch Thạch Bàn” thuộc Công ty sản xuất vật liệu kiến trúc Hà Nội được thành lập ngày 15/2/1959.

  pdf14p trungtri 24-07-2009 1379 417   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN CÔNG TY MẸ TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN HẠ LONG THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf4p cavienchien5k 19-07-2010 25 2   Download

 • Quyết định số 101/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thủy sản Hạ Long sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng chính phủ ban hành

  pdf3p lawdn3 31-10-2009 34 1   Download

 • Quyết định số 23/2006/QĐ-BTS về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Mẹ - Tổng công ty Thuỷ sản Hạ Long do Bộ Thủy sản ban hành

  pdf1p lawdn3 31-10-2009 38 1   Download

 • Quyết định số 22/2006/QĐ-BTS về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Thuỷ sản Hạ Long do Bộ Thuỷ sản ban hành

  pdf5p lawdn3 31-10-2009 36 1   Download

Đồng bộ tài khoản