Tổng công ty truyền thông đa phương tiện

Xem 1-17 trên 17 kết quả Tổng công ty truyền thông đa phương tiện
 • Tiểu luận môn Quan hệ công chúng "Hoạt động PR trong việc phát triển sản phẩm và thương hiệu tại Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC" nhằm trình bày về cơ sở lý luận, thực trạng hoạt động PR tại Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC. Đề xuất giải pháp nhằm tăng hiệu quả hoạt động PR của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC.

  pdf28p red_12 19-05-2014 77 21   Download

 • Ngày nay, khi công nghệ càng phát triển thì khái niệm truyền thông ngày càng được quan tâm và mở rộng theo hướng tích hợp nhiều ứng dụng mới. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp quan tâm và thâm nhập mảng thị trường tiềm năng này.

  pdf3p womanhood911_00 30-09-2009 686 255   Download

 • Trong những năm qua nền kinh tế của nước ta phát triển một cách mạnh mẽ và đồng bộ , sự hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng được đẩy mạnh . Đặc biệt năm 2007 nước ta đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO , sự kiện này thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động hợp tác , giao lưu ,buôn bán giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài , chính vì vậy mà các loại hàng hóa ,dịch vụ trên thị trường Việt Nam...

  doc23p tuantwenty 12-06-2013 50 26   Download

 • Thông tư 71/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn đặt hàng, quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2008 - 2010

  doc4p lythong 18-08-2009 203 24   Download

 • Đề tài Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nêu những lý luận chung về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế. Thực trạng, phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf104p vespa_12 16-04-2014 79 47   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 10/2006/qđ-bbcvt về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty truyền thông đa phương tiện hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do bộ trưởng bộ bưu chính, viễn thông ban hành', văn bản luật, doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p lawdn3 31-10-2009 61 24   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ “TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN GIAI ĐOẠN 2012-2015” BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  pdf6p thanlorax 05-04-2013 23 3   Download

 • Quyết định 01/2006/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc thành lập Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

  doc4p diennghia 19-08-2009 68 15   Download

 • Quyết định 192/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam thành Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

  doc2p diennghia 19-08-2009 64 7   Download

 • Thông tư số 71/2009/TT-BTC hướng dẫn đặt hàng, quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2008 - 2010 do Bộ Tài chính ban hành

  pdf5p baoliem 17-10-2009 72 4   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CHUYẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (VTC)

  pdf5p daumeoduoicop 29-03-2010 67 3   Download

 • Bốn tuần sau khi nhậm chức, tổng thống Barach Obama đang chứng tỏ mình vẫn thực sự là vị tổng thống đầu tiên của truyền thông đa phương tiện. Ông Harri Diamaond thuộc tập đoàn quản lý các các công ty thành viên của Interpublic nhận xét Obama là vị tổng thống đầu tiên biết tận dụng tất cả các loại truyền thông.

  pdf3p womanhood911_00 29-09-2009 165 56   Download

 • Quyết định số 379/2005/QĐ-BBCVT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) do Bộ Bưu Chính Viễn Thông ban hành

  pdf2p khactrieu 23-10-2009 35 9   Download

 • Quyết định số 10/2006/QĐ-BBCVT về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

  pdf35p phithanhvan 23-10-2009 45 3   Download

 • Quyết định số 01/2006/QĐ-BBCVT về việc thành lập Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

  pdf5p phithanhvan 23-10-2009 54 2   Download

 • Quyết định số 192/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án chuyển Công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam thành Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawvhxh9 19-11-2009 70 7   Download

 • Cách đây hơn một trăm năm, loài người đã chứng kiến sự ra đời của chiếc máy điện thoại đầu tiên trên thế giới. Từ đó đến nay, điện thoại luôn đóng một vị trí quan trọng trong cuộc sống của con người và ngày càng trở thành một phương tiện không thể thiếu được trong mỗi gia đình. Theo dự báo của tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam, số máy điện thoại của Việt nam năm 2000 đến năm 2010 sẽ đạt bình quân từ 20 đến 22 máy trên 100 dân.

  pdf0p jackboss 05-11-2009 107 33   Download

Đồng bộ tài khoản