Tổng hợp polymer

Xem 1-20 trên 131 kết quả Tổng hợp polymer
 • Phản ứng polymer hoá hoặc hydrogen hoá các hydrocabon bất bão hoà là hoá là các phản ứng cơ bản trong nhiều quá trình tồng hợp và có ứng dụng quan trọng trong công nghiệp sản xuất chất dẻo. Tuy nhiên, các phản ứng này thường đòi hỏi phải sử dụng các hệ xúc tác là những chất rất đắt tiền hoặc độc hại với môi trường.

  pdf4p orionlachocopie 28-03-2011 103 41   Download

 • Tâm hoạt động không hiện diện sẳn trên monomer: hoặc được sinh ra tại chỏ dưới tác dụng của nguồn năng lượng bên ngoài hoặc thông qua việc sử dụng 1 tác nhân hóa học ( chất khơi mào). Tâm hoạt động: Đóng vai trò phát triển mạch polymer thông qua sự công vào monomer - phản ứng dây chuyền. Sự phát triển của mạch polymer ngừng lại khi tâm hoạt động bị bất hoạt bởi các phản ứng truyền mạch hoặc tắt mạch....

  ppt58p ncaothach 26-01-2011 376 161   Download

 • Chương 1 Mở đầu thuộc bài giảng Hoá học và hoá lý polyme, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: vài khái niệm cơ bản, phân loại phản ứng tổng hợp polyme, các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất hợp chất cao phân tử, sơ lược lịch sử phát triển của polyme.

  ppt21p bibibaba01 13-09-2014 77 31   Download

 • Cuốn sách “Polyme ưa nước – Hóa học và ứng dụng” cung cấp những thông tin ngắn gọn nhưng có căn cứ chính xác về các loại polyme ưa nước tự nhiên và tổng hợp được biến tính cũng như các loại gôm có trên thị trường. Nội dung cuốn sách nhấn mạnh vào ứng dụng, nó không giới hạn ở các thuộc tính vật lý và tổng hợp. Nó là cuốn sách cho bất cứ ai muốn làm đặc dung dịch nước, ứng dụng màng tan trong nước, các hạt huyền phù hoặc giữ ẩm,...

  pdf341p iamvip01 22-03-2012 283 132   Download

 • Phản ứng trùng ngưng là phản ứng tổng hợp polyme xảy ra theo cơ chế phản ứng thế với sự thoát ra sản phaame phụ là chất phân tử thấp và ở mỗi giai đoạn phát triển mạch trung tâm hoạt động tiêu hao

  ppt11p ng_chien89 16-12-2011 169 49   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:nghiên cứu hình thái cấu trúc và đặc tính điện hóa của polyaniline tổng hợp bằng con đường điện hóa', luận văn - báo cáo, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf43p paradise_12 07-01-2013 85 42   Download

 • Tiểu luận: "Tổng hợp PVC" này sẽ đưa ra những khái niệm cơ bản nhất về polyme nói chung và PVC nói riêng; giới thiệu một số quá trình sản xuất khác nhau, lựa chọn một quá trình sản xuất phù hợp với điều kiện của Việt Nam; đồng thời cũng đưa ra một số thông tin mới cập nhật và một số tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực sản xuất.

  doc66p ntchung8894 15-10-2014 79 23   Download

 • Tuyển chọn và nghiên cứu điều kiện lên men sinh tổng hợp B-Galactosidase từ chủng nấm mốc Aspergillus Oryzae

  pdf9p muacuoihe 13-08-2013 32 8   Download

 • Tổng hợp màng polyaniline và ứng dụng làm lớp phủ bảo vệ trên nền thép thường không những có ý nghĩa trong việc phát hiện ra các ứng dụng mới của polyme dãn hạn chế hiện tượng ăn mòn kim loại

  pdf26p mobile_12 28-12-2013 52 6   Download

 • Nghiên cứu này tổng hợp vật liệu lai hóa giữa một polymer vô cơ Polysilazane và một polymer hữu cơ Polyoxydeethylene bằng phản ứng ghép hydrosilylation. Các điều kiện phản ứng được khảo sát là nhiệt độ, lượng xúc tác, môi trường phản ứng và sự có mặt của dung môi.

  pdf8p tapchikhoahoc_i 12-12-2014 12 5   Download

 • Tính mới của luận án: Nghiên cứu một cách hệ thống quá trình tổng hợp các copolyme để đưa ra các điều kiện tối ưu cho quá trình tổng hợp cũng như xác định các hằng số đồng trùng hợp của các đơn vị monome và tính chất sản phẩm thu được từ những điều kiện trên; xây dựng quy trình chế tạo và đánh giá tính chất các sản phẩm copolyme thu được từ quy mô pilot(2kg/mẻ) phù hợp với vai trò làm tá dược theo tiêu chuẩn Dược điển Anh 2007.

  pdf209p change08 27-06-2016 4 3   Download

 • Nghiên cứu khả năng tổng hợp và tách chiết các hợp chất Chitin từ sinh khối nấm sợi

  pdf6p muacuoihe 13-08-2013 17 2   Download

 • Các xúc tác hai nhân half-sandwich titanium với cầu nối xylene [Ti(n5-cyclopentadienl)Cl2L2-ortho, metha [CH2-C6H4-CH2] (L=Cl,L=0-2,6-iPr2C6H3) và xúc tác cyclopentadienyl titanium trichloride (CpTiCl3) được nghiên cứu tổng hợp poly (isobuty vinyl ether) (Pibve) với chất đồng xúc tác MAO ở thời gian phản ứng, nhiệt độ phản ứng khác nhau. Hoạt tính xúc tác, khối lượng phân tử và độ điều hòa lập thể của polymer phụ thuộc vào điều kiện phàn ứng và cấu trúc xúc tác.

  pdf11p uocvong01 24-09-2015 15 2   Download

 • Bài báo giới thiệu một số kết quả nghiên cứu quá trình tổng hợp điện hóa tạo màng polypyrol/đoecylsulfat (Ppy/DS) và đặc tính chọn lọc cation của nó.

  pdf6p uocvong01 24-09-2015 7 2   Download

 • Tính mới của luận án: Nghiên cứu một cách hệ thống quá trình tổng hợp các copolyme để đưa ra các điều kiện tối ưu cho quá trình tổng hợp cũng như xác định các hằng số đồng trùng hợp của các đơn vị monome và tính chất sản phẩm thu được từ những điều kiện trên; xây dựng quy trình chế tạo và đánh giá tính chất các sản phẩm copolyme thu được từ quy mô pilot(2kg/mẻ) phù hợp với vai trò làm tá dược theo tiêu chuẩn Dược điển Anh 2007.

  pdf27p change08 27-06-2016 3 2   Download

 • Tóm tắt luận án Tiến sĩ khoa học vật liệu: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mới trong cấy ghép và tái tạo xương trên cơ sở hydrogel composite sinh học gồm biphasic calcium phosphate và polymer sinh học (gelatin, chitosan) trình bày tóm tắt vấn đề nghiên cứu, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu, nội dung cơ bản của luận án. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p thangnamvoiva21 02-10-2016 3 2   Download

 • Nghiên cứu tổng hợp polyme dẫn điện từ ferocen và benzaldehyt

  pdf6p muananghe 07-08-2013 19 1   Download

 • Bài thuyết trình Vật lý ứng dụng: Tổng hợp chấm lượng tử CdSe/chitosan lục sử dụng dòng bức xạ γ khuôn polymer nêu lên đặc trưng của TEM và EDS, phân tích phổ XRD, phân tích phổ FT-IR, phổ UV-Vis và phổ PL và một số nội dung khác.

  pdf18p maiyeumaiyeu10 17-09-2016 2 1   Download

 • Vật liệu Composite là vật liệu được chế tạo tổng hợp từ hai hay nhiều vật liệu khác nhau nhằm mục đích tạo ra một vật liệu mới có tính năng ưu việt hơn hẳn vật liệu ban đầu. Vật liệu Composite được cấu tạo từ các thành phần cốt nhằm đảm bảo cho Composite có được các đặc tính cơ học cần thiết và vật liệu nền đảm bảo cho các thành phần của Composite liên kết, làm việc hài hoà với nhau....

  doc6p thaif367 04-08-2011 857 308   Download

 • Công nghiệp hiện đại của các chất cao phân tử bắt đầu với sự khám phá ra kỹ thuật biến tính hoá học các polymer thiên nhiên, trong các khám phá quan trọng này là việc lưu hoá cao su và acetat hoá cellulose. Trong những năm gần đây polymer (P) tổng hợp đã chiếm vai trò chủ đạo trong công nghiệp.

  pdf96p trantan1602 13-02-2013 204 127   Download

Đồng bộ tài khoản