Tổng kết thi hành

Xem 1-20 trên 322 kết quả Tổng kết thi hành
 • KẾ HOẠCH TỔNG KẾT THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999

  pdf6p mungtetmoi 21-01-2013 32 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2000 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf12p mungtetmoi 21-01-2013 33 3   Download

 • Nội dung của báo cáo trình bày các nội dung: Xứ uỷ Nam bộ lãnh đạo phong trào đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ, giữ gìn lực lượng cách mạng (7. 1954 - 7. 1956); xứ ủy Nam Bộ lãnh đạo đấu tranh chống địch “Tố Cộng, diệt Cộng”, chuẩn bị lực lượng, tiến hành Đồng khởi (8/1956 – 10/1961) ; Trung ương Cục Miền Mam lãnh đạo quân dân Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ góp phần đánh thắng chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ (1965 - 1968);...

  pdf519p tsmttc_009 12-08-2015 27 15   Download

 • Tìm hiểu thông tin và thị trường về sợi gai dầu, lựa chọn nguyên liệu, công nghệ, thiết bị phù hợp, tiến hành thí nghiệm sản xuất, thử nghiệm mẫu nhỏ, đánh giá và hiệu chỉnh công nghệ,... là những nội dung chính trong bài báo cáo tổng kết đề tài "Nghiên cứu công nghệ dệt nhuộm hoàn tất vải may mặc từ sợi gai dầu pha Viscose". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo cáo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf63p huynhthuy1990 25-09-2015 44 15   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf3p meoconanca 28-02-2011 43 6   Download

 •  

   Cùng tham khảo Báo cáo tổng kết đề tài KHKT 2010: Nghiên cứu công nghệ hoàn tất vải may mặc từ sợi gai dầu pha viscose do Kỹ sư Bùi Thị Chuyên giới thiệu để tìm hiểu những vấn đề cơ bản như sau: Tham khảo tài liệu, tìm hiểu thông tin và thị trường về sợi gai dầu, lựa chọn nguyện liệu, công nghệ, thiết bị phù hợp, tiến hành thí nghiệm sản xuất, thử nghiệm mẫu nhỏ, đánh giá và hiệu chỉnh công nghệ, hoàn chỉnh công nghệ, thử nghiệm mẫu vừ...

  pdf63p tieppham1 08-05-2015 41 5   Download

 • Tài liệu tham khảo Kế hoạch 699/KH-BNN-PC về việc kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003

  pdf4p meoconanca 28-02-2011 45 4   Download

 • Tài liệu " Tổng kết các câu hỏi lý thuyết " sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức hoá học. Mời các bạn tham khảo và thực hành theo các câu hỏi trong tài liệu nhé.

  pdf60p trungtran5 04-09-2010 977 328   Download

 • Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 là đạo luật quan trọng trong hệ thống luật pháp về tài chính của nước ta... Luật Ngân sách Nhà nước (Luật NSNN) năm 2002 là đạo luật quan trọng trong hệ thống luật pháp về tài chính của nước ta.

  pdf6p dontetvui 20-01-2013 70 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản họp cụm, khối thi đuavề việc xét đề nghị khen thưởng tổng kết công tác', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p tieulaubau 15-06-2011 268 15   Download

 • Hiểu được mục đích yêu cầu, nội dung và phương pháp thể hiện của văn bản tổng kết thông thường. - Biết cách lập dàn ý, từ đó viết được một văn bản tổng kết có nội dung đơn giản, phù hợp với trình độ HS THPT. B.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1.ổn định tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ Trình bày khái niệm ngôn ngữ hành chính và phong cách ngôn ngữ hành chính. 3.Giới thiệu bài mới.

  pdf6p lovetime 05-04-2011 65 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục tặng thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở (khen thưởng tổng kết năm), mã số hồ sơ 054875', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p titihaudau 13-06-2011 33 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục tặng thưởng cờ thi đua xuất sắc của ubnd tỉnh, bằng khen của chủ tịch ubnd tỉnh (khen thưởng tổng kết cụm, khối thi đua) (mã hồ sơ: t-bpc-010567-tt)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p meomayhu 16-06-2011 35 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc (khen thưởng tổng kết năm) (mã hồ sơ: t-bpc-010581-tt)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p meomayhu 16-06-2011 35 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG KẾT THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

  pdf6p cunghoangdao 28-12-2012 31 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TỔNG KẾT THI HÀNH HIẾN PHÁP NĂM 1992 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf12p voigiay 05-11-2011 21 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ GIÚP VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT THI HÀNH HIẾN PHÁP NĂM 1992 TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

  pdf3p voigiay 05-11-2011 10 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT THI HÀNH HIẾN PHÁP NĂM 1992 TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

  pdf6p voigiay 05-11-2011 17 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT THI HÀNH HIẾN PHÁP NĂM 1992 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  pdf6p duanon 23-12-2011 26 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 CỦA BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT THI HÀNH HIẾN PHÁP NĂM 1992 TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT THI HÀNH HIẾN PHÁP NĂM 1992 Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-UBDTSĐHP ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Căn cứ Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến...

  pdf37p minhtri2205 29-05-2013 16 2   Download

Đồng bộ tài khoản