Tổng quan báo cáo kết quả kinh doanh

Xem 1-20 trên 162 kết quả Tổng quan báo cáo kết quả kinh doanh
 • Báo cáo kết quả kinh doanh, hay còn gọi là bảng báo cáo lãi lỗ, chỉ ra sự cân bằng giữa thu nhập và chi phí trong từng kỳ kế toán. Bảng báo cáo này phản ánh tổng hợp tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng loại trong một thời kỳ kế toán và tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước.

  ppt19p doilan 26-01-2013 175 57   Download

 • Nội dung chuyên đề 2 trình bày về các vấn đề sau: Tổng quan về kiểm tra BCTC, Kiểm tra Bảng cân đối kế toán, Kiểm tra Báo cáo kết quả kinh doanh, Kiểm tra Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ. Các sai sót thường gặp: Bỏ sót nghiệp vụ, Sai định khoản, Sai sót do tính toán, Ghi trùng nghiệp vụ, Quên ghi quan hệ đối ứng.

  ppt9p l_m_ch77 31-08-2010 718 303   Download

 • Báo cáo kết quả kinh doanh là một trong bốn báo cáo phải lập bắt buộc trong hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp do Bộ tài chính quy định. Báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết quả kinh doanh và các kết quả khác. Báo cáo kết quả kinh doanh nói riêng và báo cáo tài chính nói chung được nhiều đối tượng quan tâm. ...

  pdf133p sang_som 25-04-2013 42 18   Download

 • Chương 2 Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, cùng tìm hiểu chương học này với các nội dung trình bày sau: Tổng quan về báo cáo tài chính; bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả kinh doanh; thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt; báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo ngân quỹ.

  pdf70p tanhthanhthanh23 22-04-2014 18 2   Download

 • Đề tài: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Việt Âu với mục tiêu tổng hợp những lý luận chung liên quan đến kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Tìm hiểu thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Việt Âu. Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh cho Công ty TNHH Việt Âu trong thời gian đến.

  doc104p ben1102 30-09-2014 348 161   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam nêu tổng quan về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, nghiên cứu thực trạng hiệu quả họa động kinh doanh của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam. Qua đó, đề xuất một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam.

  doc104p violet_12 23-05-2014 201 113   Download

 • Bất cứ doanh nghiệp nào khi đi vào sản xuất kinh doanh đều phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng là kinh doanh có lãi.

  doc43p thoa12345678 19-03-2014 100 56   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 5 phần, báo cáo tốt nghiệp "Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Xây dựng Thiên Hà" trình bày về tổng quan về Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Xây dựng Thiên Hà, thực trạng về kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Xây dựng Thiên Hà,...

  doc65p dc1420k566 01-12-2015 98 45   Download

 • Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có ý nghĩa hết sức quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đều phải hoạt động theo quy tắc “lấy thu bù chi và có lãi”. Lãi là chỉ tiêu chất lƣợng tổng hợp quan trọng của các doanh nghiệp, nó thể hiện kết quả hoạt động kinh doanh và chất lƣợng hoạt động của doanh nghiệp...

  pdf102p nokia_12 09-05-2013 76 25   Download

 • Báo cáo kết quả nghiên cứu định tính thị trường băng vệ sinh tại Việt Nam trình bày tổng quan, mục tiêu kinh doanh, mục tiêu nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, tóm tắt nghiên cứu, chi tiết nghiên cứu và đề nghị của nhóm.

  ppt22p tungqtdna 22-10-2014 85 20   Download

 • Báo cáo tốt nghiệp "Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phúc Dương" giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan về Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phúc Dương, thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phúc Dương, hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phúc Dương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc79p nhuongpham0711 06-11-2015 22 12   Download

 • Trong điều kiện hiện nay, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả mà hiệu quả cuối cùng phải được phản ánh thông qua chỉ tiêu tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và tỷ suất của nó. Để đạt được mục tiêu trên thì doanh thu bán hàng phải lớn hơn chi phí bỏ ra (bao gồm giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp). Như vậy, doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng là hai...

  doc114p tiendungtb3003 09-03-2010 1349 802   Download

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Khái niệm: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kinh doanh. Tác dụng: · Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lãi lỗ và các chỉ tiêu khác giúp nhà quản trị ra các quyết định trên cơ sở phân tích tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. · Cung cấp các thông tin cần thiết cho các tổ chức cá nhân...

  pdf2p nkt_bibo46 16-02-2012 186 41   Download

 • Lợi nhuận kinh doanh phản ánh tình hình hoạt động của doanh nghiệp.Kế toán xác định kết quả kinh doanh là một công cụ rất quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp. Hiện nay việc xác định kết quả kinh doanh là rất quan trọng vì căn cứ vào đó các nhà quản lý có thể biết được quá trình kinh doanh của doanh nghiệp mình có đạt hiệu quả hay không, lời hay lỗ như thế nào? Từ đó định hướng phát triển trong tương lai.

  doc50p horuby1970 05-04-2011 2701 1032   Download

 • Các báo cáo tài chính của doanh nghiệp là một bộ báo cáo gồm nhiều loại báo cáo tài chính khác nhau do doanh nghiệp lập và báo cáo cho các tổ chức có liên quan theo quy định. Ở Việt Nam,theo quy định của bộ tài chính thì doanh nghiệp phải lập các BCTC theo định kỳ có thể là tháng, quý hay năm bao gồm các loại báo cáo: Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài chính Bài viết này đi giới thiệu tổng...

  pdf5p giomuaxuantoi 21-05-2010 1483 784   Download

 • Báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường sữa chua uống: Nghiên cứu thị hiếu của người tiêu dùng đối với sản phẩm sữa chua uống Yomost nhằm nghiên cứu tổng quan thị trường ngành sữa của Việt Nam hiện nay, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Dutch lady Việt Nam, phân tích chiến lược 4P của công ty và một số biện pháp nhằm hoàn thiện chiến lược 4P.

  ppt77p dove_12 11-06-2013 340 135   Download

 • Tổng công ty cổ phần Bảo Minh - Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kế toán kết thúc ngày 31/12/2008 NỘI DUNG Báo cáo của Hội đồng quản trị Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán Bảng cân đối kế toán hợp nhất Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất,

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 79 31   Download

 • Báo cáo tài chính (BCTC) là báo cáo tổng hợp về tình hình tài chính (TC), kết quả sản xuất kinh doanh ( SXKD) trong kỳ của doanh nghiệp (DN), là nguồn cung cấp thông tin về tình hình TC đáp ứng yêu cầu về quản lý của chủ DN, cơ quan quản lý Nhà nước và nhu cầu của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế của mình.

  pdf86p nokia_12 09-05-2013 48 21   Download

 • Doanh thu (revenues, sales, turnover): Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Doanh thu trừ đi các khoản giảm trừ (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, giá trị hàng bán bị trả lại…)được gọi là doanh thu thuần (net revenue).

  ppt41p insert_12 20-08-2013 105 15   Download

 • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009 Báo cáo của Hội đồng quản trị Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài chính BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty”) trình bày Báo cáo của mình...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 71 11   Download

Đồng bộ tài khoản