Tổng quan luật quốc tế

Xem 1-20 trên 299 kết quả Tổng quan luật quốc tế
 • Trong quan hệ quốc tế, khi đề cập đến các nguyên tắc của LQT, người ta thường nói đến 3 loại nguyên tắc đó là: Nguyên tắc cơ bản, nguyên tắc pháp luật chung, nguyên tắc chuyên ngành.

  pdf17p tulip_12 14-01-2013 348 71   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Luật quốc tế về doanh nghiệp" cung cấp cho người đọc về "Môi trường luật pháp quốc tế" bao gồm: Nhận định tổng quan, luật quốc tế về doanh nghiệp, các truyền thống luật pháp phương Tây chính yếu, các truyền thống pháp luật ngoài phương Tây,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf141p doinhugiobay_06 07-12-2015 25 13   Download

 • Quan hệ quốc tế là tổng thể những mối quan hệ về kinh tế, chính trị, tư tưởng, luật pháp, ngoại giao, quân sự…giữa những quốc gia & hệ thống quốc gia với nhau, giữa các giai cấp chính, các lực lượng tổ chức xã hội, kinh tế và chính trị chủ yếu hoạt động trên trường quốc tế”

  ppt23p chaen_12 10-12-2013 219 74   Download

 • Các hình thức của quyền lực trong quan hệ quốc tế. CHLB Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong EU. Năm 2011, tổng kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Việt Nam và Đức đạt 5,56 tỷ USD. Là thành viên của EU, Đức áp dụng chính sách thương mại chung của EU đối với Việt Nam, theo đó, nhiều chủng loại hàng hoá của Việt Nam được hưởng thuế suất ưu đãi GSP (trừ một số hàng nông sản trong đó có gạo).

  pdf9p butmaudo 19-08-2013 65 21   Download

 • Tham khảo bài viết 'báo cáo "tổng quan pháp luật quốc tế về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p dem_thanh 20-12-2012 70 7   Download

 • Luận văn hướng đến tập hợp, hệ thống hóa những quy định của pháp luật quốc tế về chống khủng bố để đưa đến một cái nhìn tổng quan về hệ thống pháp luật liên quan đến khủng bố quốc tế; đánh giá hệ thống pháp luật quốc tế về phòng, chống khủng bố, trên cơ sở đó đưa ra giải pháp để hoàn thiện khung pháp lý quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống khủng bố;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p nguyetdong1 13-04-2017 5 3   Download

 • Bài viết trình bày tổng quan về chính sách và pháp luật biển của Trung Quốc từ góc nhìn của pháp luật quốc tế hiện đại. Qua đó bài viết tập trung đánh giá chính sách và pháp luật biển của quốc gia này trong khuôn khổ các nguyên tắc và quy định của luật pháp quốc tế.

  pdf9p truongtien_09 10-04-2018 0 0   Download

 • I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT BIỂN 1. Khái niệm về Luật biển Luật biển là một trong những ngành của Luật quốc tế xuất hiện từ thời xa xưa và có vai trò quan trọng trong đời sống quan hệ quốc tế. Lúc đầu mới hình thành, Luật biển chỉ tồn tại dưới dạng những tập quán được một số ít quốc gia thừa nhận và vận dụng.

  pdf14p meomayhamchoi 27-06-2011 658 246   Download

 • Cuốn sách này giới thiệu đến bạn đọc tổng quan về hệ thống các văn kiện quốc tế về quyền con người. Cấu trúc cuốn sách được chia thành 3 phần cơ bản, gồm: phần 1 giới thiệu về bộ luật quốc tế về quyền con người, phần 2 là các văn kiện quốc tế cơ bản về quyền con người và phần 3 là các văn kiện phổ quát về quyền con người trong các lĩnh vực. Trong phần này của ebook sẽ trình bày các nội dung của phần 1, phần 2 và 8 chương đầu tiên của phần 3.

  pdf655p nganga_00 28-08-2015 61 25   Download

 • Tác giả bác bỏ quan điểm của trường phái mới ở Pháp muốn đối kháng hai nguyên tắc chủ quyền quốc gia và tôn trọng nhân quyền với hậu ý thu hẹp nguyên tắc thứ nhất để bành trướng trong luật quốc tế một quyền mới gọi là quyền can thiệp nhân đạo.

  pdf19p hongdiep 12-06-2009 336 74   Download

 • Bài giảng Tư pháp quốc tế gồm 2 bài có nội dung trình bày về tổng quan về tư pháp quốc tế, xung đột pháp luật. Bài 1 trình bày về đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, phạm vi nghiên cứu, nguồn. Bài 2 trình bày về xung đột pháp luật.

  ppt115p hoa_cuc91 27-06-2014 89 43   Download

 • Bài giảng Luật Thương mại quốc tế: Giải quyết tranh chấp trong WTO gồm 4 chương, có nội dung trình bày các vấn đề như tổng quan về giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế, cơ quan giải quyết tranh chấp WTO, trình tự thủ tục của DSU, thực tiễn.

  ppt29p hoa_cuc91 27-06-2014 110 37   Download

 • Luật ngoại giao và lãnh sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật quốc tế, bao gồm tổng thể các nguyên tắc và quy phạm pháp luật quốc tế điều chỉnh quan hệ về tổ chức và hoạt động của các cơ quan quan hệ đối ngoại nhà nước cùng các thành viên của các cơ quan này, đồng thời cũng điều chỉnh các vấn đề về quyền ưu đãi và miễn trừ của tổ chức quốc tế liên Chính phủ cùng thành viên của nó.

  pdf33p canon_12 28-03-2014 121 35   Download

 • Bài giảng Luật kinh doanh quốc tế có kết cấu nội dung gồm 4 chương, nhằm trình bày về tổng quan luật kinh doanh quốc tế, chế định hợp đồng kinh doanh quốc tế, pháp luật đầu tư và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế.

  pdf17p top_12 21-04-2014 96 25   Download

 • Nước chủ nhà định ra các điều kiện vĩ mô • Tác động đến các cơ hội và hoạt động marketing • Thái đôi đối với kinh doanh quốc tế • Có khả năng từ “thù địch” đến “thân thiện”

  pdf13p batman_1 09-01-2013 85 13   Download

 • Mục tiêu của môn họ Thuế quốc tế nhằm giới thiệu các vấn đề chủ yếu mà mỗi quốc gia phải quan tâm khi thiết kế các nguyên tắc thuế quốc tế của minh để sao cho các nguyên tắc này phù hợp với các nguyên tắc và tập quán thuế quốc tế phổ biến, nhất là các nguyên tắc của các nước có quan hệ thương mại và đầu tư chủ yếu. Sau đây mời các bạn đi vào tìm hiểu bài giảng với chương 1 Tổng quan về thuế quốc tế.

  pdf35p tienaganhgiaotieps234 05-05-2014 52 11   Download

 • Luật pháp: tổng thể các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền, được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, và cưỡng chế.

  ppt11p mabubeouk 17-10-2012 60 10   Download

 • Tối đa hóa các tác động bên trong doanh nghiệp • Tối thiểu hóa các tác động từ bên ngoài doanh nghiệp • Chủ động hơn là phản ứng thụ động • Mức độ khác nhau: toàn cầu, khu vực, quốc gia, đoạn thị trường…

  pdf13p batman_1 09-01-2013 41 10   Download

 • Thừa kế là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh sự truyền lại tài sản của người đã chết cho người khác theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật1. Trong điều kiện giao lưu và hợp tác quốc tế, một số quan hệ thừa kế vượt ra khỏi phạm vi điều chỉnh của hệ thống pháp luật một quốc gia, đó là những quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài2.

  doc12p khoalaw 15-05-2010 1307 533   Download

 • Luật quốc tế là một hệ thống pháp luật độc lập Luật quốc tế hiện đại là tổng thể những nguyên tắc, những qui phạm pháp luật quốc tế do các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật quốc tế xây dựng trên cơ sở tự nguyện & bình đẳng, thông qua đấu tranh & thương lượng nhằm điều chỉnh mối quan hệ nhiều mặt (chủ yếu là quan hệ chính trị) giữa các chủ thể luật quốc tế với nhau (trước tiên & chủ yếu giữa các quốc gia) trong những trường hợp cần th...

  pdf19p thiuyen3 17-08-2011 671 367   Download

Đồng bộ tài khoản