Tổng quan thẩm định dự án

Xem 1-20 trên 234 kết quả Tổng quan thẩm định dự án
 • Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư nhằm thiết lập dự án đầu tư, những vấn đề chung về thẩm định dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư. Thực hành thẩm định dự án đầu tư.

  pdf48p xuanlan_12 24-04-2014 91 23   Download

 • Tài liệu "Bài tập và bài giải thiết lập & thẩm định dự án đầu tư" gồm 1 số bài tập tổng hợp về thiết lập và thẩm định dự án đầu tư, có bài giải hướng dẫn bạn cách làm bài. Mời các bạn tham khảo.

  xls12p t7n3_2011 25-06-2010 6664 3513   Download

 • Tài liệu "Thẩm định dự án đầu tư - Công ty Cổ phần Hà Sơn" nhằm giúp bạn nắm bắt tổng quan về dự án đầu tư và công tác thẩm định dự án đầu tư, giới thiệu dự án đầu tư của công ty Cổ phần Hà Sơn, thẩm định hiệu quả kinh tế của dự án.

  doc27p canchiase 18-10-2010 1113 711   Download

 • Tiểu luận Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Trà sữa trân châu thốt nốt quả trình bày tổng quan về dự án đầu tư, tóm tắt dự án, phân tích về môi trường đầu tư của dự án Trà sữa trân châu thốt nốt quả, phân tích kỹ thuật, nêu những khó khăn và thuận lợi khi thực hiện dự án.

  pdf21p cheap_12 09-07-2014 286 120   Download

 • Đề tài: Thẩm định dự án đầu tư của công ty TNHH Ngô Minh trình bày tổng quan về dự án đầu tư, thẩm định dự án vay vốn đầu tư của công ty TNHH Ngô Minh - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

  doc29p diemle2212 14-11-2014 188 82   Download

 • Mục tiêu của thẩm định kinh tế: Quyết định xem nên để khu vực tư nhân hay khu vực công thực hiện dự án Ước tính tác động ngân sách của dự án Quyết định xem liệu các phương án thu hồi chi phí có hiệu quả và công bằng không.Đánh giá tác động môi trường tiềm năng của dự án và sự đóng góp vào công cuộc ...

  ppt62p mientrung102 28-01-2013 211 78   Download

 • Chương 1 Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư của bài giảng Thẩm định dự án đầu tư gồm có các ý chính sau: Mục tiêu của thẩm định, các giai đoạn của thẩm định dự án, nội dung phân tích, khung phân tích dự án.

  pdf11p depthat 26-03-2014 126 59   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư thuộc Tổng công ty Xây dựng trong điều kiện phân cấp quản lý đầu tư hiện nay trình bày lí luận về thẩm định dự án đầu tư, thực trạng, giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư thuộc Tổng công ty Xây dựng trong điều kiện phân cấp quản lý đầu tư hiện nay.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 103 50   Download

 • Chương 6: Phân tích kinh tế, xã hội - Tài chính thuộc bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư trình bày về phân tích hiệu quả kinh tế xã hội, phân tích kinh tế tài chính, dòng thu chi kinh tế, phân tích tài chính theo quan điểm tổng đầu tư, bảng cân đối nguồn vốn và tổng mức đầu tư, bảng kế hoạch trả nợ, bảng tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung môn học một cách chi tiết.

  pdf7p tranvantan78 30-07-2014 86 40   Download

 • Bài giảng Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư - ThS.Nguyễn Tấn Phong nhằm giúp bạn nắm bắt mục tiêu của thẩm định, các giai ñoạn của TĐDA, nội dung phân tích, khung phân tích dự án.

  pdf11p home_12 12-08-2013 84 31   Download

 • Thẩm định dự án đầu tư là một quá trình áp dụng kỹ thuật phân tích toàn diện nội dung dự án đã được thiết lập theo một trình tự hợp lý và theo tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật để đi đến kết luận chính xác về hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế xã hội, môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của quốc gia và chủ đầu tư.

  pdf15p tab_12 29-07-2013 79 24   Download

 • Chương trình học phần môn Lập và thẩm định dự án đầu tư trình bày các nội dung chính của học phần môn Lập và thẩm định dự án đầu tư. Đây là tài liệu giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan, đầy đủ về môn học để chuẩn bị những kiến thức và kĩ năng cần có cho quá trình tiếp thu bài giảng tốt hơn.

  doc5p duonguyenchi 26-05-2014 90 22   Download

 • Chuyên đề tốt nghiệp với đề tài "Hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn ngành dệt tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Thăng Long" trình bày nội dung chính gồm 3 chương: Chương 1 Tổng quan về ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Thăng Long và công tác thẩm định các dự án đầu tư, chương 2 thực trạng công tác thẩm định dự án vay vốn ngành dệt tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Thăng Long, chương 3 một số giải pháp nhằm ho...

  pdf123p tienthanhcong7892 29-05-2014 61 21   Download

 • Bài giảng Chuyên đề 4: Thẩm định dự án đầu tư do TS. Bạch Đức Hiển thực hiện trình bày về tổng quan dự án đầu tư và thẩm định dự án đầu tư; thẩm định tài chính dự án đầu tư (giá trị theo thời gian của tiền, xác định dòng tiền của dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư trong điều kiện không có rủi ro, thẩm định dự án đầu tư trong điều kiện thực tế, thẩm định dự án đầu tư trong điều kiện có rủi ro).

  ppt151p cocacola_06 06-11-2015 50 18   Download

 • Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư nhằm trình bày về tổng quan dự án đầu tư, khái niệm, đặc điểm, phân loại dự án đầu tư, vai trò của nhà đầu tư, tổng quan về dự án đầu tư, khái niệm, vai trò và yêu cầu của dự án.

  pdf40p model_12 22-04-2014 66 16   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Thẩm định dự án đầu tư khu vực công" trình bày các nội dung: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư khu vực công, khuôn khổ phân tích kinh tế, phân tích dòng tiền tài chính, đánh giá hiệu quả tài chính, ảnh hưởng của lạm phát trong phân tích tài chính, phân tích giá kinh tế trong thị trường chưa biến dạng. Mời các bạn tham khảo.

  pdf235p thangnamvoiva1 09-06-2016 47 16   Download

 • Chương trình học phần: Lập và thẩm định dự án đầu tư giới thiệu tổng quan về lập và thẩm định dự án đầu tư, phân tích thị trường sản phẩm, dịch vụ của dự án đầu tư, phân tích các yếu tố đầu vào của dự án đầu tư, tổ chức nhân sự và tiền lương của dự án đầu tư, phân tích tài chính của dự án đầu tư, thẩm định hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu tư.

  doc5p duonguyenchi 22-05-2014 64 13   Download

 • Luận văn Thạc sĩ kinh tế: Thẩm định dự án nhiệt điện yên Thế với mục tiêu áp dụng tổng hợp các mô hình phân tích lý thuyết và các yếu tố thực tiễn nhằm phân tích tính khả thi của dự án EIC trên quan điểm kinh tế và tài chính, nêu các vướng mắc và kiến nghị giải pháp chính sách.

  pdf0p codon_05 09-01-2016 28 8   Download

 • Các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát trtriển của Nhà nước, vốn đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước phải được thẩm định về :Các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát trtriển của Nhà nước, vốn đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước phải được thẩm định về :...

  ppt35p muathu_102 29-01-2013 32 7   Download

 • Bài giảng "Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư" trình bày các nội dung: Các khái niệm thẩm định dự án đầu tư, mục tiêu của thẩm định dự án, ý tưởng chính của thẩm định tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p bautroibinhyen11 03-01-2017 28 6   Download

Đồng bộ tài khoản