Tổng quan tncs

Xem 1-6 trên 6 kết quả Tổng quan tncs
 • TNCs bao gồm các công ty mẹ và công ty con của chúng ở các nước trên thế giới. Công ty mẹ là công ty kiểm soát toàn bộ tài sản của chúng ở nước sở hữu hơn là ở nước ngoài. Công ty con là công ty hoạt động ở nước ngoài dưới sự quản lý của công ty mẹ và được gọi chung là chi nhánh ở nước ngoài.

  ppt24p batman_1 10-01-2013 50 6   Download

 • Đề tài Vai trò của các công ty xuyên quốc gia (TNCS) đối với nền kinh tế Việt Nam nhằm khái quát về công ty xuyên quốc gia và đặc điểm cơ sở hạ tầng tại các nước đang phát triển. Vai trò của công ty xuyên quốc gia với phát triển cơ sở hạ tầng tại các nước đang phát triển, giải phóng để thu hút và tận dụng năng lực của công ty xuyên quốc gia.

  pdf108p three_12 26-03-2014 263 97   Download

 • Đề tài Hoạt động của các công ty xuyên quốc gia ( TNCs) tại Việt Nam nhằm trình bày lý luận chung về công ty xuyên quốc gia và đẩy mạnh hoạt động của các công ty xuyên quốc gia tại Việt Nam. Định hướng triển vọng và cơ hội đầu tư tại Việt Nam - các biện pháp thu hút đầu tư từ các TNCs.

  pdf97p three_12 26-03-2014 73 23   Download

 • "Báo cáo tổng kết công tác đoàn" tổng kết lại công tác đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Mời các bạn cùng xem qua tài liệu để tham khảo cách trình và soạn thảo báo cáo trong công tác đoàn.

  doc8p bsbuivanhai 28-09-2009 2218 197   Download

 • Đề tài Vai trò của các công ty xuyên quốc gia đối với nền kinh tế xã hội Việt Nam nhằm giới thiệu tổng quan về công ty xuyên quốc gia (TNCS). Nền kinh tế xã hội Việt Nam dưới tác động của các công ty xuyên quốc gia. Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của các công ty xuyên quốc gia đối với nền kinh tế xã hội Việt Nam.

  pdf111p acc_12 03-04-2014 56 14   Download

 • CHƯƠNG TRÌNH TỔNG HỢP TRIỂN KHAI PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIỮA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VÀ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2012 - 2017

  pdf7p kuckucucu 16-05-2012 22 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản