Tổng quan về Joomla

Xem 1-17 trên 17 kết quả Tổng quan về Joomla
 • Joomla là một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở (Open Source Content Management Systems). Joomla được viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL, cho phép người sử dụng có thể dễ dàng xuất bản các nội dung của họ lên Internet hoặc Intranet. Bài giảng "Xây dựng Website bằng Joomla" của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Bình Thuận trình bày tổng quan về Joomla, mặt trước của website, quản trị website (back-end) đưa website lên internet.

  pdf44p hoa_hong91 23-05-2014 76 21   Download

 • BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ JOOMLA Tạo các trang web đơn Tạo các trang web đơn cho website. Ví dụ: trang chủ, giới thiệu công ty, liên hệ, thông tin tuyển dụng, … Tạo menu link tới các trang web trên Tạo các mục tin tức (Section) Thế giới Thể thao Kinh doanh Khoa học Tạo menu để hiển thị các Section trên (Loại Menu Item là Section Blog Layout) 3. Tạo các loại tin tức (Category) Tạo các category cho các Section của bài 1.

  pdf16p strength599 22-12-2011 227 88   Download

 • Bạn là Lập trình viên web trong công ty phát triển website, lâu nay công ty tự xây dựng từ đầu đến cuối các ứng dụng, mất rất nhiều thời gian, công sức. Bây giờ bạn muốn thay đổi? bạn muốn đẩy nhanh tiến độ làm việc, nâng cao hiệu suất cạnh tranh với các công ty đối thủ, bạn muốn tìm hiểu sâu về core của Joomla, từ đó làm nền tảng xây dựng các ứng dụng web cho khách hàng của mình bằng Joomla.

  pdf16p zero22hero 05-11-2012 177 58   Download

 • Giáo trình "Quản trị website với mã nguồn mở" có kết cấu gồm 8 phần: phần 1: Tổng quan về Joomla, phần 2: Làm chủ trang quản trị, phần 3: Một số Moule thông dụng, phần 4: Một số Plugin thông dụng, phần 5: Môt số Comonent thông dụng, phần 6: Template Joomla, phần 7 SEO & Maketing online, phần 8: Bảo mật cho Joomla.

  pdf42p goichoai 28-08-2013 123 47   Download

 • Dành cho người dùng Phần quản trị ( Back-end ): 1) Trang đăng nhập: cho phép chọn ngôn ngữ cho phần quản trị ngay từ lúc đăng nhập 2) Quản lý phần mở rộng ( extension manager ): a. Dùng chung bộ cài đặt cho tất cả các thành phần mở rộng ( bao gồm component, module, template, plugin ) b. Có khả năng tắt component vì các lý do security ( không cần thiết phải gỡ bỏ component ra khỏi hệ thống ) 2) Quản lý bài viết o Chèn hình vào bài viết dễ dàng ( không phải mở...

  pdf7p zoromatna 14-08-2012 72 12   Download

 • Joomla c xây dng trên n n t ng c a m t Framework c g i là Joomla. Ngoài ra Joomla cung c xây dng trên n n t ng c a mô hình MVC (Model – View – Controller). Vì vy mô hình MVC không hoàn toàn ging mô hình MVC c a các CMS hay các Framework khác nhng mô hình MVC c a Joomla vn gi m t s qui tc c a mô hình MVC nh: • Controller: i u hưng các tác v • Model: X lý CSDL • View: Hin th d liu

  pdf10p longandquynh 09-11-2012 44 6   Download

 • Giới thiệu – Các nội dung cũ ta sẽ không xóa, mà ta archive nó, nghĩa là ta đưa nó vào kho – Các nội dung đã đưa vào kho thì sẽ không hiển thị trên website. – Muốn hiển thị các nội dung archive ta phải tạo menu item loại Archive.

  pdf32p zero22hero 05-11-2012 86 53   Download

 • Hiểu rõ các thành phần của Joomla dành cho Seo 1/ Global Configuration : Mục Global configuration là nơi chứa nhiều cài đặt giúp Joomla thân thiện với các SE nhất : Đường dẫn : http://www.web site của bạn/administrator/index.

  pdf8p jupyter2425 21-03-2011 135 37   Download

 • Thời gian cho hành động - tạo ra một văn bản giới thiệu Trong các bài viết mà bạn tạo ra trong chương trước, bạn đã nhìn thấy nó tốt để thêm một văn bản riêng biệt để giới thiệu một bài báo. Bây giờ bạn có biết tại sao, nếu bạn không, bài viết chỉ có thể được hiển thị đầy đủ trên các trang tổng quan như tổng quan về phần bạn chỉ cần nhìn thấy. Hãy sửa chữa những thứ bằng cách thêm một văn bản giới thiệu bài viết mới của chúng tôi. ...

  pdf0p yukogaru9 28-10-2010 46 20   Download

 • Trong Joomla, bạn có thể thêm một liên kết Syndication đến bất kỳ trang nào (bất kỳ mục trình đơn, thực sự) có chứa các bài viết giới thiệu (ví dụ như trang chủ hoặc các trang tổng quan về thể loại).

  pdf0p yukogaru9 28-10-2010 56 19   Download

 • SQL query: CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_book_category` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `category` varchar(200) NOT NULL, `created_by` int(11) NOT NULL, `created` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', `modified_by` int(11) NOT NULL, `modified` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', `ordering` int(11) NOT NULL, `hits` int(11) NOT NULL, `published` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0', PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

  pdf11p longandquynh 09-11-2012 142 19   Download

 • Phần này sẽ bao gồm việc phát triển các kế hoạch thử nghiệm của bạn, mà tự nó đã có một số khía cạnh: Xác định những gì làm cho một thử nghiệm thành công Tổng quan về các tài liệu hướng dẫn lập kế hoạch kiểm tra các thông số trong đó bạn sẽ thử nghiệm Xác định các số liệu mà bạn sẽ thu thập dữ liệu theo dõi lỗi sự cố báo cáo và theo dõi

  pdf10p yukogaru9 28-10-2010 57 15   Download

 • 1. Xác nh các chc nang (task) trong Category 2. Xây dng h thng hàm x lý các chc nang c a Category 3. Xây dng chc nang hi n th category (task: show) 4. ang ký các chc nang x lý trong Controller 5. Xây dng chc nang publish & unpublish category (task: publish – unpublish) 6. Xây dng chc nang delete (task: remove) 7. Xây dng chc nang thêm m t category (task: add – save) 8. Xây dng chc nang h y nhim v (task: cancel) 9. Xây dng chc nang chnh sa m t category (task: edit – save - apply )...

  pdf22p longandquynh 09-11-2012 34 7   Download

 • Đề tài luận văn được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu tích hợp những công nghệ google translate, google map, Search Engine vào mã nguồn mở joomla để xây dựng website công ty. Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p imnie1 30-11-2016 27 7   Download

 • 1. Xác nh các chức nang (task) trong Category 2. Xây dựng h thng hàm x lý các chc nang c a Category 3. Xây dng chc nang hi n th category (task: show) 4. ang ký các chc nang x lý trong Controller 5. Xây dng chc nang publish & unpublish category (task: publish – unpublish) 6. Xây dng chc nang delete (task: remove) 7. Xây dng chc nang thêm m t category (task: add – save) 8. Xây dng chc nang h y nhim v (task: cancel) 9. Xây dng chc nang chnh sa m t category (task: edit – save - apply...

  pdf23p longandquynh 09-11-2012 47 6   Download

 • 1. Xây dựng chức nang hin th tt c các category 2. Xây dựng chức nang hin th mt category 3. Xây dựng chức nang hin th tt c các cu n sách 4. Xây dựng chức nang hin th mt cu n sách 5. Xây dựng chc nang hin th gi hàng 6. Xây dng chc nang ưa sách vào gi hàng 7. Xây dng chc nang c p nh t gi hàng 8. Xây dng chc nang t hàng mua hàng

  pdf5p longandquynh 09-11-2012 32 5   Download

 • Tổng quan về làm Template

  pdf11p hoang3 04-11-2009 149 104   Download

Đồng bộ tài khoản