Topsis

Xem 1-12 trên 12 kết quả Topsis
 • Ra quyết định là một quá trình tìm kiếm lựa chọn tối ưu trong số các lựa chọn có thể có. Trong các phương pháp "ra quyết định khi có đa nhân tố ảnh hưởng" truyền thống, việc xếp loại và độ quan trọng của các tiêu chí đánh giá được tính toán rất chính xác....

  pdf7p lalala06 30-11-2015 54 14   Download

 • Bài báo này đưa ra một mô hình sử dụng các thuật toán TOPSIS và AHP dựa trên bộ tiêu chí ICT Newhouse kết hợp các tri thức từ chuyên gia để đưa ra quy trình đánh giá bài giảng kết hợp với việc sử dụng tri thức của các chuyên gia.

  pdf15p nganga_05 25-09-2015 27 8   Download

 • Luận văn tập trung vào việc nghiên cứu một cách tổng quát về hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Qua đó có cơ sở lý thuyết để áp dụng cụ thể vào thực tế thông qua việc kết hợp với một thuật toán được lựa chọn để xây dựng một sơ đồ khối tính toán cho các bài toán hỗ trợ ra quyết định trong tổng hợp tài nguyên nước.

  pdf79p namhoang39 25-07-2015 76 31   Download

 • Abstract Amulti-attribute group decisionmakingmethod composed of intuitionistic fuzzy set and TOPSIS will be introduced into project material bidding procurement. First, the opinions of experts about bidders and indicators’ attributes are expressed by linguistic terms, and then turned into intuitionistic fuzzy numbers, which can be used to obtain the weights of the indicators’ attributes and experts. Based on the opinions of decision makers and IFWA operators, an aggregated intuitionistic fuzzy decision matrix is formulated. In the end, the bidders are ranked by TOPSIS method....

  pdf0p taurus23 25-09-2012 33 8   Download

 • (BQ) This paper aims to develop a combination of Taguchi and fuzzy TOPSIS methods to solve multi-response parameter optimization problems in green manufacturing.

  pdf5p xuanphuongdhts 27-03-2017 6 2   Download

 • (BQ) Surface integrity and dimensional accuracy remain critical concern in Electrical Discharge Machining (EDM). The current research work aims at investigating the influence of various EDM process parameters like pulse current (Ip), pulse-on time (Ton), tool work time (Tw) and tool lift time (Tup) on various aspects of surface integrity like white layer thickness (WLT), surface crack density (SCD) and surface roughness (SR). The dimensional accuracy, characterized by over cut (OC), has also been studied in the similar way.

  pdf13p xuanphuongdhts 27-03-2017 6 1   Download

 • 10 công cụ tìm kiếm có thể bạn chưa biết Bạn đã nghe đến thuật ngữ “tìm kiếm hướng đối tượng” chưa? Đó là những công cụ chuyên dụng cho từng mục đích tìm kiếm cụ thể, đôi khi còn hữu ích hơn cả Google. Dưới đây là 10 trong số đó. 1. Topsy (http://topsy.com/)

  pdf7p alone 20-07-2010 79 18   Download

 • Throughout this paper, we consider a valuation method for contingent claims taking control of shortfall risk into account in the framework of complete market models. After giving a general form of the valuation, we shall deal with models whose underlying assets are described by diffusion processes, and obtain a result for American type claims

  pdf240p taurus23 25-09-2012 33 8   Download

 • In the beginning, the word ‘Project’ was associated primarily with engineering, in particular with developments at the forefront of technology. The next place it cropped up was in Information Technology where Software Programming required sophisticated project methodology. Today, though, a project mentality is essential in our topsy turvey world of the new millennium. The organisations that will remain healthy are the ones that have an effective and widely understood approach to managing projects as a way of implementing change. ...

  pdf198p tainhacmienphi 25-02-2013 26 7   Download

 • 1. screenr.com: ghi lại hoạt động màn hình trên desktop và chuyển tới tài khoản YouTube của bạn. 2. bounceapp.com: chụp ảnh toàn màn hình của các website. 3. goo.gl: rút ngắn các đường dẫn URL dài miên man và chuyển thành mã QR (http://qrcode.kaywa.com/). 4. untiny.me: tìm đường dẫn thực sự của 1 URL bất kỳ sau khi được rút gọn. 5. localti.me: hiển thị các thông tin có liên quan đến địa chỉ IP hiện tại 6. copypastecharacter.com: copy những ký tự đặc biệt không có trên bàn phím. 7.

  pdf5p bibocumi26 13-01-2013 32 6   Download

 • Nghiên cứu này xây dựng mô hình ra quyết định tích hợp mới để lựa chọn và phân nhóm nhà cung cấp xanh. Mô hình đề xuất kết hợp phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để xác định trọng số và phương pháp điểm lý tưởng (TOPSIS) để xếp hạng và phân nhóm các nhà cung cấp xanh tiềm năng. Mô hình đề xuất cho phép giá trị tỷ lệ của các lựa chọn và trọng số của các tiêu chuẩn đánh giá được biểu diễn dưới dạng các biến ngôn ngữ.

  pdf12p hieutinhcotu 19-06-2017 15 3   Download

 • In the great kingdom of living nature, man is the only animal that seeks to poison or destroy his own instincts, to turn topsy-turvy the laws of his being, and to make himself as unlike, as possible, that which he was obviously designed to be. No satisfactory solution of this extraordinary propensity has been given, short of a reference to that-- "first disobedience and the fruit Of that forbidden tree, whose mortal taste Brought death into the world and all our wo, With loss of E

  pdf22p hotmoingay9 02-02-2013 15 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản