Toxicologists

Xem 1-12 trên 12 kết quả Toxicologists
 • Physicians and all health care providers who care for women in their reproductive years are frequently asked by concerned women who are planning a pregnancy, are pregnant or breastfeeding about the risk of medicinal products for themselves, their unborn or breastfed infant.

  pdf907p qwerty89 06-04-2011 169 37   Download

 • This book is an outgrowth of the author’s experience teaching a toxicology course for 12 years at West Chester University and his interactions with physicans and laboratory toxicologists for 24 years in the Crozer Keystone Health System. These experiences provided valuable insights into the needs both groups have for an enhanced understanding of toxicology in the laboratory and in the emergency department.

  pdf545p crazy_sms 07-05-2012 39 10   Download

 • This book is part of the Green Chemistry series published by the Royal Society of Chemistry, and is designed to provide a modern overview of the current status of insecticides. We present the current approaches for insect pest control as green alternatives to classical agrochemicals, which should be of interest to a vast group of researchers: agrochemists, biochemists, chemists, toxicologists, etc. Throughout the book, the different approaches to pest control which involve ‘‘greener chemicals’’ in particular are emphasized.

  pdf152p banhkem0908 24-11-2012 29 10   Download

 • Những tuyên bố trên không có thể được thực hiện vào những năm 1960 và 1970 mà không đòi hỏi trình độ chuyên môn ngay lập tức. Sau đó, các trường hợp cấp tính gây chết người tiếp xúc với các sản phẩm của con người và sản phẩm phụ là trắng trợn và bận tâm nhất động vật hoang dã và toxicologists thủy sản.

  pdf25p giangsinh_trang 03-01-2012 34 7   Download

 • Hướng dẫn sử dụng SỬ DỤNG NHÂN VIÊN ỨNG PHÓ LIỆU NGUY HẠI Một dẫn sử dụng, sách hướng dẫn hoặc cẩm nang có thể được sử dụng bởi ứng phó đầu tiên trong giai đoạn ban đầu của một sự cố vật liệu nguy hiểm.

  pdf16p tuongmatdo 12-12-2011 38 5   Download

 • This book is broadly divided into five sections and 17 chapters, highlighting recent advances in aflatoxin research from epidemiology to molecular genomics and control measures, biocontrol approaches, modern analytical techniques, economic concerns and underlying mechanisms of contamination processes.

  pdf406p phoebe75 19-02-2013 21 5   Download

 • Một nhóm bao gồm các vi sinh học, công nghiệp hygienists, toxicologists, và kỹ sư là cần thiết để đánh giá khuếch đại nấm mốc trong nhà. Thể thiếu cho bất kỳ đánh giá rủi ro là việc thành lập phơi sáng, mà theo định nghĩa, là phụ thuộc vào phòng thí nghiệm dựa trên phân tích và tính chính xác của những phân tích.

  pdf25p tuongmatdo 13-12-2011 28 4   Download

 • Việc đánh giá tiếp xúc sinh học và hóa học là một thành phần trung tâm cho bất kỳ đánh giá sức khỏe liên quan đến một chất gây ô nhiễm môi trường. Công nghiệp hygienists và toxicologists đã nghiên cứu ảnh hưởng sức khỏe của tiếp xúc cấp tính hoặc ngắn hạn cho một số hóa chất (và mãn tính ảnh hưởng cho một số ít), chủ yếu là trong các tình huống nghề nghiệp công nghiệp.

  pdf25p tuongmatdo 13-12-2011 31 4   Download

 • Khi toxicologists thêm tiền tố sinh thái đến lĩnh vực của chất độc, do đó các từ đã trở thành sinh thái chất độc, họ vẫn tiếp tục chủ yếu để thực hiện các phép đo cùng một họ thực hiện trước khi đổi tên. (Cairns 1992) Tử vong có thể do tiếp xúc cấp tính hoặc mãn tính chất độc có trong nhiều nguồn khác nhau.

  pdf28p giangsinh_trang 03-01-2012 43 4   Download

 • The seventh edition of Casarett and Doull’s Toxicology: The Basic Science of Poisons, as the previous six, is meant to serve primarily as a text for, or an adjunct to, graduate courses in toxicology. Because the six previous editions have been widely used in courses in environmental health and related areas, an attempt has been made to maintain those characteristics that make it useful to scientists from other disciplines.

  pdf0p hyperion75 18-01-2013 33 4   Download

 • Bioremediation, the use of microorganisms, by virtue of their bioconcentrating and metabolic properties, to degrade, sequester, or remove environmental contaminants, has about a 45-year history. Such uses of microorganisms for this purpose now involve freshwater, marine, and terrestrial environments. Bioremediation is a multidisciplinary area of knowledge and expertise that involves basic and applied science. Microbiologists, chemists, toxicologists, environmental engineers, molecular biologists, and ecologists have made major contributions to this subject....

  pdf415p phoebe75 01-02-2013 28 4   Download

 • Nhu cầu công cộng để bảo vệ con người và môi trường y tế đã dẫn đến việc thành lập của chất độc khoa học về tác động của hóa chất trên các hệ thống sinh học. Nghiên cứu về độc tính là tập trung hiện nay rất nhiều vào sáng tỏ các cơ chế tế bào và phân tử của độc tính và việc áp dụng kiến thức này trong việc đánh giá an toàn và đánh giá rủi ro.

  pdf19p hoakimthienduong 19-12-2011 20 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản