» 

Trắc Nghiệm Chủ Nghĩa Mác

 • 70 CÂU TRẮC NGHIỆM MAC – LENIN CÓ ĐÁP ÁN

  Môn khoa học nào sau đây không thuộc Chủ nghĩa Mác Lênin? a. Triết học Mác-Lênin. b. Kinh tế chính trị Mác-Lênin . c. Lịch sử Đảng CộngSản Việt Nam . d. Chủ nghĩa Xã Hội Khoa Học. 2. Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Chọn câu trả lời sai. a.Chủ nghĩa Mác – Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ăngghen và sự phát triển của V.I. Lênin; b. là thế giới quan, phương...

  pdf 12p locplsoft 15-04-2011 4724 1067

 • Trắc nghiệm môn Chủ nghĩa khoa học Mác - Lênin

  1.Môn khoa h c nào sau đây không thu ọ ộc Chủ nghĩa Mác Lênin? a. Triết học Mác-Lênin. b. Kinh tế chính trị Mác-Lênin . c. Lịch sử Đảng CộngSản Việt Nam . d. Chủ nghĩa Xã Hội Khoa Học. 2. Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Chọn câu trả lời sai. a.Chủ nghĩa Mác – Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ăngghen và sự phát triển của V.I. Lênin; b. là thế giới quan,...

  doc 11p daodangson01041991 19-12-2010 1193 245

 • Trắc nghiệm phần chủ nghĩa Mac - Lenin

  Trắc nghiệm phần chủ nghĩa Mac - Lenin

  doc 11p fanhuy 05-11-2011 308 109

 • Câu hỏi trắc nghiệm triết học

  1. Chủ nghĩa Mác-Lênin gồm: a) a. 3 bộ phận cấu thành b. 4 bộ phận cấu thành c. 5 bộ phận cấu thành 2. Chủ nghĩa Mác ra đời vào: b) a. Đầu thế kỷ XIX b. Giữa thế kỷ XIX c. Cuối thế kỷ XIX 3. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác được quyết định bởi: a) a. 3 tiền đề b. 4 tiền đề c. 5 tiền đề 4. Triết học Mác-Lênin ra đời một phần là kết quả kế thừa trực tiếp: b) a. Thế giới quan duy...

  doc 14p quoccuong1992 26-05-2011 970 357

 • Trắc nghiệm triết học

  Tài liệu tham khảo các câu hỏi trắc nghiệm triết học, mác leenin, nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác lê nin

  pdf 0p skyblue12 01-11-2010 607 300

 • 200 Câu hỏi trắc nghiệm những nguyên lý chủ nghĩa mác lê nin

  Những Nguyên Lý Chủ Nghĩa Mac-Lenin giúp bạn ôn thi thật hiệu quả. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm vững kiền thức tổng quát, đáp ứng được các câu hỏi trắc nghiệm về môn học chủ nghĩa mac lenin một cách cở bản.

  pdf 83p cobethoitrang 26-09-2011 676 243

 • Câu hỏi trắc nghiệm Những NLCB của CN Mác Lênin

  Tài liệu ôn tập môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin. Tài liệu gồm 200 câu trắc nghiệm tổng hợp kiến thức môn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf 83p tinhkyhandsome 12-12-2010 3709 1046

 • 70 câu trắc nghiệm Mác - Lênin HP1 - có đáp án

  Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Chọn câu trả lời sai.Chủ nghĩa Mác – Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ăngghen và sự phát triển của V.I. Lênin; là thế giới quan

  doc 11p tinhkyhandsome 26-12-2010 3122 1028

 • Trắc nghiệm môn triết học Mác - Lênin

  Tài liệu tham khảo câu hổi Trắc nghiệm môn triết học Mác - Lênin có kèm đáp án

  pdf 0p muathuytinh85 23-09-2010 1197 522

 • Đề thi trắc nghiệm hết môn triết học

  Trần Văn Thắng – Trường CDCD Hải Phòng. Thời gian: 90 phút (không được sử dụng tài liệu). Với phần thi trắc nghiệm, SV chỉ cần ghi số đề và đáp án vào giấy thi. Làm xong nộp lại đề. Trắc nghiệm. (4 điểm) Chọn đáp án đúng. 1. Triết học Mác Lênin ra đời vào thời gian nào? a. Những năm 30 của thế kỷ XIX c. Những năm 40 của thế kỷ XIX b. Những năm 40 của thế kỷ XX d. Những...

  pdf 11p quangthanglg 22-09-2010 937 324

 • NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

  Theo quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lenin thì nguyên nhân chủ yếu làm xuất hiện Nhà nƣớc là: a) Do có sự phân công lao động trong xã hội b) Do có sự phân hóa giai cấp và đấu tranh giai cấp trong xã hội. c) Do con người trong xã hội phải hợp sức lại để đắp đê, chống bão lụt, đào kênh làm thủy lợi hay chống giặc ngoại xâm. d) Do ý chí của con người trong xã hội. 2. Hình thái kinh tế –...

  pdf 34p nhatluanpy 23-09-2012 751 212

 • Câu hỏi trắc nghiệm triết học MacLenin

  Tài liệu tham khảo Câu hỏi trắc nghiệm triết học. Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Chọn câu trả lời sai. a.Chủ nghĩa Mác – Lênin “là hệ thống quan

  doc 14p nh0xsj3unhan 13-04-2011 399 197

 • Các câu hỏi, trắc nghiệm MAC Lê nin

  Chủ nghĩa Marx-Lenin là học thuyết chính trị do Karl Marx và Friedrich Engels sáng lập và được Vladimir Ilyich Lenin phát triển và hoàn thiện. Chủ nghĩa Marx-Lenin là thế giới quan, hệ tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân, biểu hiện lợi ích của giai cấp này trong nhiệm vụ xây dựng lại xã hội một cách cách mạng.

  pdf 0p babylove117x 25-03-2011 637 189

 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin

  Ở phương Đông, theo quan niệm của người Trung Quốc, thuật ngữ triết học có gốc là chữ “triết”, dựa theo từ nguyên chữ Hán có nghĩa là trí, ám chỉ sự hiểu biết, nhận thức sâu sắc của con người về thế giới và về đạo lý làm người. Còn theo quan niệm của người An Độ, triết học được gọi là Darshara, có nghĩa là chiêm ngưỡng, nhưng với hàm ý là sự hiểu biết dựa trên lý...

  doc 37p lestorm 03-04-2011 333 131

 • Trắc nghiệm khách quan môn giáo dục quốc phòng

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'trắc nghiệm khách quan môn giáo dục quốc phòng', khoa học xã hội, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p thaiduykhai 20-08-2012 763 123

 • 70 CÂU TRẮC NGHIỆM MAC – LENIN CÓ ĐÁP ÁN - NGUYỄN PHƯỚC LỘC

  Môn khoa học nào sau đây không thuộc Chủ nghĩa Mác Lênin? a. Triết học Mác-Lênin. b. Kinh tế chính trị Mác-Lênin . c. Lịch sử Đảng CộngSản Việt Nam . d. Chủ nghĩa Xã Hội Khoa Học.

  pdf 12p hoauyen27101992 12-09-2012 344 99

 • Câu hỏi trắc nghiệm môn triết học

  Câu 519: Theo quan điểm của CNDVBC luận điểm nào sau đây là sai? a. Chủ nghĩa duy vật đều thừa nhận nhận thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào đầu óc con ngươì. b. CNDV đều thừa nhận

  doc 66p bautroisao23_12 24-02-2011 193 95

 • 109 câu trắc nghiệm kinh tế chính trị chủ nghĩa Mác Lênin

  Kinh tế chính trị Marx-Lenin hay kinh tế chính trị học Marx-Lenin là một lý thuyết kinh tế và là môn khoa học về kinh tế chính trị do Marx, Engels và sau này là Lenin phát triển trong giai đoạn mới, có đối tượng nghiên cứu là phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những quan hệ sản xuất và trao đổi thích ứng với phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Qua đó vạch rõ bản chất, hiện...

  doc 13p hang_nguyen111002056 19-02-2013 231 90

 • TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 3

  Theo cách phân chia các hình thức vận động của Ăngghen, hình thức nào là cao nhất và phức tạp nhất? a. Sinh học. c. Vận động xã hội. b. Hoá học. Câu 276: Trường phái triết học nào cho vận động và đứng im không tách rời nhau? a. Chủ nghĩa duy vật tự phát. b. Chủ nghĩa duy vật biện chứng. c. Chủ nghĩa duy vật siêu hình thế kỷ XVII - XVIII. Câu 277: Trường phái triết học nào cho vận...

  pdf 17p muaythai7 30-10-2011 165 79

 • NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮ Môn -Lênin

  Câu 1.Chủ ĩa Mác- Lênin là? A. Lí thuyết về xã hội của CacMac, Angghen. B. Hệ thố qua điểm và học thuyết khoa học của C.Mac, Angghen, và sự phát triển của Lênin. C. Hệ thống chủ thuyết chính trị của CacMac và Lênin. D. Học thuyết bàn về kinh tế t bản chủ ĩa. Câu 2.Xét về lịch sử hình thành và giá trị t t ởng thì chủ ng ĩa ác- Lê nin là? A. Sự hình thành và phát triển trê c sở kế thừa...

  pdf 46p eric190994 26-02-2013 125 66

 • + Xem thêm 69 Trắc Nghiệm Chủ Nghĩa Mác khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản