Trắc nghiệm hệ điều hành

Xem 1-20 trên 84 kết quả Trắc nghiệm hệ điều hành
 • Câu hỏi trắc nghiệm hệ điều hành Windows (Câu hỏi có ảnh minh họa)

  doc22p vietcmt 24-03-2010 1292 444   Download

 • Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn những câu hỏi trắc nghiệm và đáp án trả lời về hệ điều hành. Tài liệu hữu ích cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  doc28p dangvanhuy2509 21-06-2016 126 33   Download

 • Tài liệu tham khảo về các câu hỏi trắc nghiệm môn học hệ điều hành

  doc18p sytu113 11-06-2010 1429 447   Download

 • TỔNG HỢP NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM NGUYÊN LÍ HỆ ĐIỀU HÀNH Khoa CNTT, Đại học Thái Nguyên Chương 1: Mở đầu (6 câu) 1/ Hệ điều hành là chương trình hoạt động giữa người sử dụng với : a/ Phần mềm của máy tính b/ Phần cứng của máy tính c/ Các chương trình ứng dụng d/ CPU và bộ nhớ Đáp án : b 2/ Trong việc phân loại mô hình hệ điều hành, loại có nhiều bộ xử lí cùng chia sẽ hệ thống đường truyền, dữ liệu, đồng hồ, bộ nhớ, các thiết bị ngoại vi thuộc...

  pdf67p kakuakao 25-10-2012 1067 278   Download

 • Tài liệu tham khảo - Câu hỏi trắc nghiệm về hệ điều hành Linux

  doc12p nang_xanh91 11-08-2011 543 187   Download

 • Tổng hợp 120 câu trắc nghiệm môn Mã nguồn mở(LINUX)

  doc15p nguyenvantran90 23-02-2012 711 219   Download

 • Câu 1: Trong các phần mềm sau, phần mềm nào là phần mềm ứng dụng? A. Windows XP; B. Microsoft Word; C. Linux; D. Unix. Câu 2: Trên hệ điều hành Windows, để chuyển đổi cửa sổ chương trình cần làm việc ta: A. Nháy chọn biểu tượng chương trình tương ứng trên thanh công việc (Taskbar)...

  doc17p tun2810 28-11-2013 334 86   Download

 • 1 - Hệ điều hành là phần mềm? [a]--Luôn luôn phải có để máy tính hoạt động [b]--Điều khiển thiết bị phần cứng [c]--Quản lý và phân phối tài nguyên máy tính phục vụ cho các ứng dụng.2 - Việc truyền thông số từ chương trình ứng dụng đến hệ điều hành có thể thực hiện bằng cách lưu thông số trong? [a]--Các thanh ghi và stack [b]--Vùng nhớ trong bộ nhớ chính [c]--Tất cả các câu trên đều đúng...

  pdf26p dnhung01 17-10-2012 312 120   Download

 • Chương 1: Mở đầu (6 câu) 1/ Hệ điều hành là chương trình hoạt động giữa người sử dụng với : a/ Phần mềm của máy tính b/ Phần cứng của máy tính c/ Các chương trình ứng dụng d/ CPU và bộ nhớ Đáp án : b

  pdf67p dnhung01 17-10-2012 198 102   Download

 • Tổng hợp ngân hàng trắc nghiệm môn Nguyên lí hệ điều hành (Khoa CNTT - ĐH Thái Nguyên) giúp cho các các bạn sinh viên sinh viên củng cố kiến thức về môn Nguyên lí hệ điều hành. Đặc biệt, thông qua việc giải những bài tập trong đề thi này sẽ giúp các các bạn sinh viên biết được những kiến thức mình còn yếu để có sự đầu tư phù hợp nhằm nâng cao kiến thức về khía cạnh đó.

  pdf67p huongictu1 05-06-2015 89 37   Download

 • 1. Phần quan trọng nhất của hệ điều hành Linux là: Kernel 2. Số phiên bản kernel của Linux có gì đặc biệt Số chẵn là phiên bản ổn định Số lẻ là phiên bản thử nghiệm 4. Kiến trúc Kernel Linux là :Monolithic 5. Tác giả của phiên bản hệ điều hành Linux đầu tiên là ? Linus Tolvards

  doc12p hellmaster 24-04-2011 463 162   Download

 • 1. Phần quan trọng nhất của hệ điều hành Linux là: Kernel 2. Số phiên bản kernel của Linux có gì đặc biệt Số chẵn là phiên bản ổn định Số lẻ là phiên bản thử nghiệm 4. Kiến trúc Kernel Linux là :Monolithic 5. Tác giả của phiên bản hệ điều hành Linux đầu tiên là ? Linus Tolvards 6. Để liệt kê các file có trong thư mục hiện hành ta dùng lệnh: lệnh ls 7. Để liệt kê đầy đủ thông tin của các file có trong thư mục hiện hành theo ta dùng lệnh ls với tham số...

  doc12p hellmaster 26-04-2011 160 56   Download

 • Khái niệm & các chức năng chính Phân loại Hệ thống tập tin Một số hệ điều hành thông dụng Khái niệm Hệ điều hành Khái niệm Một chương trình chạy trên máy tính, dùng để điều hành, quản lý các thiết bị phần cứng và các tài nguyên phần mềm. Vai trò trung gian trong việc giao tiếp giữa người sử dụng và phần cứng máy tính. Cung cấp môi trường cho phép người sử dụng phát triển và thực hiện các ứng dụng của họ một cách dễ dàng....

  pdf17p muaythai10 18-11-2011 136 31   Download

 • Phần trắc nghiệm Câu 1. Câu nào sau đây mô tả đúng nhất về kiến trúc của hệ điều hành Linux? a) Người dùng, kernel, shell, phần cứng. b) Người dùng, shell, kernel, phần cứng. c) Người dùng, phần cứng, shell, kernel. d) Shell, người dùng, kernel, phần cứng. Câu 2. Hai boot loader của RedHat Linux là gì ? (chọn 2)

  doc14p anhchangxuixeo1002 10-03-2013 64 25   Download

 • Dưới đây là tài liệu Trắc nghiệm Tin học đại cương. Mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về hệ điều hành, cách phòng chống Vius; đặt tên thư mục; tìm kiếm tệp; BUS dữ liệu; phần mềm; phần cứng và một số nội dung khác.

  doc19p lientieuhoc 27-06-2016 76 21   Download

 • 1. Phần quan trọng nhất của hệ điều hành Linux là: a. File System b. Services c. Kernel x d. Shell 2. Số phiên bản kernel của Linux có gì đặc biệt a. Số chẵn là phiên bản ổn định b. Số lẻ là phiên bản

  doc19p duongvduy 07-01-2013 53 20   Download

 • Câu nào sau đây không phải là ưu điểm của hệ điều hành Linux ? (chọn 2) a. Dễ sử dụng. b. Có tính ổn định cao c. Lợi ích cho giới chuyên nghiệp điện toán d. Nhiều trợ giúp về kỹ thuật. 2. Run level ________ để chỉ định mức shutdown hệ thống. 0 1 4 5 3. Dấu nhắc shell của user thường trong RedHat Linux là

  doc13p anhchangxuixeo1002 10-03-2013 71 20   Download

 • Phần trắc nghiệm Câu 1. Kernel là _________________________________ ? a) Trung tâm điều khiển của hệ điều hành Linux. b) Một tiện ích c) Một ứng dụng do người dùng viết d) Là một phần mềm của công ty thứ ba. Câu 2. Run level ________ để chỉ định mức shutdown hệ thống. a) 0 b) 1 c) 4 d) 5 Câu 3. Run level __________ biểu diễn chế độ Full Multiuser.

  doc13p anhchangxuixeo1002 10-03-2013 62 20   Download

 • Câu 1. Câu nào sau đây không phải là ưu điểm của hệ điều hành Linux ? (chọn 2) a) Dễ sử dụng. b) Có tính ổn định cao c) Lợi ích cho giới chuyên nghiệp điện toán d) Nhiều trợ giúp về kỹ thuật. Câu 2. Run level ________ để chỉ định mức shutdown hệ thống.. a) 0 b) 1 c) 4 d) 5 Câu 3. Dấu nhắc shell của user thường trong RedHat Linux là ________

  doc13p anhchangxuixeo1002 10-03-2013 73 18   Download

 • Kernel của hệ thống lưu trong thư mục nào? a. /data b. /boot c. /proc d. /krnl 2. Mục đích của shell trong Linux a. Công cụ để giúp cho user giao tiếp với hệ điều hành b. Shell được sử dụng để bảo vệ tài nguyên hệ thống c. Shell lưu giữ những user thường. 3. Hệ thống bạn có mode mặc định là 666. Bạn chỉ ra giá trị umask là 222. Quyền truy cập mặc định là bao nhiêu?

  doc21p anhchangxuixeo1002 10-03-2013 49 14   Download

Đồng bộ tài khoản