» 

Trắc Nghiệm Kế Toán Quản Trị

 • Trắc nghiệm - Kế toán quản trị chi phí

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành quản trị kế toán - Trắc nghiệm - Kế toán quản trị chi phí.

  doc 10p dieuchinhtoan1989 23-01-2011 1371 647

 • Đề thi Kế Toán quản trị số 1

  Tham khảo tài liệu 'đề thi kế toán quản trị số 1', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 1p yy8891 10-04-2011 1345 513

 • Đề thi Kế Toán quản trị số 2

  Tham khảo tài liệu 'đề thi kế toán quản trị số 2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 1p yy8891 10-04-2011 786 325

 • Đề thi Kế Toán quản trị số 3

  Tham khảo tài liệu 'đề thi kế toán quản trị số 3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 1p yy8891 10-04-2011 511 269

 • Đề thi Kế Toán quản trị số 4

  Tham khảo tài liệu 'đề thi kế toán quản trị số 4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 1p yy8891 10-04-2011 407 224

 • Đề thi Kế Toán quản trị số 5

  Tham khảo tài liệu 'đề thi kế toán quản trị số 5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 1p yy8891 10-04-2011 382 209

 • Đề thi Kế Toán quản trị số 7

  Tham khảo tài liệu 'đề thi kế toán quản trị số 7', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 1p yy8891 10-04-2011 384 207

 • Đề thi Kế Toán quản trị số 6

  Tham khảo tài liệu 'đề thi kế toán quản trị số 6', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 1p yy8891 10-04-2011 336 184

 • Bài tập trắc nghiệm Kế Toán Quản Trị

  1.Các báo cáo về tương lai ko là đặc tính của hệ thống kế toán tài chính; 2. Số liệu trên báo cáo của Kế toán tài chính có tính chủ quan; 3.Tất cả các tổ chức đều có mục tiêu là lợi nhuận; 4. Nội dung trên các báo cáo của KTTC do Bộ Tài chính quy định thống nhất.

  doc 21p thanhtong3290 29-06-2011 1590 744

 • CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: 50 CÂU

  Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệp: 50 câu', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 11p cogaisongtu 01-05-2013 231 74

 • TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 2

  Tổng hợp một số đề thi "TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN" dành cho sinh viên hệ cao đẳng - đại học chuyên ngành tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh giúp các bạn củng cố và nâng cao kiến thức. Mời các bạn tham khảo

  doc 4p tramoi_1 12-06-2013 66 18

 • TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 8

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'trắc nghiệm - kế toán - đề số 8', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 4p tramoi_1 12-06-2013 49 13

 • TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 1

  TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 1.Đối tượng phục vụ chủ yếu của kế toán quản trị là: • Các chủ nợ. • Người điều hành tổ chức đơn vị. • Các khách hàng của công ty. • Các cơ quan

  doc 4p tramoi_1 12-06-2013 50 13

 • TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 6

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'trắc nghiệm - kế toán - đề số 6', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 4p tramoi_1 12-06-2013 47 12

 • TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 3

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'trắc nghiệm - kế toán - đề số 3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 4p tramoi_1 12-06-2013 51 11

 • TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 5

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'trắc nghiệm - kế toán - đề số 5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 4p tramoi_1 12-06-2013 45 10

 • TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 4

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'trắc nghiệm - kế toán - đề số 4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 4p tramoi_1 12-06-2013 24 9

 • TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 10

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'trắc nghiệm - kế toán - đề số 10', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 5p tramoi_1 12-06-2013 30 9

 • TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 7

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'trắc nghiệm - kế toán - đề số 7', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 4p tramoi_1 12-06-2013 32 8

 • TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 9

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'trắc nghiệm - kế toán - đề số 9', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 4p tramoi_1 12-06-2013 22 8

 • + Xem thêm 235 Trắc Nghiệm Kế Toán Quản Trị khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản