» 

Trắc Nghiệm Kiểm Toán

 • Trắc nghiệm kiểm toán

  Tài liệu câu hỏi Trắc nghiệm kiểm toán, có đáp án kèm theo dành cho các bạn đang là sinh viên chuyên ngành kế toán- kiểm toán tham khảo.

  doc 11p utquan3311 29-12-2009 6105 2424

 • Đề thi trắc nghiệm Kiểm toán 1

  Đề thi trắc nghiệm Kiểm toán 1 bao gồm những câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án được tổng hợp giúp người học Kiểm toán có thêm tài liệu ôn thi hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc 11p mailaobao 05-04-2014 64 18

 • Bộ đề thi trắc nghiệm kiểm toán

  Bộ đề thi trắc nghiệm kiểm toán dưới đây gồm 19 trang với 120 câu trắc nghiệm kiểm toán, ngoài ra cuối bộ đề có kèm đáp án trả lời giúp các bạn dễ dàng tham khảo và kiểm tra sau khi thử sức làm với bộ đề này.

  pdf 19p kevinle124 30-05-2014 39 13

 • Câu hỏi trắc nghiệm kiểm toán

  Kiểm tra Dự án cầu vượt Ngã tư sở, theo hợp đồng kiểm toán đã ký với Chủ đầu tư Dự án, nhằm đánh giá hiệu quả và khả năng hoàn thành tiến độ Dự án …Trong qua trình kiểm toán báo cáo tài chính của một doanh nghiệp, kiểm toán viên độc lập A phục trách cuộc kiểm toán.

  doc 30p gatay274 25-03-2011 1809 932

 • Câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính

  Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 8p nhuhien911 23-07-2013 106 27

 • TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 8

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'trắc nghiệm - kế toán - đề số 8', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 4p tramoi_1 12-06-2013 50 13

 • TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 6

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'trắc nghiệm - kế toán - đề số 6', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 4p tramoi_1 12-06-2013 47 12

 • TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 3

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'trắc nghiệm - kế toán - đề số 3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 4p tramoi_1 12-06-2013 52 11

 • TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 5

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'trắc nghiệm - kế toán - đề số 5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 4p tramoi_1 12-06-2013 48 10

 • TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 10

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'trắc nghiệm - kế toán - đề số 10', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 5p tramoi_1 12-06-2013 32 9

 • TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 4

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'trắc nghiệm - kế toán - đề số 4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 4p tramoi_1 12-06-2013 25 9

 • TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 9

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'trắc nghiệm - kế toán - đề số 9', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 4p tramoi_1 12-06-2013 23 8

 • TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 7

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'trắc nghiệm - kế toán - đề số 7', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 4p tramoi_1 12-06-2013 32 8

 • TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 11

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'trắc nghiệm - kế toán - đề số 11', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 4p tramoi_1 12-06-2013 21 7

 • TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 80

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'trắc nghiệm - kế toán - đề số 80', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 4p tramoi_1 12-06-2013 32 7

 • TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 81

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'trắc nghiệm - kế toán - đề số 81', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 4p tramoi_1 12-06-2013 26 6

 • TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 75

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'trắc nghiệm - kế toán - đề số 75', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 3p tramoi_1 12-06-2013 29 6

 • TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 70

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'trắc nghiệm - kế toán - đề số 70', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 4p tramoi_1 12-06-2013 21 6

 • TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 21

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'trắc nghiệm - kế toán - đề số 21', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 3p tramoi_1 12-06-2013 19 6

 • TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 44

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'trắc nghiệm - kế toán - đề số 44', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 4p tramoi_1 12-06-2013 11 5

 • + Xem thêm 846 Trắc Nghiệm Kiểm Toán khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản