» 

Trắc Nghiệm Kinh Tế Học Vi Mô

 • Trắc nghiệm kinh tế học vĩ mô

  Kinh tế học vĩ mô sẽ không giải thích: A: Tại sao có một số quôc gia tăng trưởng cao? B: Tỷ suất lợi nhuận của giáo dục là gì? C: Tại sao có một số quốc gia có lạm phát cao? D: Lý do gì dẫn đến suy thoái kinh tế?

  ppt 32p lankute175 08-10-2011 182 91

 • Mẫu đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế học vĩ mô

  Tham khảo tài liệu 'mẫu đề thi trắc nghiệm môn kinh tế học vĩ mô', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 16p seagame2009 04-01-2010 2402 1000

 • Bài tập môn Kinh tế học vĩ mô TS. Hay Sinh

  Kinh tế học vĩ mô là môn chuyên nghiên cứu về các chỉ tiêu cộng hưởng như GDP, tỉ lệ thất nghiệp, và các chỉ số giá cả để hiểu cách hoạt động của cả nền kinh tế. Dưới đây là một số bài tập Kinh tế vĩ mô rất hay.

  doc 17p khuongduy 15-10-2009 1616 518

 • CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ HỌC VĨ MÔ

  Tham khảo tài liệu 'các câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế học vĩ mô', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 30p hoangtulongbong 19-04-2011 319 102

 • Bài tập tự luận Kinh tế học vi mô

  Tham khảo tài liệu 'bài tập tự luận kinh tế học vi mô', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 8p emchaoanhtan 23-11-2012 303 85

 • Bài tập Kinh tế học vi mô - Ths Nguyễn Đại Thắng

  Tham khảo sách 'bài tập kinh tế học vi mô ths nguyễn đại thắng', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 170p namde03 22-03-2013 213 78

 • Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế học vĩ mô

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi trắc nghiệm môn kinh tế học vĩ mô', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 16p trada85 22-01-2013 147 30

 • Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu có đáp án

  Kinh tế học vĩ mô hay là kinh tế tầm lớn là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học. Tuyển tập một số đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô .Với các câu hởi sát với chương trình học của các bạn ,là tài liệu rất thích...

  pdf 61p nmvdragon 11-05-2012 5706 2402

 • Bộ đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô

  Kinh tế học vĩ mô là môn học chuyên nghiên cứu về các chỉ tiêu cộng hưởng như GDP, tỉ lệ thất nghiệp, và các chỉ số giá cả để hiểu cách hoạt động của cả nền kinh tế. Dưới đây là một số câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô rất hay dành cho các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kinh tế.

  pdf 19p xuankhuong 15-09-2009 5205 1253

 • Bài tập trắc nghiệm kinh tế vĩ mô 3

  Kinh tế học vĩ mô là môn học chuyên nghiên cứu về các chỉ tiêu cộng hưởng như GDP, tỉ lệ thất nghiệp, và các chỉ số giá cả để hiểu cách hoạt động của cả nền kinh tế. Tài liệu tham khảo Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô rất hay dành cho các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kinh tế.

  pdf 6p ntgioi120404 11-11-2009 2189 633

 • 16 bộ đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp án

  Tổng hợp các câu hỏi của 16 bộ đề thi trắc nghiệm môn kinh tế học vĩ mô và đáp án kèm theo, tài liệu bổ ích dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế nghiên cứu và học tập

  doc 83p lunlunhehe 29-03-2013 866 290

 • Đề trắc nghiệm kinh tế vĩ mô

  Kinh tế học vĩ mô hay là kinh tế tầm lớn là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học. Trong khi kinh tế học vi mô chủ yếu nghiên cứu về hành vi của các cá thể đơn lẻ, như công ty và cá nhân người tiêu dùng, kinh tế học vĩ...

  pdf 0p paradise_12 07-01-2013 121 46

 • KINH TẾ VĨ MÔ TRẮC NGHIỆM

  1. Hãy chọn câu phát biểu đúng a. Kinh tế học nghiên cứu nhu cầu con người b. Kinh tế vĩ mô bao gồm 2 phần: kinh tế học chuẩn tắc và kinh tế học thực chứng, còn kinh tế vi mô chỉ có phần thực chứng c. Kinh tế vĩ mô nghiên cứu nền kinh tế như một tổng thể thống nhất d. Kinh tế học thực chứng luôn mô tả đúng thực tế còn kinh tế học chuẩn tắc thì có khi đúng, khi sai. 2. Câu nào...

  doc 14p hoandepchai 10-11-2010 2790 1901

 • CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : KINH TẾ VĨ MÔ

  CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : KINH TẾ VĨ MÔ (tài liệu tham khảo)

  doc 30p littleboy4291 12-03-2010 3489 1876

 • Một số câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi mô

  Tham khảo tài liệu 'một số câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 104p ebookso1 29-07-2011 1758 1005

 • TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VĨ MÔ - CHƯƠNG 1, 2

  Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm kinh tế vĩ mô - chương 1, 2', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 3p cobe_phuthuy5191 17-06-2011 1937 832

 • TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VĨ MÔ - CHƯƠNG 3

  Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm kinh tế vĩ mô - chương 3', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 2p cobe_phuthuy5191 17-06-2011 1148 687

 • TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VĨ MÔ - CHƯƠNG 4

  Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm kinh tế vĩ mô - chương 4', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 1p cobe_phuthuy5191 17-06-2011 1086 631

 • BỘ ĐỀ THI 300 CÂU TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VI MÔ

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'bộ đề thi 300 câu trắc nghiệm kinh tế vi mô', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 20p kubin9x2212 02-02-2013 613 374

 • Các câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi mô

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'các câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 127p coc_xanh 17-01-2013 208 69

 • + Xem thêm 356 Trắc Nghiệm Kinh Tế Học Vi Mô khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản