» 

Trắc Nghiệm Kinh Tế Lượng

 • Tài liệu Kinh tế lượng 03

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên môn kinh tế lượng.

  pdf 0p yy8891 15-04-2011 316 134

 • bài tiểu luận Kinh tế lượng - Mô hình hồi quy bội

  Mô hình hồi quy hai biến mà chúng ta đã nghiên cứu ở chương 3 thường không đủ khả năng giải thích hành vi của biến phụ thuộc. Ở chương 3 chúng ta nói tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập khả dụng, tuy nhiên có nhiều yếu tố khác cũng tác động lên tiêu dùng, ví dụ độ tuổi, mức độ lạc quan vào nền kinh tế, nghề nghiệp…

  doc 18p yy8891 15-04-2011 241 99

 • 290 câu TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VĨ MÔ

  Nếu GDP bình quân thực tế của năm 2000 là 18,073$ và GDP bình quân thực tế của năm 2001 là 18,635$ thì tỷ lệ tăng trưởng của sản lượng thực tế trong thời kỳ này là bao nhiêu? a. 3.0% b. 3.1% c. 5.62% d. 18.0% e. 18.6% 2. Khi nền kinh tế đang có lạm phát cao, nên: a. Giảm lượng cung tiền, tăng lãi suất b. Giảm chi ngân sách và tăng thuế c. Các lựa chọn đều sai d. Các lựa chọn đều đúng

  doc 32p lyhiendanh_1975 07-03-2013 59 14

 • Đề thi kinh tế lượng lần 1 đề 1

  Câu 1. Để xác định kiểm định là một phía hoặc hai phía người ta căn cứ vào (a) Giả thuyết của H0 để xác định (b) Tính chất của giả thuyết ban đầu (c) Đặc điểm của giả thuyết ngược lại (d) Căn cứ vào giá trị tới hạn (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 2. Để kiểm định giữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn không, người ta cần làm gì? (a) Thành lập giả thuyết H0 (b) Xác...

  pdf 6p manh89 02-09-2010 603 313

 • Đề thi kinh tế lượng lần 1 đề 2

  Câu 1. Để xác định kiểm định là một phía hoặc hai phía người ta căn cứ vào (a) Giả thuyết của H0 để xác định (b) Tính chất của giả thuyết ban đầu (c) Đặc điểm của giả thuyết ngược lại (d) Căn cứ vào giá trị tới hạn (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 2. Để ước lượng cỡ mẫu chúng ta không thể thiếu các thông tin gì? (a) 1- α (b) ε (c) σ (d) Câu a và b đều đúng (e) Tất...

  pdf 6p manh89 02-09-2010 375 194

 • Đề thi kinh tế lượng lần 1 đề 4

  Câu 2. Chọn câu đúng: (a) Hồi qui là một phương trình thể hiện mối quan hệ giữa hai biến ngẫu nhiên (b) Hồi qui là một giá trị thể hiện mối quan hệ giữa hai biến ngẫu nhiên (c) Hồi qui là một phương trình thể hiện mối quan hệ giữa ít nhất hai biến ngẫu nhiên (d) Hồi qui là một giá trị thể hiện mối quan hệ giữa ít nhất hai biến ngẫu nhiên (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 3....

  pdf 6p manh89 02-09-2010 270 154

 • Đề thi kinh tế lượng lần 1 đề 6

  Câu 1. Để kiểm định giữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn không, người ta cần làm gì? (a) Thành lập giả thuyết H0 (b) Xác định giá trị tới hạn (c) Xác định phân phối xác suất cần dùng (d) Tất cả các câu trên đều đúng (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 2. Trong việc ước lượng một tham số thống kê: (a) Khoảng tin cậy là α (b) Xác suất sai lầm là α (c) Độ chính xác là α (d) Độ...

  pdf 6p manh89 02-09-2010 246 137

 • Đề thi kinh tế lượng lần 1 đề 5

  Câu 2. Nếu hệ số A = 0.78 thì ta có kết luận gì? (a) X và Y tương quan với nhau mức độ mạnh (b) Y và X tương quan tuyến tính thuận, mức độ trung bình (c) Y và X không tương quan nhau (d) Nếu X tăng lên 1 đơn vị thì Y sẽ tăng lên 0.78 đơn vị (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 3. Trong việc ước lượng một tham số thống kê: (a) Khoảng tin cậy là α (b) Xác suất sai lầm là 1 - α (c) Độ chính...

  pdf 6p manh89 02-09-2010 291 134

 • Đề thi kinh tế lượng lần 1 đề 8

  Câu 1. Nếu hệ số B = 0.78 thì ta có kết luận gì? (a) Nếu X tăng lên 1 đơn vị thì Y sẽ tăng lên 0.78 đơn vị (b) X và Y tương quan với nhau mức độ mạnh (c) Y và X tương quan tuyến tính thuận, mức độ trung bình (d) Y và X không tương quan nhau (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 3. Để kiểm định giữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn không, người ta cần làm gì? (a) Xác định giá trị ước...

  pdf 6p manh89 02-09-2010 233 128

 • Đề thi kinh tế lượng lần 1 đề 9

  Câu 1. Để ước lượng cỡ mẫu chúng ta cần các ít nhất các thông tin gì? (a) W, Sx (b) σ, Sx, ε (c) 1- α, Sx (d) 1-α, ε (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 2. Xác định mức độ tác động của biến phụ thuộc khi biến độc lập thay đổi một đơn vị người ta dùng: (a) Hệ số góc (b) Hệ số tương quan (c) Phương trình hồi qui (d) Hiệp tương quan (e) Tất cả các câu trên đều sai

  pdf 6p manh89 02-09-2010 177 99

 • Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 1

  Câu 1. Để kiểm định giữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn không, người ta cần làm gì? (a) Thành lập giả thuyết H0 (b) Xác định giá trị ước lượng (c) Tra bảng phân phối chuẩn tính giá trị Z (d) Tất cả các câu trên đều đúng (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 2. Để xác định kiểm định là một phía hoặc hai phía người ta căn cứ vào (a) Giả thuyết của H0 để xác định (b) Tính...

  pdf 6p manh89 02-09-2010 153 94

 • Đề thi kinh tế lượng lần 1 đề 7

  Câu 1. Chọn câu đúng: (a) Tương quan là một giá trị thể hiện mối quan hệ giữa hai biến ngẫu nhiên (b) Tương quan là một giá trị thể hiện mối quan hệ giữa ít nhất hai biến ngẫu nhiên (c) Tương quan là một phương trình thể hiện mối quan hệ giữa hai biến ngẫu nhiên (d) Tương quan là một phương trình thể hiện mối quan hệ giữa ít nhất hai biến ngẫu nhiên (e) Tất cả các câu trên đều...

  pdf 6p manh89 02-09-2010 146 91

 • Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 4

  Câu 1. Để ước lượng cỡ mẫu chúng ta cần các thông tin gì? (a) 1-α, ε, W (b) σ, Sx, ε (c) 1- α, W, Sx (d) 1- α, Sx (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 2. Để xác định kiểm định là một phía hoặc hai phía người ta căn cứ vào (a) Đặc điểm của giả thuyết ngược lại (b) Giả thuyết của H0 để xác định (c) Tính chất của giả thuyết ngược lại (d) Căn cứ vào giá trị tới hạn (e) Tất cả...

  pdf 6p manh89 02-09-2010 116 73

 • Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 3

  Câu 3. Để kiểm định giữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn không, người ta cần làm gì? (a) Xác định giá trị ước lượng (b) Ra quyết định bác bỏ H0 (c) Tra bảng phân phối chuẩn tính giá trị Z (d) Tất cả các câu trên đều đúng (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 4. Chọn câu đúng: (a) Tương quan thể hiện mối quan hệ giữa hai biến ngẫu nhiên (b) Tương quan thể hiện mối quan hệ giữa...

  pdf 6p manh89 02-09-2010 156 70

 • Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 5

  Bài 1: (20 điểm) Một nhà xã hội học muốn biết có sự khác biệt về lương như thế nào không giữa những nhân viên biết ít nhất một ngoại ngữ và giữa nhân viên không biết về ngọai ngữ. Chọn ra 50 người biết ít nhất một ngoại ngữ thì nhận thấy thu nhập trung bình của họ là 4 triệu, độ lệch chuẩn 0,8 triệu; và 80 người không biết về ngoại ngữ thì nhận thấy rằng thu nhập trung...

  pdf 2p manh89 02-09-2010 106 61

 • KINH TẾ VĨ MÔ TRẮC NGHIỆM

  1. Hãy chọn câu phát biểu đúng a. Kinh tế học nghiên cứu nhu cầu con người b. Kinh tế vĩ mô bao gồm 2 phần: kinh tế học chuẩn tắc và kinh tế học thực chứng, còn kinh tế vi mô chỉ có phần thực chứng c. Kinh tế vĩ mô nghiên cứu nền kinh tế như một tổng thể thống nhất d. Kinh tế học thực chứng luôn mô tả đúng thực tế còn kinh tế học chuẩn tắc thì có khi đúng, khi sai. 2. Câu nào...

  doc 14p hoandepchai 10-11-2010 2790 1901

 • Tài liệu về CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VĨ MÔ

  Tài liệu tham khảo các câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô chuyên đề về giá và lượng giúp các bạn sinh viên khoa kinh tế ôn tập môn học này

  pdf 24p tiennuhoiai 08-07-2010 1056 501

 • Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô - Đề số 8

  ĐỀ 8 1/ Khái niệm nào sau đây không thể lí giải bằng đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF) a Chi phí cơ hội c Cung cầu. b Quy luật chi phí cơ hội tăng dần. d Sự khan hiếm. 2/ Các hệ thống kinh tế giải quyết các vấn đề cơ bản :sản xuất cái gì? số lượng bao nhiêu? sản xuất như thế nào? sản xuất cho ai? xuất phát từ đặc điểm: a Đặc điểm tự nhiên c Nhu cầu của xã hội b...

  pdf 8p tangel 07-05-2011 504 393

 • Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 5

  Các quan hệ kinh tế quốc tế ra đời do: a. Sự phát triển của lực lượng sản xuất vượt ra khỏi biên giới quốc gia b. Sự khác biệt về điều kiện tự nhiên c. Sự phát triển của khoa học công nghệ d. Sự phát triển của giao thông vận tải

  doc 5p changling 05-03-2011 545 339

 • Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 14

  Quan hệ kinh tế quốc tế ra đời dựa trên cơ sở sự phát triển của: a. Lực lượng sản xuất c. Lực lượng sản xuất và giao thông b. Khoa học công nghệ và công nghệ vận tải d. Phân công lao động quốc tế thông tin 2. Canada là nước thuộc khu vực kinh tế: a. Bắc Mỹ c. Nam Mỹ b. Đông Bắc Mỹ Trung Mỹ và Vùng biển d. Caribê

  doc 5p changling 05-03-2011 326 205

 • + Xem thêm 288 Trắc Nghiệm Kinh Tế Lượng khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản