» 

Trắc Nghiệm Quản Trị Tài Chính

 • Quản trị tài chính là một môn khoa học quản trị nghiên cứu các mối quan hệ tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất và kinh doanh của một doanh nghiệp hay một tổ chức. Nói một cách khác, quản trị tài chính là quản trị nguồn vốn (bao gồm vốn tiền mặt, vốn, tài sản và các quan hệ tài chính phát sinh như: khoản phải thu - khoản phải trả), nhằm tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp

  thanhthao1669 08-12-2011 26430 10035

 • Quản trị tài chính là một môn khoa học quản trị nghiên cứu các mối quan hệ tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất và kinh doanh của một doanh nghiệp hay một tổ chức. Dưới đây là tài liệu về các bài tập cũng như câu hỏi về môn quản trị tài chính, giúp các bạn dễ dàng ôn tập và hệ thống kiến thức về quản trị tài chính.

  minhquanmq 01-11-2013 786 67

 • + Xem thêm 2 BST Trắc Nghiệm Quản Trị Tài Chính khác
 • Trắc nghiệm quản trị tài chính kèm theo đáp án

  Tài liệu tham khảo bài tập trắc nghiệm quản trị tài chính kèm theo đáp án, không những giúp bạn học ôn tập được các kiến thức về môn học quản trị tài chính mà còn các môn học bổ trợ khác.

  pdf 51p huynhcongdanh 13-05-2011 2191 1115

 • Đề thi trắc nghiệm Quản trị tài chính

  Tài liệu Đề thi trắc nghiệm Quản trị tài chính tập hợp 11 đề thi trắc nghiệm môn Quản trị tài chính có đáp án. Nội dung của các đề thi bám sát chương trình học của môn Quản trị tài chính giúp sinh viên dễ dàng hệ thống và kiểm tra kiến thức.

  pdf 24p bienyeulan 18-04-2014 60 14

 • Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Quản trị tài chính

  Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Quản trị tài chính dưới đây gồm 64 câu hỏi trắc nghiệm, ngoài việc cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm ôn tập tài liệu này còn kèm theo đáp án trả lời, giúp việc ôn tập và kiểm tra kết quả của bạn được dễ dàng hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf 10p holoesinin 12-06-2014 28 9

 • Trắc nghiệm quản trị tài chính - Chương 4

  Tài liệu tham khảo về Trắc nghiệm quản trị tài chính

  doc 7p lenga_a6 01-12-2010 823 551

 • Trắc nghiệm Quản trị tài chính 4

  Tài liệu tham khảo Trắc nghiệm Quản trị tài chính

  doc 6p huynhcongdanh 14-05-2011 500 347

 • Trắc nghiệm Quản trị tài chính 5

  Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm quản trị tài chính 5', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 4p huynhcongdanh 14-05-2011 447 293

 • Trắc nghiệm lý thuyết quản trị tài chính

  Tài liệu tham khảo chuyên ngành quản trị tài chính - Trắc nghiệm Quản trị tài chính.

  doc 34p lenga_a6 01-12-2010 1970 1348

 • CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ DỰ ÁN

  Tài liệu tham khảo chuyên ngành kinh doanh dành cho giáo v iên, sinh viên cao đẳng, đại học - CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ DỰ ÁN

  doc 7p lenga_a6 01-12-2010 1123 624

 • Đề thi trắc nghiệm Quản trị tài chính_Chương 3

  Question 1 Nếu bán hàng với điều kiện CBD, người bán sẽ Chọn một câu trả lời a. Mở tín dụng cho người mua trên một tài khoản mở b. Yêu cầu người mua trả tiền trước khi hàng hóa được gửi đi c. Mở tín dụng cho người mua trên tài khoản hối phiếu d. Yêu cầu người mua trả tiền ngay khi giao hàng

  doc 23p lenga_a6 06-01-2011 1010 592

 • Đề thi trắc nghiệm Quản trị tài chính_Chương 5

  Question 1 Tài trợ phát sinh gồm có a. Khoản phải thu b. Nợ ngắn hạn c. Khoản phải trả d. Hạn mức tín dụng Question 2 Mức độ kiên quyết trong các thủ tục thu hồi nợ quá hạn sẽ tăng dần như sau : a. Viếng thăm, các hành động mang tính luật pháp, gởi thư, điện thoại b. Điện thoại, viếng thăm, gửi thư, các hành động mang tính luật pháp c. Gởi thư, điện thoại, viếng thăm, các hành động...

  doc 34p lenga_a6 06-01-2011 937 583

 • Trắc nghiệm Quản trị tài chính 2

  Kết quả cuối cùng được lập của kế hoạch tài chính là: a. Dự toán báo cáo nguồn vào sử dụng b. Dự toán bản cân đối kế toán c. Ngân sách ngân quỹ d. Dự toán báo cáo thu nhập Nhu cầu vốn được tổng hợp từ các nhu cầu sau: a. Đầu tư vào tài sản cố định, tăng vốn luân chuyển ròng, đầu tư vào tài sản tài chính, Tăng đầu tư vào tài sản vô hình b. Đầu tư vào tài sản cố định...

  pdf 15p huynhcongdanh 14-05-2011 808 494

 • Trắc nghiệm Quản trị tài chính 3

  Điểm : 1 trang 266 Các bước thực hiện khi lập báo cáo tài chính theo phương pháp phần trăm doanh số : A. Lập dự toán báo cáo thu nhập, B Phân tích thông số quá khứ để xác định tỷ lệ các khoản mục so với doanh thu, , C Lập dự toán bảng cân đối kế toán. Có thể sắp xếp theo trình tự sau: Chọn một câu trả lời a. A C B b. A B C c. B A C d. B C A Không đúng Điểm: 0/1. Question 2 trang 242 Điểm : 1...

  pdf 9p huynhcongdanh 14-05-2011 515 352

 • Đề thi trắc nghiệm Quản trị doanh nghiệp số 2

  Tham khảo bài viết 'đề thi trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp số 2', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 8p leminh250289 30-11-2010 639 325

 • Đề thi trắc nghiệm Quản trị doanh nghiệp số 3

  Tham khảo bài viết 'đề thi trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp số 3', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 13p leminh250289 30-11-2010 463 253

 • CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: 50 CÂU

  Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệp: 50 câu', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 11p cogaisongtu 01-05-2013 234 75

 • Trắc nghiệm Quản trị tài chính 1

  Tính DTL cho một công ty với EBIT là 2 tỷ biết rằng công ty có khoản nợ là 5 tỷ với lãi suất là 10% hằng năm, cổ phiếu ưu đãi 1tỷ với lãi suất 9%/năm. Thuế suất 40%. DOL=2 Chọn một câu trả lời a. 3.24 b. 2.29 c. 3.08 d. 2.96 Không đúng Điểm: 0/1. Question 2 Điểm : 1 Đòn bẩy hoạt động cao liên quan đến việc sử dụng thêm Chọn một câu trả lời a. Tài trợ bằng vốn chủ b. Tài trợ bằng nợ...

  pdf 28p huynhcongdanh 14-05-2011 891 531

 • Đề thi trắc nghiệm Quản trị tài chính_Chương 4

  Giao dịch nào sau đây là sử dụng ngân quỹ a. Trả cổ tức b. Giảm tồn kho nguyên vật liệu c. Bán đất đai d. Giảm thuế phải nộp Question 2 Nguồn vốn bên ngoài không bao gồm a. Giảm vốn luân chuyển ròng b. Vay dài hạn c. Phát hành cổ phiếu d. Vay ngắn hạn

  doc 7p lenga_a6 06-01-2011 916 413

 • Kiểm tra giữa kỳ môn quản trị tài chính

  Bài 1: Công ty Phương Bình có tỷ số thanh toán hiện hành là 3.0, tài sản lưu động của công ty là 3 triệu đồng, nợ dài hạn của công ty là 2 triệu đồng, nợ chiếm 60% tổng nguồn vốn, vòng quay tổng tài sản là 2 vòng, tỷ số lợi nhuận ròng trên doanh thu thuần của công ty là 10%

  doc 3p khonggioihan_1291 11-05-2011 486 238

 • Trắc nghiệm Quản trị tài chính 6

  Công ty cần tài trợ 150 triệu vốn luân chuyển và dự định tài trợ bằng cách phát hành thương phiếu với lãi suất 15%/năm, kỳ hạn của thương phiếu là 30 ngày và chi phí cho mỗi đợt phát hành là 500 nghìn. Biết 1 năm có 365 ngày, chi phí của phương án tài trợ này là: Choose one answer. a. 22,96% b. 27,96% c. 25,66% d. 21,17% _________sẽ rất phù hợp trong điều kiện nền kh tế ít rủi ro, dự đoán chính...

  pdf 35p huynhcongdanh 14-05-2011 406 221

 • Trắc nghiệm Quản trị tài chính 7

  Question 1 Điểm : 1 Công ty X bán hàng với điều kiện tín dụng 3/10 net 30. Tổng doanh thu bán tín dụng là 900 triệu. 40% khách hàng thanh toán vào ngày thứ 10 và 60% khách hàng thanh toán vào ngày thứ 40. Kỳ thu tiền bình quân và khoản phải thu lần lượt là : Chọn một câu trả lời a. 28 ngày, 67.9 triệu b. 26 ngày, 67.9 triệu c. 28 ngày, 70 triệu d. 26 ngày, 70 triệu Đúng Điểm: 1/1. Question 2 Điểm : 1 Nhân...

  pdf 33p huynhcongdanh 14-05-2011 275 185

 • + Xem thêm 253 Trắc Nghiệm Quản Trị Tài Chính khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản