Trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh

Xem 1-20 trên 46 kết quả Trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • ĐÂY LÀ MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GỬI ĐẾN CÁC BẠN ĐỘC GIẢ THAM KHẢO.

  doc10p vandoan27 12-06-2011 1524 554   Download

 • Tham khảo Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm: Tư tưởng Hồ Chí Minh ( Dùng cho hệ Đại học và Cao Đẳng) giúp sinh viên có thêm kênh tìa liệu tham khảo hiệu quả.

  pdf58p hng1635 23-12-2013 598 321   Download

 • Trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp kiến thức của môn học kèm đáp án trả lời sẽ giúp các bạn sinh viên nắm vững bài học hơn.

  doc49p tuanbe 07-08-2015 15 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh (phần 4)', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p nhatlongvu 17-11-2010 2032 283   Download

 • Tài liệu ôn thi tốt nghiệp tham khảo môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Tài liệu gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm bám sát chương trình và có đáp án để các bạn sinh viên tự ôn tập và kiểm tra bài làm của mình tốt hơn.

  doc13p sytu113 24-07-2010 15654 8095   Download

 • Tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên có tư liệu ôn thi tốt đạt kết quả cao trong các kì thi giữa kì và cuối kì. tư tưởng Hồ chí Minh là thuật ngữ dùng để đề cập về những tư tưởng của Hồ chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam đúc kết lại, sử dụng như là hệ thống tư tưởng chính tại Việt Nam...

  pdf58p tranthikimuyen4 11-08-2011 2740 853   Download

 • Tham khảo tài liệu '300 câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh (có đáp án)', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p taichinh2a 10-06-2011 1460 554   Download

 • Tài liệu tham khảo ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp kiến thức môn học giúp các bạn sinh viên nắm vững bài học hơn.

  pdf0p nhatlongvu 17-11-2010 2517 552   Download

 • Câu 1. Thân phụ Hồ Chí Minh là cụ Nguyễn Sinh Sắc. Ông sinh năm nào? 1862 Câu 2. Thân mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm nào? 1868 Câu 3. Huyện Bình Khê, nơi cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ Hồ Chí Minh có thời kỳ làm tri huyện thuộc tỉnh nào? Bình Định Câu 4. Thân phụ Hồ chí Minh là cụ Nguyễn Sinh Sắc, cụ mất năm nào? 1929 Câu 5. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, cụ qua đời ở đâu? Cao Lãnh Câu 6. Thân mẫu Hồ Chí...

  pdf23p 01685403365 31-10-2010 1408 549   Download

 • Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. Ông sinh năm nào? A. 1860 B. 1862 C. 1863 D. 1883 2. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm

  doc46p hominhtampro 28-10-2010 1185 432   Download

 • Câu 1. Định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh lần đầu tiên được Đảng ta đưa ra tại Đại hội lần thứ mấy? a. Đại hội VI c. Đại hội VIII b. Đại hội VII d. Đại hội IX Câu 2. Lúc nhỏ Chủ tịch Hồ Chí Minh có tên là gì? a. Nguyễn Sinh Cung b. Nguyễn Sinh Xin c. Nguyễn Sinh Khiêm d. Nguyễn Sinh Thành Câu 3. Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai? a. Vương Thúc Quý b. Nguyễn Sinh Sắc c. Trần Tấn d. Phan Bội Châu. Câu 4.

  doc10p lebich0705 25-12-2012 900 290   Download

 • Phần I. Chọn phương án trả lời đúng (trắc nghiệm) 1. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu: a. Lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo. b. Các giá trị văn hoá tiến bộ

  doc18p tranhonglu 21-12-2010 555 266   Download

 • Tài liệu tham khảo các câu thi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi hết môn

  doc1p taichinh2a 10-06-2011 769 228   Download

 • Nhiệm vụ nghiên cứu môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh KHÔNG có nội dung: a) Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh b) Quá trình vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của con người c) Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh d) Các giai đoạn hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 2. Có mấy nguyên tắc phương pháp luận khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh?

  pdf75p ctrl_12 06-07-2013 632 147   Download

 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'tài liệu ôn thi tư tưởng hồ chí minh', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc25p dinhhungcx3 05-01-2013 345 135   Download

 • Tài liệu ôn thi tốt nghiệp tham khảo môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Tài liệu gồm 90 câu hỏi trắc nghiệm bám sát chương trình và có đáp án để các bạn sinh viên tự ôn tập và kiểm tra bài làm của mình tốt hơn

  pdf17p hng1635 23-12-2013 293 122   Download

 • Tài liệu hướng dẫn ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh

  doc5p letuanvp33g 16-12-2011 301 78   Download

 • Bảng tóm tắt môn tư tưởng Hồ Chí Minh nêu lên lịch sử hình thành,đồng thời đối tượng và nhiệm vụ của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh.

  doc67p trandau2521993 22-01-2014 67 25   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin.

  doc23p namhaia1 22-02-2014 38 4   Download

 • Câu 1. Trình bày khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh. Câu 2. Điều kiện lịch sử - xã hội Việt nam và thế giới ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào? Câu 3. Phân tích ảnh hưởng của truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Câu 4. Phân tích vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh....

  doc77p taichinh2a 10-06-2011 1429 705   Download

Đồng bộ tài khoản