» 

Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh

 • Ôn TRẮC NGHIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  ĐÂY LÀ MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GỬI ĐẾN CÁC BẠN ĐỘC GIẢ THAM KHẢO.

  doc 10p vandoan27 12-06-2011 1389 514

 • Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm: Tư tưởng Hồ Chí Minh ( Dùng cho hệ Đại học và Cao Đẳng)

  Tham khảo Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm: Tư tưởng Hồ Chí Minh ( Dùng cho hệ Đại học và Cao Đẳng) giúp sinh viên có thêm kênh tìa liệu tham khảo hiệu quả.

  pdf 58p hng1635 23-12-2013 126 53

 • Trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh (Phần 4)

  Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh (phần 4)', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 0p nhatlongvu 17-11-2010 2002 281

 • 100 Câu hỏi thi tốt nghiệp tư tưởng Hồ Chí Minh (Có đáp án)

  Tài liệu ôn thi tốt nghiệp tham khảo môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Tài liệu gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm bám sát chương trình và có đáp án để các bạn sinh viên tự ôn tập và kiểm tra bài làm của mình tốt hơn.

  doc 13p sytu113 24-07-2010 15358 7957

 • NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Môn: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  Tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên có tư liệu ôn thi tốt đạt kết quả cao trong các kì thi giữa kì và cuối kì. tư tưởng Hồ chí Minh là thuật ngữ dùng để đề cập về những tư tưởng của Hồ chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam đúc kết lại, sử dụng như là hệ thống tư tưởng chính tại Việt Nam...

  pdf 58p tranthikimuyen4 11-08-2011 2521 778

 • Trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh

  Câu 1. Thân phụ Hồ Chí Minh là cụ Nguyễn Sinh Sắc. Ông sinh năm nào? 1862 Câu 2. Thân mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm nào? 1868 Câu 3. Huyện Bình Khê, nơi cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ Hồ Chí Minh có thời kỳ làm tri huyện thuộc tỉnh nào? Bình Định Câu 4. Thân phụ Hồ chí Minh là cụ Nguyễn Sinh Sắc, cụ mất năm nào? 1929 Câu 5. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, cụ qua đời...

  pdf 23p 01685403365 31-10-2010 1370 542

 • Câu hỏi Trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tài liệu tham khảo ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp kiến thức môn học giúp các bạn sinh viên nắm vững bài học hơn.

  pdf 0p nhatlongvu 17-11-2010 2469 540

 • 300 câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (có đáp án)

  Tham khảo tài liệu '300 câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh (có đáp án)', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 0p taichinh2a 10-06-2011 1249 460

 • Tài liệu Trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh

  Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. Ông sinh năm nào? A. 1860 B. 1862 C. 1863 D. 1883 2. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm

  doc 46p hominhtampro 28-10-2010 1144 427

 • Đề cương Trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh

  Phần I. Chọn phương án trả lời đúng (trắc nghiệm) 1. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu: a. Lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo. b. Các giá trị văn hoá tiến bộ

  doc 18p tranhonglu 21-12-2010 547 263

 • NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Câu 1. Định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh lần đầu tiên được Đảng ta đưa ra tại Đại hội lần thứ mấy? a. Đại hội VI c. Đại hội VIII b. Đại hội VII d. Đại hội IX Câu 2. Lúc nhỏ Chủ tịch Hồ Chí Minh có tên là gì? a. Nguyễn Sinh Cung b. Nguyễn Sinh Xin c. Nguyễn Sinh Khiêm d. Nguyễn Sinh Thành Câu 3. Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai? a. Vương Thúc Quý b. Nguyễn...

  doc 10p lebich0705 25-12-2012 817 255

 • Tổng hợp đề thi Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tài liệu tham khảo các câu thi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi hết môn

  doc 1p taichinh2a 10-06-2011 687 221

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  Nhiệm vụ nghiên cứu môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh KHÔNG có nội dung: a) Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh b) Quá trình vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của con người c) Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh d) Các giai đoạn hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 2. Có mấy nguyên tắc phương pháp luận khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh?

  pdf 75p ctrl_12 06-07-2013 581 141

 • TÀI LIỆU ÔN THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'tài liệu ôn thi tư tưởng hồ chí minh', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 25p dinhhungcx3 05-01-2013 289 127

 • Đề cương câu hỏi ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tài liệu hướng dẫn ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh

  doc 5p letuanvp33g 16-12-2011 282 78

 • 90 câu trắc nghiệm có đáp án tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tài liệu ôn thi tốt nghiệp tham khảo môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Tài liệu gồm 90 câu hỏi trắc nghiệm bám sát chương trình và có đáp án để các bạn sinh viên tự ôn tập và kiểm tra bài làm của mình tốt hơn

  pdf 17p hng1635 23-12-2013 49 16

 • Bảng tóm tắt môn tư tưởng Hồ Chí Minh

  Bảng tóm tắt môn tư tưởng Hồ Chí Minh nêu lên lịch sử hình thành,đồng thời đối tượng và nhiệm vụ của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh.

  doc 67p trandau2521993 22-01-2014 32 9

 • Nội dung ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin.

  doc 23p namhaia1 22-02-2014 19 2

 • 56 câu hỏi tự luận và đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Câu 1. Trình bày khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh. Câu 2. Điều kiện lịch sử - xã hội Việt nam và thế giới ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào? Câu 3. Phân tích ảnh hưởng của truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Câu 4. Phân tích vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin đối...

  doc 77p taichinh2a 10-06-2011 1333 660

 • Câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 0p hoa07qt1v 30-04-2011 756 297

 • + Xem thêm 45 Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản