Trách nhiệm giải trình

Xem 1-20 trên 423 kết quả Trách nhiệm giải trình
 • Bài giảng Quản trị Nhà nước bài 6: Xác lập trách nhiệm giải trình của chính quyền trung ương trang bị cho sinh viên các kiến thức về trách nhiệm giải trình là gì, bối cảnh nền hành chính công hiện nay, bộ máy chính phủ, những làn sóng cải cách, chính phủ lớn đến mức nào, bối cảnh văn hóa thiết chế.

  pdf9p tranvantan78 29-07-2014 161 8   Download

 • bài giảng cung cấp những kiến thức về trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương. Nội dung chính trong chương gồm: Các hình thức phân quyền cho địa phương, 5 nguyên tắc phân chia quyền lực TW-ĐP, nhà nước đơn nhất và phân quyền,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p estupendo2 10-08-2016 22 3   Download

 • Bài giảng Quản trị nhà nước: Trách nhiệm giải trình cung cấp những kiến thức sau: Trách nhiệm giải trình là gì? Bối cảnh của nền hành chính công hiện nay, xu thế cải cách, Hành pháp chính trị và hành chính công vụ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p estupendo2 10-08-2016 16 2   Download

 • Nội dung bài 7: Trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương thuộc bài giảng Quản trị Nhà nước trình bày về các hình thức phân quyền cho địa phương, thực tiễn phân cấp quản lý Nhà nước, phân quyền và trách nhiệm giải trình, chính quyền đô thị và nông thôn, Nhà nước đơn nhất và phân quyền.

  pdf9p tranvantan78 29-07-2014 182 11   Download

 • Phiếu Báo Cáo Trách Nhiệm Nhà Trường (SARC) (bắt buộc phải công bố hàng năm theo qui định luật pháp), bao gồm các thông tin về tình trạng và kết quả hoạt động của mỗi trường công lập tại tiểu bang California. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các qui định SARC trên Trang Mạng Điện Toán của Bộ Giáo Dục Tiểu Bang California

  pdf15p thuylinh 10-06-2009 70 8   Download

 • Bài giảng Thách thức của các cơ quan kiểm toán nhà nước về đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý chi tiêu công của PGS.TS. Đoàn Xuân Tiên trình bày về xu hướng chi tiêu công của các nước; những rủi ro trong quản lý chi tiêu công; vai trò, thách thức của kiểm toán nhà nước trong tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý chi tiêu công.

  ppt11p cocacola_06 05-11-2015 23 7   Download

 • Báo cáo Phát triển Việt Nam 2010: Các thể chế hiện đại bao gồm những nội dung về thông tin là trọng tâm của hệ thống trách nhiệm giải trình; mâu thuẫn về quyền lợi tồn tại trong nhiều lĩnh vực; người dân ngày càng có nhiều yêu cầu hơn; các nhóm tập thể có thể giúp thúc đẩy các cải cách.

  ppt41p cocacola_02 25-09-2015 12 2   Download

 • Trường Andrew Hill được các em học sinh trong Học Khu East Side lựa chọn vì các chương trình đặc biệt của chúng tôi. Trường chúng tôi tin tưởng rằng khi các thầy cô làm việc với các em học sinh thì sự thành công học vấn của các thanh thiếu niên này sẽ cải tiến; vì vậy, chúng tôi cố gắng yểm trợ học sinh qua các môi trường học tập nhỏ hơn.

  pdf20p thuylinh 10-06-2009 110 18   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 5: Xây dựng năng lực và phát triển chính sách tổ chức có trách nhiệm giải thích tầm quan trọng của việc phát triển nguyên tắc hoạt động công ty về hành vi có trách nhiệm của khách hàng, phương pháp phát triển các quy trình và hướng dẫn tổ chức du lịch có trách nhiệm, các loại hình và đặc điểm của kiến thức và các công cụ phổ biến kiến thức, tầm quan trọng của các chương trình đào tạo và huấn luyện thường xuyên v...

  pdf63p taobien 28-05-2014 49 15   Download

 • Bài giảng Chương 5: Đánh giá trách nhiệm quản lý nhằm giúp sinh viên giải thích được sự cần thiết của việc đánh giá trách nhiệm trong tổ chức phân quyền, trình bày khái niệm kế toán trách nhiệm, giải thích cách đánh giá trách nhiệm trong các loại trung tâm trách nhiệm khác nhau và một số nội dung khác.

  pdf0p hoa_khoai91 12-06-2014 44 10   Download

 • Giới thiệu Kiểm toán và Giải trình Kỹ thuật kiểm toán trong cơ sở dữ liệu Case study: kiểm toán trong Oracle .Giới thiệu Kiểm toán và Giải trình Kiểm toán (Audit) : giám sát và ghi lại những hoạt động đã và đang xảy trong hệ thống một cách có chọn lọc.

  pdf44p trinhvietnambk 29-05-2013 37 5   Download

 • Giải thích tầm quan trọng của kế toán trách nhiệm trong việc thực hiện mục tiêu của tổ chức. Định nghĩa và cho thí dụ về các trung tâm trách nhiệm: Trung tâm chi phí, Trung tâm doanh thu, Trung tâm lợi nhuận, Trung tâm đầu tư. Soạn thảo báo cáo thực hiện, mô tả dòng thông tin trong hệ thống kế toán trách nhiệm.

  ppt30p newbievnx 06-03-2011 300 100   Download

 • Nội dung chính của đề tài Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nêu khái niệm, đặc điểm và chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Đăng ký doanh nghiệp thành lập Công ty, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành, quyền và nghĩa vụ, tổ chức lại, giải thể, phá sản.

  ppt41p top_12 21-04-2014 285 86   Download

 • kết cấu đề tài Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trình bày khái niệm, đặc điểm và thanh viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Thủ tục đăng ký doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức và quản lý công ty này. Tổ chức lại, giải thể, phá sản.

  ppt67p top_12 21-04-2014 356 78   Download

 • Báo cáo "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh và vấn đề hc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay.

  pdf19p nhasinhaoanh_04 27-10-2015 332 52   Download

 • 13 bước để tiết kiệm thời gian, sức lực và tiền bạc…nhờ uỷ nhiệm Một trong những kỹ năng quản lý quan trọng nhất mà bạn phải nắm vững là uỷ nhiệm.Việc uỷ nhiệm không có nghĩa là trốn tránh công việc, nó có nghĩa là trao quyền, nhiệm vụ và trách nhiệm giải trình cho những người khác. Khi bạn uỷ nhiệm thất bại thì 2 vấn đề cơ bản sẽ nảy sinh.

  pdf6p traitimmuathu241 12-05-2010 124 44   Download

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về kế toán trách nhiệm, hướng đến vận dụng trong điều kiện các DN Việt Nam. Đánh giá thực trạng kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam thông qua việc mô tả các đặc điểm, quy trình và nội dung mà hệ thống kế toán đang được vận hành tại Công ty, từ đó, nêu lên những ưu điểm và vạch ra nhược điểm của hệ thống kế toán cần được giải quyết.

  pdf26p four_12 21-03-2014 91 42   Download

 • Luận văn trình bày những nội dung chính: lý luận về tổ chức kế toán trách nhiệm, thực trạng tổ chức kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần Vinaconex 25, giải pháp tổ chức kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần Vinaconex 25.

  pdf26p four_12 21-03-2014 57 31   Download

 • Nguyên nhân đầu tiên được Tổng Thanh tra đề cập là cơ chế, chính sách chưa đầy đủ, kịp thời, một số trường hợp chưa bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Nguyên nhân thứ hai là do lịch sử để lại, như nhiều vụ tranh chấp đất đai đòi lại đất cũ.

  pdf110p lanlan38 02-04-2013 83 26   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 1: Các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm giúp học viên giải thích thị trường du lịch hiện nay, liệt kê và mô tả các loại hình du lịch và khách du lịch, liệt kê và mô tả các tác động tích cực cũng như tiêu cực của du lịch đối với môi trường, kinh tế và xã hội; giải thích các nguyên tắc của du lịch có trách nhiệm và ba mục tiêu cốt lõi trong phát triển bền vững, liệt kê và mô tả những lợi ích của du lịch có trách nhi...

  pdf48p taobien 28-05-2014 63 24   Download

Đồng bộ tài khoản