Trách nhiệm người đứng đầu

Xem 1-20 trên 201 kết quả Trách nhiệm người đứng đầu
 • Để bảo đảm cho công chức thực thi công vụ một cách thật sự vô tư tận tụy và ngay thẳng, một nội dung quan trọng của Luật công chức và Quy định về hoạt động công vụ của hầu hết các nước đều có những điều công chức không được làm, trách nhiệm của người đứng đầu rất cụ thể.

  pdf3p womanhood911_02 07-10-2009 166 41   Download

 • Trách nhiệm xã hội (CSR) của doanh nghiệp không hề mới nhưng vẫn giữ nguyên tính nóng bỏng đối với doanh nghiệp, với nhà đầu tư, với người tiêu dùng và toàn xã hội. CSR là một trong những yêu cầu đối với doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp không tuân thủ CSR sẽ không thể tiếp cận được với thị trường thế giới.

  doc12p anhduong_90 24-04-2010 1232 525   Download

 • Trách nhiệm hình sự là một dạng của trách nhiệm pháp lý và được thể hiện bằng việc người phạm tội bị áp dụng một hoặc nhiều các biện pháp cưỡng chế hình sự khác nhau của Nhà nước do luật hình sự quy định. Tuy nhiên, trên thực tế không phải tất cả các tội phạm và các trường hợp phạm tội đều giống nhau.

  pdf138p vinamilkvietnam 21-08-2012 257 126   Download

 • Trách nhiệm hình sự là một dạng của trách nhiệm pháp lý và được thể hiện bằng việc người phạm tội bị áp dụng một hoặc nhiều các biện pháp cưỡng chế hình sự khác nhau của Nhà nước do luật hình sự quy định. Tuy nhiên, trên thực tế không phải tất cả các tội phạm và các trường hợp phạm tội đều giống nhau.

  pdf128p vascaravietnam 21-08-2012 231 86   Download

 • Quy chế này quy định việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu thuộc phòng nghiệp vụ viễn thông và các đơn vị trực thuộc Điện lực (gọi chung là đơn vị) mà không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động cung ứng các dịch vụ viễn thông công cộng làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh viễn thông của đơn vị và của chung Điện lực....

  doc13p nguyenhientrang 18-06-2010 134 31   Download

 • Tài liệu Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay nhằm giúp chúng ta hiểu và nắm những nội dung như: Vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta; quan điểm hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nư...

  pdf19p bach_nhat 27-02-2012 86 27   Download

 • Học xong bài này HS biết: - Mỗi người cần phải có trách nhiệm về việc làm của mình. - Bước đầu có kĩ năng ra quyết định và thực hiện quyết định của mình. - Tán thành những hành vi đúng và không tán thành việc trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác.

  pdf8p lexus450 18-07-2010 172 22   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước việt nam hiện nay', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf154p hotmoingay5 20-01-2013 48 15   Download

 • Quản trị không đơn thuần giống như việc xử lý một đơn đặt hàng. Một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng phong cách lãnh đạo, đó là nhân cách và uy tín. Những nhân tố khác như tình thương, sự nhạy cảm, tính độ lượng và nhân từ cũng là những yêu cầu rất quan trọng. Người phải chịu trách nhiệm cho mọi thành công cũng như thất bại của một công ty luôn luôn là người đứng đầu công ty đó.

  pdf8p bupbexinhxan 26-02-2010 625 388   Download

 • Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước luôn là vấn đề được coi trọng ở nhiều nước trên thế giới, trong đó một trong những yếu tố quyết định là đội ngũ công chức.

  doc132p dell1122 06-09-2012 139 66   Download

 • Để làm một phát ngôn viên có hiệu quả, trưởng nhân viên báo chí hay thư ký báo chí cần phải có một quan hệ gần gũi, tôn trọng lẫn nhau với quan chức chính phủ mà ông/bà ta giúp việc, dù đó là thủ tướng, tổng thống, bộ trưởng hay người đứng đầu một cơ quan. Phát ngôn viên cần phải quen với những niềm tin của quan chức đó và có thể tiếp cận trực tiếp với quan chức đó.

  pdf12p hivu69 30-04-2011 69 16   Download

 • Một số điểm khác nhau trong chế độ trách nhiệm đối với vi phạm hợp đồng theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Australia Hiện nay, chế định thừa phát lại đang được áp dụng thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh, các văn phòng đã được hình thành và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, để mô hình thi hành án thừa phát lại tồn tại và phát triển thì yêu cầu đầu tiên được đặt ra là phải bảo đảm sự tin tưởng và lựa chọn của người dân đối với mô hình này....

  pdf4p duongphuongtim 23-04-2013 44 15   Download

 • Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa IX nêu rõ: Những cơ quan, đơn vị có sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó dù không trực tiếp vi phạm cũng phải chịu trách nhiệm và hình thức kỷ luật thích hợp.

  pdf9p bach_nhat 27-02-2012 42 8   Download

 • - Bất kể trong hoàn cảnh nào, nếu một công ty không đạt kế hoạch về lợi nhuận thì người đứng đầu như tôi phải chịu trách nhiệm về kết quả và cần nhận lỗi trước cổ đông cũng như nhân viên của mình. Với ngành chứng khoán, khi thị trường diễn biến không thuận lợi, kết quả kinh doanh của tất cả các công ty trong ngành sẽ bị ảnh hưởng.

  pdf3p bibocumi23 01-01-2013 39 6   Download

 • Quyền thành lập các công ti trách nhiệm hữu hạn của người chưa thành niên theo quy định của pháp luật Cộng hoà Pháp Cộng đồng châu Âu cũng ban hành Chỉ thị nhằm hài hoà hoá các thị trường vốn ở châu Âu thông qua các biện pháp tăng cường tính minh bạch của thị trường, củng cố quyền lợi của nhà đầu tư và điều chỉnh sát sao các giao dịch chứng khoán

  pdf6p chaydesong 09-05-2013 19 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ, CÁCH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU SỞ, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND TỈNH VÀ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ TRONG THI HÀNH CÔNG VỤ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

  pdf12p suatuoi_tiettrung 15-07-2011 20 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

  pdf9p naubanh_chung 23-01-2013 32 2   Download

 • Bí thư của Sở Xổ số kiến ​​thiết các Nhà nước của Florida, Sở Xổ số kiến ​​thiết (xổ số) được thành lập như một cơ quan nhà nước với việc ban hành công Florida Giáo dục Xổ số kiến ​​thiết Act (Đạo luật), Chương 24, Điều lệ Florida, trong năm 1987. Người đứng đầu của xổ số kiến ​​thiết là Bí thư, những người, theo mục 20,317, Điều lệ Florida, được bổ nhiệm bởi Thống đốc để xác nhận của Thượng viện....

  pdf6p meobu1 08-01-2012 19 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG QUẢN LÝ LÂM SẢN, KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

  pdf8p xuanca_xuanca 23-02-2013 25 1   Download

 • Quyết định 200/2013/QĐ-UBND về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị nếu để bến khách ngang sông hoạt động trái phép, không an toàn do tỉnh Bắc Ninh ban hành.

  pdf7p buitubt 06-03-2014 26 0   Download

Đồng bộ tài khoản