Trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng

Xem 1-3 trên 3 kết quả Trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng
  • QCVN 10: 2012/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số 49/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012.

    pdf18p nuatraitimyeunguoi 23-04-2016 71 9   Download

  • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRẠM CẤP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG

    pdf18p hoamai_do 01-02-2013 29 6   Download

  • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2012/BCT quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn áp dụng đối với trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (trạm cấp LPG) từ bồn chứa hoặc hệ thống dàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng trực tiếp qua đường ống dẫn đến nơi sử dụng trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

    doc11p thangnamvoiva12 12-08-2016 7 0   Download

Đồng bộ tài khoản