Trạm chuyển giao quyền thu phí

Xem 1-5 trên 5 kết quả Trạm chuyển giao quyền thu phí
 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TRẠM THU PHÍ BOT VÀ TRẠM CHUYỂN GIAO QUYỀN THU PHÍ

  pdf4p hoamai_do 01-02-2013 17 3   Download

 • Thông báo số 558/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường tại buổi họp bàn về việc đấu thầu chuyển giao quyền thu phí sử dụng đường bộ trạm số 2 – QL1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawgtvt3 26-11-2009 43 2   Download

 • Thông báo số 13/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp rà soát lại quá trình đấu thầu chuyển giao quyền thu phí 2 trạm thu phí trên QL5 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawgtvt2 26-11-2009 34 1   Download

 • Thông báo số 248/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp xem xét kết quả thực hiện văn bản số 2865/BGTVT-TC ngày 05/5/2008 của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện chuyển giao quyền thu phí 02 trạm trên quốc lộ 5 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf1p lawttnh23 19-11-2009 30 3   Download

 • Thông báo số 272/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp bàn giải quyết tình trạng các trạm thu phí BOT, trạm đã chuyển quyền thu phí chỉ bán vé một lượt gây ùn tắc giao thông và bức xúc trong xã hội do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawttnh22 19-11-2009 39 4   Download

Đồng bộ tài khoản