Trạng thái cân bằng di truyền

Xem 1-20 trên 40 kết quả Trạng thái cân bằng di truyền
 • Chứng minh xu hướng cân bằng thành phần các kiểu gen trong một quần thể giao phối có tỉ lệ phân bố các kiểu gen ở thế hệ xuất phát là...

  pdf30p ntgioi120401 27-10-2009 181 48   Download

 • Mục tiêu bài dạy. - Nêu được đặc trưng di truyền của quần thể giao phối - Phát biểu được nội dung định luật Hacđi – Vanbec. - Chứng minh tần số tương đối của các alen trong quần thể ngẫu phối duy trì khôn gđổi qua các thế hệ. Nêu được công thức khái quát khi quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền.

  pdf13p phalinh13 03-08-2011 134 18   Download

 • Tài liệu Lý thuyết và một số phương pháp giải bài tập hay va khó về di truyền quần thể sau đây sẽ giúp các bạn nắm bắt được những kiến thức về khái quát quần thể; các dạng bài tập về di truyền quần thể như xác định tần số alen; xác định cấu trúc di truyền của quần thể; xác định trạng thái cân bằng di truyền của quần thể; bài tập di truyền xác suất về quần thể. 

  doc9p nghiepnguyen194 18-06-2015 172 70   Download

 • Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Sinh học 12 bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo) để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Sinh học 12 bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo) được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc4p hoangquan_245 01-08-2014 162 30   Download

 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Sinh học 12 bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo) thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập.

  ppt24p hoangquan_245 02-08-2014 66 20   Download

 • I / MỤC TIÊU : Kiến thức: Nêu được những đặc trưng di truyền của quần thể giao phối.  Phát biểu được định luật Hacdi Vanbec. Chứng minh được tần số tương đối của các alen và kiểu gen trong quần thể ngẫu phối không đổi qua các thế hệ.  Nêu được công thức tổng quát khi quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền. Trình bày được ý nghĩa và những điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacdi Vanbec.

  pdf4p abcdef_34 18-09-2011 91 9   Download

 • Phát biểu được nội dung ; nêu được ý nghĩa và những điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi-Vanbec. Xác định được cấu trúc của quần thể khi ở trạng thái cân bằng di truyền. 2. Kĩ năng: - Từ ý nghĩa của định luật Hacđi – Van bec vận dụng giải thích tại sao trong tự nhiên có những quần thể tồn tại lâu dài, ổn định. - Vận dụng kiến thức, công thức vào giải bài tập.

  pdf7p paradise8 21-12-2011 131 6   Download

 • Theo di truyền học, loài (Species) là tập hợp các cá thể sinh vật thực sự hoặc có tiềm năng giao phối với nhau. Các thành viên của một loài cùng chia xẻ vốn gen chung. Các loài khác nhau trong tự nhiên không có khả năng trao đổi vật chất di truyền với nhau.

  pdf53p thuynguyen_2009 28-09-2010 348 181   Download

 • Học sinh phải hiểu được thế nào là quần thể ngẫu phối. - Giải thích được thế nào là trạng thái cân bằng di truyền của 1 quần thể. - Nêu được các điều kiện cần thiết để 1 quần thể sinh vật đạt đươ=cj trạng thái cân bằng di truyền về thành phần kiểu gen đối với 1 gen nào đó. - Nêu được ý nghĩa của định luật Hacdi- Vanbec.

  pdf7p toshiba1209 20-11-2010 108 10   Download

 • 1. Định luậtHardy-weinberg Năm 1908, nhà toán học người Anh G.N. Hardy và một bác sĩ người Đức là W. Weinberg đã độc lập nghiên cứu, đồng thời phát hiện ra quy luật phân bố các kiểu gen và kiểu hình trong quầnthể giao phối. Nội dung định luật chỉ ra rằng, trongnhững điều kiện nhất định, thì trong lòng một quần thể giao phối tần số tương đối của các alen ở mỗi gen có khuynh hướng duy trì không đổi từ thế hệ nay sang thế hệ khác.

  pdf4p butmaudo 26-08-2013 40 3   Download

 • 1. Điều kiện nghiệm đúng cho định luật Hardy - Weinberg - Quần thể phải lớn và sự kết hôn xảy ra một cách ngẫu nhiên - Tần số của các allele được duy trì không đổi qua các thế hệ nghĩa là: (1) không xảy ra đột biến làm xuất hiện allele mới; (2) mọi cá thể đều có cơ hội như nhau trong kết hôn và sinh sản, nghĩa là tác động của chọn lọc xem như là đồng đều với mọi kiểu gen; (3) không xảy tình trạng nhập cư đáng kể từ những quần thể có vốn...

  pdf3p butmaudo 26-08-2013 61 6   Download

 • Năm 1908, nhà toán học người Anh G.N. Hardy và một bác sĩ người Đức là W. Weinberg đã độc lập nghiên cứu, đồng thời phát hiện ra quy luật phân bố các kiểu gen và kiểu hình trong quầnthể giao phối. Nội dung định luật chỉ ra rằng, trongnhững điều kiện nhất định, thì trong lòng một quần thể giao phối tần số tương đối của các alen ở mỗi gen có khuynh hướng duy trì không đổi từ thế hệ nay sang thế hệ khác....

  pdf33p ktct_1669 23-04-2012 247 38   Download

 • Execgi, e: là năng lượng có ích tối đa mà môi chất có thể nhận được để tiến đến trạng thái cân bằng với môi trường bên ngoài Nhiệt động kỹ thuật. Nhiệt lượng là năng lượng đi xuyên qua bề mặt ranh giới khi giữa môi chất và môi trường có sự chênh lệch nhiệt độ. Đơn vị: kJ, kcal,...

  pdf21p tieu_ki_su 08-03-2013 59 18   Download

 • Câu 1: Ở một loài động vật, các kiểu gen: AA quy định lông đen; Aa quy định lông đốm; aa quy định lông trắng. Xét một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền gồm 500 con, trong đó có 20 con lông trắng. Tỉ lệ những con lông đốm trong quần thể này là A

  pdf6p tungbabyluckyboy 07-08-2011 31 4   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: SINH HỌC - Giáo dục thường xuyên Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 329 Câu 1: Quần thể ngẫu phối nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền? A. 0,49AA : 0,50Aa : 0,01aa. B. 0,36AA : 0,16Aa : 0,48aa. C. 0,25AA : 0,60Aa : 0,15aa. D. 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa. Câu 2: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 8. Tế...

  pdf5p xedap7mau 05-06-2013 35 4   Download

 • Câu 1: Một gen có chiều dài 0,4080mm. Trong quá trình dịch mã đã tổng hợp nên một chuỗi pôlipeptít có 398 axitamin. Đây là gen của nhóm sinh vật nào là hợp lí nhất. A. Lưỡng cư B. Chim C. Thú D. Vi khuẩn Câu 2: Cho các quần thể sau : 1. P = 100%AA. 2. P = 50%AA + 50%aa. 3. P = 16%AA + 48%Aa + 36%aa. 4. P = 100%Aa. 5. P=100% aa. Các quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền là A. 2,3. B. 1,3,5 C. 1,2,3. D. 1,3,4,5 Câu 3: Quá trình tự nhân đôi của ADN có...

  doc7p hocvachoi22 29-06-2013 32 4   Download

 • Nếu ΔG0 là một số âm, Keq sẽ lớn hơn so với sự thống nhất và tập trung của các sản phẩm ở trạng thái cân bằng sẽ vượt quá của các chất nền. Nếu ΔG0 là tích cực, Keq sẽ được ít hơn sự đoàn kết và sự hình thành của chất nền sẽ được ưa chuộng.

  pdf70p kimku12 26-10-2011 30 2   Download

 • Rừng ngập mặn Cần Giờ TP Hồ Chí Minh, đƣợc xem là khu rừng phục hồi đẹp nhất Đông Nam Á và vinh dự đƣợc UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển đầu tiên của Việt Nam, nằm trong mạng lƣới 459 khu dự trữ sinh quyển trên Thế giới. Đây đƣợc xem là hệ sinh thái quan trọng, điển hình ở vùng ven biển nhiệt đới, không chỉ phong phú, đa dạng với các quần thể thực vật, động vật có giá trị mà còn đƣợc xem là lá phổi xanh của TP Hồ Chí Minh và...

  pdf72p canhchuon_1 19-06-2013 87 21   Download

 • Cơ thể sinh vật bị bệnh là sự rối loạn hiện tượng sống bình thường của cơ thể khi có nguyên nhân gây bệnh tác động. Lúc này cơ thể mất đi trạng thái cân bằng, khả năng thích nghi với môi trường giảm và có biểu hiện triệu chứng bệnh. lúc quan sát cơ thể sinh vật có bị bệnh hay không cần phải xem xét điều kiện môi trường.

  doc64p tranvanxin 28-09-2011 68 14   Download

 • Rừng ngập mặn Cần Giờ là khu dữ trữ sinh quyển đầu tiên của Việt Nam được thế giới công nhận. Đây được xem là hệ sinh thái quan trọng điển hình ở vùng ven biển nhiệt đới. Rừng ngập mặn Cần Giờ có giá trị cải thiện môi trường rõ rệt và có tính đa dạng sinh học cao.

  pdf80p canhchuon_1 19-06-2013 51 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản