Transaction Log

Xem 1-20 trên 25 kết quả Transaction Log
 • Khôi phục SQL Server từ Transaction Log Backup là một phần công việc cần thực hiện trong quá trình nâng cấp và vận hành máy chủ SQL. Và phần công việc còn lại là tiến trình restore được thực hiện mỗi khi máy chủ SQL có lỗi phát sinh. Một trong những tình huống này có thể liên quan tới quá trình restore từ file Transaction Log (Bản ghi giao tác) Backups.

  pdf4p hoangnhan123 12-10-2009 264 87   Download

 • Tham khảo tài liệu 'khôi phục sql server từ transaction log.', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p badaovl 18-05-2013 31 3   Download

 • Chapter 6: Database Recovery Techniques includes Databases Recovery (Purpose of Database Recovery, Types of Failure, Transaction Log, Data Updates, Data Caching, Transaction Roll-back, Checkpointing, Recovery schemes, ARIES Recovery Scheme, Recovery in Multidatabase System).

  ppt36p cocacola_10 08-12-2015 9 1   Download

 • In this section, you will learn to: Describe Transaction Processing Describe Transaction Recovery Define Transaction Log Identify the Concurrency Problems Identify the Types of Locks Define a Deadlock Describe the Security Scheme Concepts Establish the Security Scheme.

  pdf40p tienphuoconline 03-05-2011 57 8   Download

 • Recall: logging methods provide reconstructing the DB to reflect the result of committed transactions locking (or validation) methods provide serializability of transactions Problem yet uncovered: "dirty data" data written by an uncommitted transaction (to buffers or to disk) may lead to inconsistency, if read by others

  ppt22p trinh02 23-01-2013 25 5   Download

 • Transaction log file trong SQL Server dùng để ghi lại các thay đổi xảy ra trong database. Quá trình này diễn ra như sau...

  ppt0p thanhthao567 22-12-2011 25 4   Download

 • Thiết kế và Thực hiện một cơ sở dữ liệu SQL Server Giới thiệu cấu trúc database, nguyên tắc hoạt động của transaction log file và những điểm lưu ý khi thiết kế một DB. Cấu Trúc Của SQL Server Như đã trình bày ở các bài trước một trong những đặc điểm của SQL Server 2000 là Multiple-Instance nên khi nói đến một (SQL) Server nào đó là ta nói đến một Instance của SQL Server 2000, thông thường đó là Default Instance. ...

  pdf5p camry1357 25-12-2010 338 141   Download

 • Để bắt đầu, chúng tôi bắt đầu bằng giới thiệu về Full Backups, Full Backups có thể được hiểu là một cách đơn giản nhất để cung cấp một giải pháp backup hoàn tất. Full Backup sẽ tạo một file chứa toàn bộ cơ sở dữ liệu, gồm có Transaction Logs. (Trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu về Transaction Logs và các mô hình khôi phục Recovery Models). (Down về bản đẹp)

  pdf4p minhqui710 10-09-2010 261 90   Download

 • Design And Implement a SQL Server Database Giới thiệu cấu trúc database, nguyên tắc hoạt động của transaction log file và những điểm lưu ý khi thiết kế một DB. Cấu Trúc Của SQL Server Như đã trình bày ở các bài trước một trong những đặc điểm của SQL Server 2000 là Multiple-Instance nên khi nói đến một (SQL) Server nào đó là ta nói đến một Instance của SQL Server 2000, thông thường đó là Default Instance. Một Instance của SQL Server 2000 có 4 system databases và một hay nhiều user database.

  pdf10p balanghuyen 11-01-2010 103 30   Download

 • Giới thiệu cấu trúc database, nguyên tắc hoạt động của transaction log file và những điểm lưu ý khi thiết kế một DB. Cấu Trúc Của SQL Server. Như đã trình bày ở các bài trước một trong những đặc điểm của SQL Server 2000 là Multiple-Instance nên khi nói đến một (SQL) Server nào đó là ta nói đến một Instance của SQL Server 2000, thông thường đó là Default Instance. Một Instance của SQL Server 2000 có 4 system databases và một hay nhiều user database....

  pdf25p suthebeo 17-07-2012 67 26   Download

 • Table of Contents Eager Replication Lazy Replication Components in Replication Distributor Publisher Subscriber Publication Article Subscriptions Agents Snapshot Agent Log Reader Agent Distribution Agent Merge Agent Queue Reader Agent Purpose of Replication Replication in SQL Server Snapshot Replication Transactional Replication Merge Replication Physical Replication Models Publisher/Distributor–Subscriber Model Central Publisher–Multiple

  pdf85p trasua_123 29-12-2012 76 18   Download

 • Bạn chỉ định vị trí lưu trữ database Active Directory và các tập tin log. Tuy nhiên, bạn nên đặt tập tin chức thông tin giao dịch (transaction log) ở một đĩa cứng vật lý khác với đĩa cứng chứa cơ sở dữ liệu của Active Directory nhằm tăng hiệu năng của hệ thống.

  doc6p hoangtuxuan 05-10-2011 72 8   Download

 • The process of retrieving data from a backup and applying transaction log to the data is called as restoring. When you create a differential backup, it records all the transactions applied to the database. Using the differential backup you can roll forward the transaction as a part of the restoration process. The information about the uncommitted transactions is also a part of the backup.

  pdf10p tienphuoconline 13-05-2011 31 5   Download

 • PD PD F- XC h a n g e Vi e w F- XC h a n g e Vi e w er er ! O W N y bu lic C m C lic Tài liệu hướng dẫn giảng dạy w .c to k k to bu y N w O W .d o c u -tr a c k ! w o .d o c u -tr a c k .c Tương tự như quá trình nâng cấp Server thành Domain Controller đã trình bày ở trên, các bước tiếp theo chúng ta chỉ định thư mục chứa cơ sở dữ liệu của Active Directory, Transaction Log và thư mục Sysvol. Hộp thoại Summary xuất hiện, trình bày tất cả các thông tin bạn đã chọn.

  pdf10p iphone5 25-10-2011 33 3   Download

 • Using Online Redo Log Files Online redo log files provide the means to redo transactions in the event of a database failure. Every transaction is written synchronously to the Redo Log Buffer, then gets flushed to the online redo log files in order to provide a recovery mechanism in case of media failure. (With exceptions such as direct load inserts in objects with the NOLOGGING clause enabled.) This includes transactions that have not yet been committed, undo segment information, and schema and object management statements.

  ppt30p trinh02 28-01-2013 23 3   Download

 • Our infrastructure (Akash1 ) consists of a virtual storage system prototype designed to run on commodity hard- ware. It supports data accesses to multiple virtual vol- umes for any storage client, such as, database servers and file systems. It uses the Network Block Device (NBD) driver packaged with Linux to read and write log- ical blocks from the virtual storage system, as shown in Figure 3. NBD is a standard storage access proto- col similar to iSCSI, supported by Linux. It provides a method to communicate with a storage server over the network.

  pdf12p yasuyidol 02-04-2013 21 3   Download

 • Tương tự như quá trình nâng cấp Server thành Domain Controller đã trình bày ở trên, các bước tiếp theo chúng ta chỉ định thư mục chứa cơ sở dữ liệu của Active Directory, Transaction Log và thư mục Sysvol. Hộp thoại Summary xuất hiện, trình bày tất cả các thông tin bạn đã chọn. Nếu tất cả đều chính xác, bạn nhấn Next để bắt đầu thực hiện quá trình cài đặt, nếu có thông tin không chính xác thì bạn chọn Back để quay lại các bước trước đó....

  pdf5p phuoctam38 12-07-2011 33 2   Download

 • Đến đây hệ thống sẽ xây dựng một Domain Controller mới và đồng bộ dữ liệu Active Directory giữa hai Domain Controller này.Tương tự như quá trình nâng cấp Server thành Domain Controller đã trình bày ở trên, các bước tiếp theo chúng ta chỉ định thư mục chứa cơ sở dữ liệu của Active Directory, Transaction Log và thư mục Sysvol. Hộp thoại Summary xuất hiện, trình bày tất cả các thông tin bạn đã chọn.

  pdf5p iphone1 03-09-2011 22 2   Download

 • The Memory Manager is responsible for the TOE memory pool. The memory pool is used to supply the TOE with its memory while it is executing. Almost all data structures that use memory in the TOE are allocated in the memory pool. The memory pool also provides resources for transaction logging and data buffers. The immediate environment of the TOE comprises: The Windows 2008 Server Enterprise Edition Operating System, which hosts the TOE. As the TOE is a software only TOE it lives as a process in the Operating System (OS) and uses the resources of the...

  pdf237p nhacsihuytuan 13-04-2013 24 2   Download

 • Planning and Organizing a Database Planning for your database is the first step in organizing and implementing a database system. First define how the database will be used. This determines what type of database you need to create that will meet the needs of your business, for example, data warehousing, high online transaction processing, or general purpose. After you determine the purpose and type, you must outline the database architecture that will be used.

  ppt30p trinh02 28-01-2013 27 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản