Trí thức Việt Nam

Xem 1-20 trên 9278 kết quả Trí thức Việt Nam
 • Kinh tế tri thức và những vấn đề đặt ra đối với đội ngũ tri thức Việt Nam là nền kinh tế đang định hình, kinh tế tri thức trở thành đối tượng thu hút sự quan tâm nghiên cứu của các nhà khoa học định hướng chính sách trong và ngoài nước

  pdf110p ponds_12 30-12-2013 58 24   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Về quá trình vận động và biến đổi cơ cấu xã hội tầng lớp trí thức Việt Nam" dưới đây, nội dung bài viết trình bày về quá trình vận động và biến đổi cơ cấu xã hội tầng lớp trí thức Việt Nam. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf7p thuythuy1702 09-04-2016 23 6   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Cơ cấu xã hội và sứ mệnh lịch sử của người trí thức Việt Nam hiện nay" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày về những vấn đề liên quan đến cơ cấu xã hội, sứ mệnh lịch sử của người trí thức Việt Nam. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf10p thuythuy1702 09-04-2016 16 2   Download

 • Việt Nam trong bối cảnh kinh tế tri thức, xây dựng môi trường xã hội, những bài học tham khảo về việc tạo lập môi trường cho kinh tế tri thức Việt Nam là những nội dung chính trong bài viết "Tạo lập môi trường cho kinh tế tri thức Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 6 0   Download

 • Tri thức: Động lực tăng trưởng mới Nhìn tổng thể, nền kinh tế VN vẫn chủ yếu dựa vào nguồn nhân công rẻ mạt, ít được đào tạo và hiện đang làm ra các sản phẩm có giá trị gia tăng thấp. VN vẫn là nước có năng suất lao động ở mức quá thấp. Với thế giới, năng suất lao động được đánh giá là thước đo của hệ thống chính sách, động lực chính của sự tăng trưởng bền vững. Có thể lấy ngành Dệt may là một ví dụ. Theo báo cáo của Tập đoàn Dệt may,...

  pdf3p bibocumi26 11-01-2013 73 20   Download

 • Đề tài "Phân tích cấu trúc của Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay" được nghiên cứu với các nội dung: Khái niệm hệ thống chính trị, cấu trúc của hệ thống chính trị, hệ thống chính trị Việt Nam, khái quát thực trạng hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam. Để nắm vững hơn nội dung kiến thức đề tài mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc23p yenlieu73 29-09-2016 233 75   Download

 •  Sau khi điểm qua mối quan hệ giữa tài nguyên địa chính trị và lịch sử của Việt Nam trong quá khứ, bài viết "Tài nguyên địa chính trị của Việt Nam" phân tích nguồn tài nguyên địa chính trị của Việt Nam trong hiện tại, qua đó làm rõ những tiềm năng chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn đầu thế kỷ 21.

  pdf12p minhanh50377 28-03-2015 43 16   Download

 • Bài viết Đấu tranh trên mặt trận văn hóa của trí thức miền Nam (1954 - 1975) làm rõ quá trình đấu tranh trên mặt trận văn hóa của trí thức miền Nam giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn chuyên ngành Văn hóa.

  pdf6p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 37 5   Download

 • Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu những bài học kinh nghiệm của một số quốc gia phát triển về chiến lược xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức - nguồn nhân lực trình độ cao, nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn đối với đội ngũ trí thức và công tác xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức nước nhà; từ đó, gợi mở những suy nghĩ, hướng tiếp cận mới để bổ sung, hoàn thiện các giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức Việt ...

  pdf12p nganga_02 09-09-2015 31 4   Download

 • Bài giảng Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay trình bày những nội dung về những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị; hệ thống chính trị Việt Nam; khái quát thực trạng hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam.

  pdf41p cocacola_06 04-11-2015 218 72   Download

 • Vai trò to lớn của phong trào yêu nước trong sự phát triển của dân tộc + Phong trào công nhân kết hợp được với phong trào yêu nước vì có chung mục tiêu + Sự kết hợp của phong trào công nhân và phong trào nông dân + Phong trào yêu nước của trí thức Việt Nam là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự kết hợp các yếu tố cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

  ppt24p mandtit 25-11-2012 119 35   Download

 • Tài liệu “Tiến sĩ Việt Nam hiện đại” là nguồn tư liệu quí giá, là pho từ điển về 1 bộ phận trí thức Việt Nam đương đại thuộc đủ các ngành khoa học với nhiều nhà khoa học hàng đầu. Đồng thời cũng là công trình khuyến học, khuyến tài để tôn vinh, khích lệ nền học vấn nước nhà

  pdf110p myxaodon14 25-11-2011 81 30   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu đối với hàng may mặc nêu những vấn đề cơ bản về chuỗi giá trị toàn cầu trong ngành may mắc; thực trạng chuỗi giá trị hàng may mặc toàn cầu và việc tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam. Và các giải pháp nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị hàng may mặc toàn cầu.

  pdf101p violet_12 23-05-2014 79 30   Download

 • Để có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu về kinh tế tri thức đồng thời quán triệt sâu sắc hơn quan điểm của Đảng và Nhà nước về nền kinh tế này mời các bạn tham khảo cuốn sách Kinh tế tri thức: Thời cơ và thách thức đối với sự phát triển của Việt Nam do Đặng Hữu biên soạn.

  pdf319p iamvip01 02-04-2012 84 21   Download

 • Mục tiêu của đề tài là phân tích và đánh giá thực trạng về chính sách đối với đội ngũ trí thức KH&CN nước ta hiện nay (Chính sách đào tạo, sử dụng, đãi ngộ và các chính sách khác); đề xuất các giải pháp về đổi mới chính sách đói với đọi ngũ trí thức KH&CN (Chính sách đào tạo, sử dụng, đãi ngộ và các chính sách khác) đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước, góp phần xây dựng một Nghị quyết của Đảng về chính sách đối với trí thức KH&...

  pdf453p tsmttc_009 26-07-2015 55 21   Download

 • Giáo trình Kinh tế chính trị - Bài 5: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với  phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam với các vấn đề chính hướng đến trình bày: Quan niệm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và kinh tế tri thức, bối cảnh mới và sự cần thiết phải đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  doc41p meomun12340628 31-08-2015 68 21   Download

 • Đề tài nghiên cứu đặc điểm và sự phát triển của nền kinh tế tri thức, dựa vào những đặc điểm này nghiên cứu và đề ra các giải pháp cho sự phát triển kinh tế tri thức của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc21p phuc1982 03-05-2016 46 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hội thảo khoa học nữ trí thức việt nam đối với sự nghiệp cnh, hđh đất nước', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p caybangnho 28-09-2011 63 12   Download

 • Dự báo xu hướng biến đổi nhân cách văn hoá của trí thức Việt Nam đến năm 2020 Bài viết này đã khẳng định những hiệu quả đạt được của công tác giáo dục chuẩn mực xã hội cho trẻ trong trường giáo dưỡng và cũng chỉ ra sự cần thiết trong việc chuyển hóa thái độ chấp hành chuẩn mực xã hội của trẻ

  pdf6p butmauluc 31-08-2013 33 12   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Kinh tế tri thức ở Việt Nam - Quan điểm và giải pháp phát triển" cung cấp cho người đọc các nội dung: Cơ sở lý luận về kinh tế tri thức, kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế tri thức, các quan điểm và mục tiêu phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf146p doinhugiobay_04 25-11-2015 31 8   Download

Đồng bộ tài khoản