Trích khấu hao tài sản cố định

Xem 1-20 trên 57 kết quả Trích khấu hao tài sản cố định
 • Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tính đúng , trích đủ số khấu hao tài sản cố định vào chi phí kinh doanh,,,

  pdf27p maybay_thaboom 02-07-2010 413 178   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " kế toán tăng, giảm và trích khấu hao tài sản cố định trong công ty "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf70p tengteng7 26-11-2011 159 49   Download

 • THÔNG TƯ Số: 203/2009/TT-BTC - Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

  doc30p haluong725 31-05-2010 280 118   Download

 • Bảng "Đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định", căn cứ chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt chi tiết.

  doc1p nvcuong198 01-12-2015 51 6   Download

 • Việc trích khấu hao có thể tiến hành nhiều phương pháp và phỉa căn cứ vào quy định của nhà nước về chế độ quản lý tài chính và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Phương pháp khấu hao được lựa chọn phải được đảm bảo thu hồi vốn nhanh và phù hợp với khả năng trang trải chi phí của doanh nghiệp. Tham khảo tài liệu "Hạch toán khấu hao tài sản cố định" để hiểu hơn về vấn đề này.

  doc1p tnbc_tr 15-09-2015 51 10   Download

 • Mẫu Bảng trích khấu hao tài sản cố định

  pdf1p phuongthanh1 26-10-2009 3850 361   Download

 • Tài sản cố định hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải...

  pdf29p bingo_do 25-05-2010 238 116   Download

 • Tài sản cố định là một bộ phận cấu thành quan trọng trong tổng danh mục tài sản của các DN, đặc biệt là với các DN sản xuất. Để thu hồi các giá trị đã đầu tư vào nhóm tài sản này, DN sẽ thực hiện trích khấu hao trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ.

  doc5p bklongaht 06-06-2010 618 281   Download

 • Mức trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh được xác định như: - Xác định thời gian sử dụng của tài sản cố định:

  doc5p muasaobang14389 18-09-2010 364 66   Download

 • Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tính đúng , trích đủ số khấu hao tài sản cố định vào chi phí kinh doanh,,, Chế độ này áp dụng cho công ty nhà nước, công ty trách nhiễm hữu hạn nhà nước có hai thành viên trở lên...

  pdf33p maybay_thaboom 02-07-2010 124 63   Download

 • Công văn 1807/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc trích khấu hao tài sản cố định và chữ ký giám đốc trên hoá đơn liên 2

  pdf2p dieucomet 14-08-2009 136 36   Download

 • Công văn 1539/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc trích khấu hao tài sản cố định

  pdf1p myngoc 13-08-2009 92 7   Download

 • Phân biệt hao mòn và khấu haoTSCĐ a. Hao mòn TSCĐ. Trong quá trình sử dụng nhìn chung TSCĐ không bị thay đổi hình thái hiện vật, nhưng năng lực sản xuất (giá trị sử dụng) và kèm theo đó là giá trị của chúng bị giảm dần.Sự giảm giá trị của TSCĐ gọi là sự hao mòn TSCĐDo hao mòn mà lợi ích kinh tế do TSCĐ mang lại bị giảm dần theo thời gian trong”cuộc đời hữu ích” của TSCĐ.

  pdf27p bongbongcam 12-08-2010 759 285   Download

 • Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  doc15p manhquynh 10-10-2009 676 120   Download

 • Công văn 3708/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc trích khấu hao tài sản cố định mua vào bằng hoá đơn bất hợp pháp

  pdf2p nguyendung 13-08-2009 99 16   Download

 • Công văn 2914/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng và trích khấu hao tài sản cố định trên đất thuê

  pdf2p quangminh 14-08-2009 81 8   Download

 • Thông tư Số: 45/2013/TT-BTC năm 2013 có nội dung ban hành về Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

  doc21p hungyen2013 07-10-2014 54 7   Download

 • Trong những năm gần đây, nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt. Đặc biệt là sự phát triển của nền kinh tế. Nước ta đã chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Để bắt kịp với sự phát triển của nền kinh tế, Đảng và Nhà Nước đã có sự đổi mới trong công tác quản lý. Nhưng với bản chất là một nước XHCN thì bên cạnh việc phát triển nền kinh tế theo hướng kinh tế thị trường.

  doc69p elirabetter 30-09-2009 406 265   Download

 • Tài liệu tham khảo Thông tư số 203/2009/TT-BTC về hưỡng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

  doc33p hata300190 05-10-2010 266 170   Download

 • CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ TSCĐ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT A. Hạch toán Tài sản cố định ( TSCĐ): I. Khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ hạch toán TSCĐ: 1. Khái niệm TSCĐ: TSCĐ là những tư liệu lao động chủ yếu và các tài sản khác có giá trị lớn có thời gian sử dụng theo quy định trong chế độ quản lý TSCĐ hiện hành.

  pdf83p inside33 08-12-2012 110 47   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản