Trích lập dự phòng

Xem 1-20 trên 118 kết quả Trích lập dự phòng
 • Nhiều DN thực hiện công bố báo cáo tài chính (BCTC) với kết quả kinh doanh không mấy khả quan, mà nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thua lỗ xuất phát từ việc trích lập dự phòng. Trong đó, các khoản trích lập dự phòng chính có tác động đáng kể đến kết quả sản xuất - kinh doanh của DN mà các nhà đầu tư cần nắm bắt được bản chất trong quá trình xem xét BCTC của DN đó là: khoản trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, trích lập dự phòng giảm giá các khoản...

  pdf6p gau_baloo 25-08-2010 250 92   Download

 • Ngày 22/4/2005, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 493//2005/QĐ_NHNN có nội dung: từ tháng 4/2008, các ngân hàng thương mại phải thực hiện phân loại nọ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo điều 7, thay vì theo Điều 6 của quyết định này mà các ngân hàng đang thực hiện.

  doc2p nguyenyen1089 24-11-2009 1109 250   Download

 • Tại Việt Nam, thu nhập cơ bản của các NHTM vẫn chủ yếu từ hoạt động tín dụng với nhiều áp lực và rủi ro. Chính vì thế rủi ro từ hoạt động tín dụng là rủi ro chủ yếu và quản trị rủi ro tín dụng tốt hay xấu sẽ quyết định đến sự thành bại trong hoạt động của các ngân hàng. Một biện pháp đang được các NHTM áp dụng là chú trọng công tác phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro để hạn chế và bù đắp rủi ro trong hoạt động tín...

  pdf89p matbuon_266 18-07-2012 339 160   Download

 • Trước khi quyết định 493 ra đời thì 2 quyết định 297 và 488 về trích lập dự phòng rủi ro đã được áp dụng. Nhưng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế và sự đa dạng của các dịch vụ tài chính, ngân hàng, thì hai quyết định được ví như hai "chiếc áo" đã trở nên quá chật và lỗi mốt

  pdf26p muathi2013 10-05-2013 57 17   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: giải pháp quản trị nghiệp vụ phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại vcb đồng nai', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf89p bidao13 19-07-2012 127 55   Download

 • Công văn 1550/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc trích lập dự phòng nợ khó đòi và xử lý các khoản dự phòng

  pdf2p myngoc 13-08-2009 160 40   Download

 • Chỉ thị 05/2005/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN

  doc2p sontinh 18-08-2009 222 38   Download

 • Thuyết trình: Những nội dung thay đổi cơ bản của thông tư 02/2013/TT- NHNN so với quyết định 493/QĐ-NHNN về phân loại và trích lập dự phòng rủi ro, ảnh hưởng của những thay đổi này tới ngân hàng thương mại và doanh nghiệp trình bày vài nét sơ lược về thông tư 02/2013/TT-NHNN và quyết định 493/QĐ-NHNN, những thay đổi cơ bản của Thông tư 02/2013/TT-NHNN so với Quyết định 493/QĐ-NHNN.

  pdf22p slow_12 26-06-2014 89 29   Download

 • Chương 3 Kế toán nghiệp vụ tín dụng thuộc bài giảng kế toán ngân hàng thương mại, cùng đi vào tìm hiểu chương này thông qua các nội dung sau: kế toán phương thức cho vay từng lần, kế toán phương thức cho vay đồng tài trợ, kế toán nghiệp vụ cho thuê tài chính, kế toán nghiệp vụ bảo lãnh, kế toán nghiệp vụ đồng bảo lãnh, kế toán trích lập dự phòng rủi ro.

  pdf15p kevinle124 04-06-2014 110 31   Download

 • Cuối năm là thời điểm các CTCK, công ty quản lý quỹ phải tổng kết lỗ, lãi để hoàn tất báo cáo tài chính cả năm. Tuy nhiên, có một khoản mục các CTCK, công ty quản lý quỹ đang lúng túng không biết hạch toán thế nào là trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán chưa niêm yết (OTC) do chưa có quy định pháp lý cụ thể.

  pdf7p hamdocsach08 26-12-2010 63 17   Download

 • Trong đó, các khoản trích lập dự phòng chính có tác động đáng kể đến kết quả sản xuất - kinh doanh của DN mà các nhà đầu tư cần nắm bắt được bản chất trong quá trình xem xét BCTC

  pdf15p hamdocsach08 27-12-2010 39 11   Download

 • Cách đây 1 năm, nhiều thành viên thị trường, đặc biệt là các Công ty Chứng khoán (CTCK) đã kiến nghị Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán chưa niêm yết (OTC), nhưng đến nay vẫn chưa có tín hiệu khả quan cho thấy văn bản này sắp được ban hành.

  pdf7p hamdocsach08 26-12-2010 55 9   Download

 • Công văn 1467/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc trích lập dự phòng

  pdf1p nuoanh 15-08-2009 54 5   Download

 • Công văn 862/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc trích lập dự phòng

  pdf1p nuoanh 15-08-2009 64 4   Download

 • Tài liệu Bán nợ và chứng khoán hóa trình bày về phân loại nợ (thời gian thực hiện phân loại nợ; phương pháp phân loại nợ); cách trích lập dự phòng rủi ro. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Tài chính ngân hàng và những ngành có liên quan. Mời các bạn tham khảo.

   

  doc7p tuyetsuongnguyen 30-04-2015 17 7   Download

 • BÁO CÁO CHI TIẾT TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ Tên doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài: Mẫu số 5A - PNT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) Đơn vị: triệu đồng STT (1) A 1 2 3 B 1 2 3 4 Nghiệp vụ bảo hiểm (2) Bảo hiểm sức khỏe Bảo hiểm tai nạn con người Bảo hiểm y tế Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Bảo hiểm Phi nhân thọ Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại Bảo hiểm hàng hóa vận...

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 56 2   Download

 • Mẫu số 6A - NT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG TOÁN HỌC BẢO HIỂM NHÂN THỌ - Tên doanh nghiệp bảo hiểm: - Báo cáo quý (năm): đến ...................................... Đơn vị: triệu đồng Dự phòng Trích lập toán học phải dự phòng toán học trích lập cuối kỳ trong kỳ (3) (4) = (3) – (2) Chỉ tiêu (1) 1. Bảo hiểm trọn đời - Sản phẩm bảo hiểm cá nhân + Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống: .

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 35 2   Download

 • Mẫu số 6B - NT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG PHÍ CHƯA ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ - Tên doanh nghiệp bảo hiểm: Đơn vị: triệu đồng Dự phòng Dự phòng Trích lập dự phòng phí chưa được hưởng phí chưa được hưởng phí chưa được hưởng đã trích lập đầu kỳ phải trích lập cuối kỳ trong kỳ (2) (3) (4) = (3) – (2)

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 69 2   Download

 • BÁO CÁO TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG CHIA LÃI Mẫu số 6C - NT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) - Tên doanh nghiệp bảo hiểm: Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu (1) 1. Bảo hiểm trọn đời - Sản phẩm bảo hiểm cá nhân + Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống: . Sản phẩm A . Sản phẩm B..... + Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm: . Sản phẩm C . Sản phẩm D.... - Sản phẩm bảo hiểm nhóm + Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5...

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 33 2   Download

 • Mẫu số 6D - NT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG BỒI THƯỜNG - Tên doanh nghiệp bảo hiểm:.. Đơn vị: triệu đồng Dự phòng Trích lập bồi thường dự phòng phải trích lập bồi thường cuối kỳ trong kỳ (3) (4) = (3) – (2) Chỉ tiêu (1) 1. Bảo hiểm trọn đời - Sản phẩm bảo hiểm cá nhân + Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống: . Sản phẩm A . Sản phẩm B.....

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 44 2   Download

Đồng bộ tài khoản