Triển khai công tác tư pháp

Xem 1-20 trên 203 kết quả Triển khai công tác tư pháp
 • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2013

  pdf6p naubanh_chung 23-01-2013 18 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP DO BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH.

  pdf2p kt1987 28-01-2011 52 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC VÀ TỔ GIÚP VIỆC HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2013 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf4p naubanh_chung 23-01-2013 19 1   Download

 • Thời gian qua, mặc dù các quy định cụ thể, rõ ràng đã được ban hành, nhưng trên thực tế hoạt động tư pháp còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều địa phương còn lúng túng, bị động trong triển khai công việc này. Nhiều cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ làm công tác tư pháp còn bỡ ngỡ, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong thực thi nghiệp vụ tư pháp.

  pdf363p lanlan38 02-04-2013 114 27   Download

 • Quyết định số 23/2004/QĐ-UB về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo triển khai công tác Tư pháp năm 2004 trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội ban hành

  pdf8p lawtttotung2 29-10-2009 62 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf2p haihoabatbuom 22-04-2010 60 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf3p haihoabatbuom 22-04-2010 65 3   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA LÃNH ĐẠO BỘ TƯ PHÁP TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2010

  pdf12p haihoabatbuom 20-04-2010 56 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2013 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf17p luatsuminhtri 25-06-2013 17 1   Download

 • Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh toán điện tử tại NHCT Hai Bà Trưng Lý do chọn đề tài Thực hiện chủ trương phát triển và mở rộng thanh toán qua ngân hàng để từng bước phù hợp với quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, ngành ngân hàng đã từng bước triển khai mạnh mẽ các công việc cụ thể là: hoàn thiện hoá các thể lệ thanh toán hiện đại hoá công nghệ ngân hàng.

  pdf80p tieungot 15-01-2013 102 47   Download

 • Sau gần 2 năm có hiệu lực thi hành, Luật đầu tư đã có những đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh doanh; qua đó, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh ở nước ta. Tuy vậy, thực tế triển khai thực hiện đã gặp không ít khó khăn đối với cả nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Một số các nhóm vấn đề, khó khăn phát sinh từ sự không tương thích, trùng lặp và thậm chí mâu thuẫn giữa các quy định liên...

  pdf60p phuonghoangnho 23-04-2010 112 35   Download

 • Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 2001 - 2005 được đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng cộng sản Việt Nam đã xác định: “tăng cường đầu tư phát triển toàn xã hội… huy động tối đa mọi nguồn lực trong nước, đồng thời thu hút mạnh các nguồn lực bên ngoài để đầu tư phát triển toàn xã hội”.

  pdf46p thannong1311 17-09-2012 95 34   Download

 • Để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 46/2008 của Bộ GD&ĐT và Thông tư số 12/2009 thì mỗi cá nhân, đơn vị trong Ngành, nhất là người đứng đầu của cơ sở giáo dục phổ thông phải làm gì và làm như thế nào để đạt hiệu quả cao? và khi triển khai ai sẽ làm? thời gian bắt đầu và kết thúc?.

  pdf18p hathieudao 30-05-2014 131 27   Download

 • Với sự phát triển của Công nghệ thông tin (CNTT) đã tạo ra cơ hội mới cho ngành GD&ĐT trong tất cả các lĩnh vực, từ quản lý giáo dục, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Khai thác website của đơn vị để phục vụ tốt cho công tác dạy học” để từng bước nâng cao hiệu quả của việc giảng dạy và chất lượng học tập của học sinh.

  pdf16p hoangchieuduong 08-05-2014 42 12   Download

 • Thực hiện chủ trương phát triển và mở rộng thanh toán qua ngân hàng để từng bước phù hợp với quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, ngành ngân hàng đã từng bước triển khai mạnh mẽ các công việc cụ thể là: hoàn thiện hoá các thể lệ thanh toán hiện đại hoá công nghệ ngân hàng.

  pdf71p hotmoingay1 04-01-2013 23 8   Download

 • Chỉ thị số 10/2002/CT-TTg về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 2/1/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới

  pdf8p lawtttotung2 29-10-2009 82 7   Download

 • Chỉ thị số 14/2002/CT-UB về Triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị “về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới” do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf4p lawtttotung2 29-10-2009 50 6   Download

 • Thông báo số 15/VP-TH về việc ý kiến kết luận của Bộ truởng Hà Hùng Cường tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2008 do Bộ Tư pháp ban hành

  pdf9p lawvhxh5 16-11-2009 40 4   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Báo cáo này đề cập đến những nghiên cứu, giải pháp và triển khai của tác giả trong lĩnh vực xây dựng tiêu chuẩn ITS, thiết kế kiến trúc hệ thống và lắp đặt các thành phần cụ thể tại Trung tâm điều khiển giao thông thành phố Hà Nội và Đường cao tốc Hà Nội - Ninh Bình.

  pdf10p uocvongxua09 04-09-2015 14 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản