Triển khai quyết định

Xem 1-20 trên 1288 kết quả Triển khai quyết định
 • Quyết định số 1440/QĐ-BKH về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành...

  pdf5p lawttnh16 13-11-2009 37 4   Download

 • Quyết định 2382/QĐ-BGTVT năm 2013 về triển khai Quyết định 1221/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước Lao động Hàng hải năm 2006 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

  pdf8p nanghoong 31-03-2014 18 1   Download

 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG” CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Kèm theo Quyết định số 135/QĐ-BNN-TCLN ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  pdf10p meoconanca 28-02-2011 163 27   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG” CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf10p chubebandiem 17-12-2010 65 12   Download

 • Quyết định số 1766/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị định của Chính phủ số 78/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2008 về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

  pdf6p lawvhxh3 16-11-2009 47 4   Download

 • Quyết định 1676/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

  doc6p hasang 19-08-2009 85 3   Download

 • Quyết định số 1766/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị định của Chính phủ số 78/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2008 về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

  pdf5p lawttnh18 19-11-2009 44 3   Download

 • Quyết định số 1676/QĐ-BTP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do Bộ Tư pháp ban hành để phê duyệt kế hoạch triển khai Nghị định số 66/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

  pdf4p lawdn1 31-10-2009 48 1   Download

 • Quyết định số 935/BYT-QĐ về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành, để triển khai Nghị định 299-HĐBT về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Y tế

  pdf2p lawttyt11 30-11-2009 45 1   Download

 • Quyết định 1497/QĐ-TTg năm 2013 triển khai Hiệp định giữa Việt Nam và Căm-pu-chia về hợp tác song phương trong phòng, chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf7p nanghonghoang 27-03-2014 35 2   Download

 • Quyết định Số 2312/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai, xác định Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

  pdf6p suti91 19-11-2015 11 0   Download

 • Quyết định 493/QĐ-BKHCN về việc thành lập các Ban triển khai Trung tâm vận hành mạng của Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam - Vinaren do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf4p baoliem 17-10-2009 679 364   Download

 • Khi một công ty quyết định triển khai hệ thống ERP thì việc nghiên cứu để có được phần mềm trọn gói (package) hoàn hảo bắt đầu. Nhưng có đến hàng trăm nhà cung cấp ERP với nhiều hình dạng và quy mô khác nhau – tất cả những yêu cầu cần thiết để có được giải pháp lý tưởng cho bạn. Phân tích toàn bộ các package trước khi đi đến quyết định không phải là một giải pháp dể dàng thực hiện được. Đó là quá trình tốn rất nhiều thời gian.

  doc5p songthuc 11-04-2010 671 302   Download

 • Quyết định số 57/2002/QĐ-NHNN về việc triển khai thí điểm đề án phân tích, xếp loại tín dụng doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

  pdf7p lawdn10 31-10-2009 160 59   Download

 • Quyết định 3333/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ triển khai Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 - 2010

  pdf7p uyenson 19-08-2009 330 60   Download

 • Kỹ năng ra quyết định được đánh giá là một trong những kỹ năng quan trọng trong công việc của một người giám đốc. Trong các quyết định đó, quyết định về tài chính luôn là quyết định quan trọng nhất và khó khăn nhất của người lãnh đạo.

  pdf3p cctaichinh 10-09-2010 200 49   Download

 • Trong cuộc sống hàng ngày mạng thông tin liên lạc đóng một vai trò rất quan trọng và không thể thiếu, nó quyết định nhiều mặt hoạt động của xã hội, giúp chúng ta nắm bắt rất rõ các thông tin có giá trị văn hóa, kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật rất đa dạng và phong phú. Sự ra đời của thông tin di động dạng số GSM (Global System for Mobile Communication - Hệ thống thông tin di động toàn cầu) đã tạo nên bước ngoặt lớn, đem tới cho con người những lợi ích không...

  pdf121p orchid_1 05-09-2012 90 35   Download

 • Quyết định 1556/QĐ-TTg về ban hành kế hoạch triển khai nghiên cứu cải cách tổng thể chính sách tiền lương vào năm 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf6p lawttnh1 11-11-2009 203 26   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 239/QĐ-TTG NGÀY 09/02/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI GIAI ĐOẠN 2010-2015 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  pdf9p quadau_haudau 28-01-2011 165 25   Download

 • Uỷ ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh xây dựng kế hoạch triển khai nhập thông tin sổ ghi chép, cung cầu lao động năm 2010 vào phần mềm cơ sở dữ liệu thị trường lao động và cập nhật thu thập thông tin biến động

  doc3p berryusla2 26-04-2011 173 21   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản