Triển khai thực hiện chính sách bồi thường

Xem 1-6 trên 6 kết quả Triển khai thực hiện chính sách bồi thường
 • Công văn 202/TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc trả lời vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách bồi thường,hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  pdf3p chanhson 19-08-2009 106 19   Download

 • Công văn 9547/BTC/QLCS của Bộ Tài chính về việc trả lời vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

  pdf2p sontinh 18-08-2009 83 16   Download

 • Công văn 293/TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc trả lời vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách bồi thường,hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  pdf1p chanhson 19-08-2009 48 3   Download

 • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì các phương thức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:(1) - Bồi thường đất bằng việc giao đất mới; - Bồi thường đất bằng tiền; - Bồi thường đất bằng việc thực hiện chính sách tái định cư; - Các cơ chế hỗ trợ khác: hỗ trợ di chuyển và hỗ trợ tái định cư; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất...

  pdf7p dontetvui 23-01-2013 185 60   Download

 • KẾ HOẠCH TẬP HUẤN KỸ THUẬT BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN (PHẦN ĐỊA PHƯƠNG) I. MỤC TIÊU 1. Quán triệt quan điểm, định hướng công tác bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên (GV MN, PT, GDTX). 2.

  pdf4p vienthieu 31-12-2010 85 8   Download

 • Quản lý theo dõi, chỉ đạo và tổ chức hệ thống đại lý trên địa bàn được phân công thực hiện triển khai các nghiệp vụ bảo hiểm khai thác bảo hiểm, chi trả tiền bảo hiểm, thụ lý hồ sơ và các công việc bảo hiểm khác theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn đã qui định trong quy chế hoạt động đại lý. - Công tác quản lý các vụ khiếu nại đòi bồi thường chặt chẽ - chống gian lận kịp thời các chính sách quản lý rủi ro bảo hiểm. Tăng cường công tác tuyên...

  pdf8p ttcao1 01-08-2011 30 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản