» 

Trình Bày Báo Cáo Tài Chính

 • HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 21- TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  Quy định chung 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các yêu cầu và nguyên tắc chung về việc lập và trình bày báo cáo tài chính gồm: Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc lập báo cáo tài chính; kết cấu và nội dung chủ yếu của các báo cáo tài chính. 02. Chuẩn mực này áp dụng trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam. 03....

  pdf 15p quochung 21-07-2009 3373 1491

 • Chuẩn mực 21: Trình bày báo cáo tài chính

  Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các yêu cầu và nguyên tắc chung về việc lập và trình bày báo cáo tài chính gồm: Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc lập báo cáo tài chính; kết cấu và nội dung chủ yếu của các báo cáo tài chính.

  pdf 19p womanhood911_06 03-11-2009 968 324

 • Hướng dẫn kế toán chuẩn mực "Trình bày báo cáo tài chính"

  Trong Thông tư này chỉ quy định và hướng dẫn các yêu cầu chung về kết cấu, nội dung và nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp liên quan đến những nội dung bổ sung, sửa đổi theo Chuẩn mực số 21 "Trình bày báo cáo tài chính"

  doc 33p quantrinhansu 04-12-2010 491 270

 • Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Sự hòa hợp giữa kế toán Việt Nam và quốc tế trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất – từ chuẩn mực đến thực tiễn

  Mục tiêu nghiên cứu chính yếu của Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Sự hòa hợp giữa kế toán Việt Nam và quốc tế trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất – từ chuẩn mực đến thực tiễn luận án là đánh giá về sự hòa hợp giữa kế toán Việt Nam và quốc tế trong việc lập và trình bày BCTC HN, từ chuẩn mực đến thực tiễn. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf 303p nickluvik123 20-06-2014 13 7

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Sự hòa hợp giữa kế toán việt nam và quốc tế trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất – từ chuẩn mực đến thực tiễn

  Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Sự hòa hợp giữa kế toán việt nam và quốc tế trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất – từ chuẩn mực đến thực tiễn nhằm đánh giá về sự hòa hợp giữa kế toán Việt Nam và quốc tế trong việc lập và trình bày BCTC HN, từ chuẩn mực đến thực tiễn.

  pdf 27p luanan014 17-07-2014 7 1

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp - ghi sổ kế toán và trình bày báo cáo tài chính

  Cách trình bày và ghi sổ thuế thu nhập doanh nghiệp hợp lý nhất trên báo cáo tài chính và sự khác biệt so với cách hạch toán trước đây.

  pdf 7p angola 26-04-2009 3286 1784

 • Luận văn:Chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính quốc tế: Trường hợp tổng công ty điện lực miền Trung

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính quốc tế: trường hợp tổng công ty điện lực miền trung', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p ctrl_12 09-07-2013 21 8

 • Tiểu luận: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính

  Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm 2 loại: Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ và báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược. Doanh nghiệp lập báo cáo tài chính theo dạng đầy đủ thì áp dụng Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày báo cáo tài chính” và một số quy định tại chuẩn mực kế toán số 27 “Báo cáo tài chính giữa niên độ”. Doanh nghiệp lập báo cáo tài chính...

  doc 16p thoigianconlai465 31-12-2009 4366 2385

 • HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 25- BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ KẾ TOÁN KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON

  Quy định chung 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của một tập đoàn gồm nhiều công ty chịu sự kiểm soát của một công ty mẹ và kế toán khoản đầu tư vào công ty con trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ. 02. Chuẩn mực này áp dụng để: - Lập và trình bày các báo cáo tài...

  pdf 6p quochung 21-07-2009 1554 552

 • HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 27- BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

  QUY ĐỊNH CHUNG 1. Mục đích của Chuẩn mực này là quy định nội dung tối thiểu của một báo cáo tài chính tóm lược giữa niên độ, các nguyên tắc ghi nhận và đánh giá cần phải được áp dụng khi lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ. Báo cáo tài chính giữa niên độ được lập kịp thời và đáng tin cậy sẽ cho phép các nhà đầu tư, các chủ nợ và những người sử dụng...

  pdf 7p quochung 21-07-2009 758 406

 • Bài giảng: Thuế thu nhập doanh nghiệp – ghi sổ kế toán và trình bày báo cáo tài chính

  Thuế thu nhập doanh nghiệp – ghi sổ kế toán và trình bày báo cáo tài chính Chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp được ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính về cơ bản đã làm thay đổi bản chất của thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Nếu như trước đây thuế TNDN là khoản nợ mà Doanh nghiệp có trách nhiệm phải trả cho Nhà...

  pdf 10p thanh_trieu 30-12-2009 544 393

 • GIỚI THIỆU CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  1. Mục đích, tác dụng của BCTC (CM 21) § Báo cáo tài chính là sản phẩm của kế toán tài chính, phản ánh một cách tổng hợp nhất về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp trong một kỳ kế toán nhất định.

  pdf 10p gackiem196 27-04-2011 191 73

 • Chuẩn mực 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ

  Mục đích của Chuẩn mực này là quy định nội dung tối thiểu của một báo cáo tài chính tóm lược giữa niên độ, các nguyên tắc ghi nhận và đánh giá cần phải được áp dụng khi lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ.

  pdf 12p womanhood911_06 03-11-2009 245 71

 • Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chuyên đề 2: Thông tin trên báo cáo tài chính

  Lập báo cáo tài chính chuẩn xác, minh bạch có ý nghĩa không chỉ trong xây dựng uy tín doanh nghiệp (DN) mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh và điều hành DN. Tuy nhiên, không phải DN nào cũng nhận ra điều này.

  ppt 38p lotus_123 09-12-2012 42 14

 • Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng

  Luận văn nghiên cứu thực trạng công tác lập và trình bày báo cáo tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Đà Nẵng.Xuất phát từ việc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Đà Nẵng chưa tổ chức công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất, căn cứ vào các qui định hướng dẫn lập Báo cáo tài chính hợp nhất của chuẩn mực kế toán Việt Nam.

  pdf 26p eight_12 07-03-2014 15 10

 • Tổng quan về Hệ thống báo cáo tài chính

  Hệ thống báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. Riêng các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn tuân thủ các quy định chung tại phần này và những qui định, hướng dẫn cụ thể phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc lập và trình bày báo cáo tài chính của các ngân hàng...

  pdf 46p home_12 12-08-2013 26 8

 • Phân tích báo cáo tài chính

  Hiểu được bản chất của BCTC (cho ai, vì ai?) Thế nào là trung thực và hợp lý Vấn đề ghi nhận và đánh giá các khoản mục trên BCTC Tham khảo : VAS01 “Chuẩn mực chung” VAS21 “Trình bày báo cáo tài chính”

  ppt 36p insert_12 17-08-2013 16 5

 • Bài giảng Báo cáo tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Báo cáo tài chính doanh nghiệp nhằm trình bày về khái niệm báo cáo tài chính, vai trò của báo cáo tài chính, yêu cầu chung với báo cáo tài chính. Chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS 21 về trình bày báo cáo tài chính.

  pdf 7p navy_12 22-05-2014 5 2

 • Bài giảng: Báo cáo tài chính

  Sau khi học chương này sinh viên có thể: Có kiến thức tổng quan về báo cáo tài chính doanh nghiệp: các quy định chung, các chuẩn mực có liên quan , các nguyên tắc và yêu cầu, các yếu tố cơ bản, nội dung,ý nghĩa của báo cáo tài chính... Có kỹ năng và trình bày báo cáo tài chinh1trong các quy định hiện hành. Hiểu được thông tin cơ bản trong báo cáo tài chính và đánh giá doanh nghiệp

  pdf 30p namson94 20-07-2012 197 94

 • Báo cáo khoa học: " Áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính"

  Tuyển tập những báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh tác giả: Đặng Thúy Anh, Áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính...

  pdf 8p phalinh14 07-08-2011 137 60

 • + Xem thêm 1886 Trình Bày Báo Cáo Tài Chính khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản