Xem 1-20 trên 153 kết quả Triples
 • Tham khảo bài viết 'chỉ báo triple exponential average', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p thinh505 10-05-2011 71 23   Download

 • Xét nghiệm trước sinh Triple test (còn gọi là xét nghiệm bộ ba) là loại xét nghiệm tầm soát sử dụng máu mẹ để tìm hiểu nguy cơ một số rối loạn bẩm sinh ở thai. Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ Xét nghiệm trước sinh Triple test là gì? - Xét nghiệm trước sinh Triple test (còn gọi là xét nghiệm bộ ba) là loại xét nghiệm tầm soát sử dụng máu mẹ để tìm hiểu nguy cơ một số rối loạn bẩm sinh ở thai. - Có ba chất được sử dụng trong xét nghiệm này là AFP, hCG và...

  pdf2p nguyenluantn 17-05-2011 82 14   Download

 • Lecture Organic chemistry - Chapter 13: Alkynes: The C≡C Triple bond. This chapter presents the following content: Introduction to alkynes, natural occurrence and uses of alkynes, physical properties of alkynes, spectroscopy of alkynes, nomenclature of alkynes, acid-base properties of alkynes,...

  ppt23p tangtuy05 01-04-2016 6 3   Download

 • Tìm hiểu về Triple test Triple test còn được gọi là bộ 3 xét nghiệm, bởi vì chúng cho biết 3 chỉ số: hCG, AFP và estriol. Từ đó có thể tính được nguy cơ khuyết tật của bào thai. Tìm hiểu 3 chỉ số - AFP (alpha-fetoprotein) là protein được sản xuất bởi bào thai. - hCG: một loại hormone được sản xuất trong nhau thai. - Estriol: là một estrogen (một dạng hormone) được sản xuất bởi cả bào thai và nhau thai.

  pdf2p connaughe 27-10-2010 116 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'triple bottom line risk management_8', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p cute_1669 21-02-2012 23 5   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài:Treatment options for patients with triple-negative breast cancer

  pdf11p toshiba24 06-12-2011 28 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'triple bottom line risk management_2', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p cute_1669 21-02-2012 18 4   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học tạp chí toán học quốc tế đề tài: On hypergraphs with every four points spanning at most two triples

  pdf4p lame_266 12-09-2011 27 3   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học về toán học trên tạp chí toán học quốc tế đề tài: 5-sparse Steiner Triple Systems of Order n Exist for Almost All Admissible n...

  pdf42p thulanh5 14-09-2011 27 3   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Retrovirology Research cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài:"The triple combination of tenofovir, emtricitabine and efavirenz shows synergistic anti-HIV-1 activity in vitro: a mechanism of action study...

  pdf16p toshiba14 24-10-2011 26 3   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài:Triple X syndrome in a patient with partial lipodystrophy discovered using a high-density oligonucleotide microarray: a case report

  pdf5p thulanh28 16-12-2011 23 3   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Triple intussusception involving heterotopic pancreatic tissue: a case report

  pdf4p thulanh30 19-12-2011 15 3   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Interspecies and intraspecies transmission of triple reassortant H3N2 influenza A viruses

  pdf9p dauphong5 04-01-2012 24 3   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về hóa học được đăng trên tạp chí hóa hoc quốc tế đề tài : Micro-photoluminescence of GaAs/AlGaAs triple concentric quantum rings

  pdf5p dauphong11 06-02-2012 8 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'triple bottom line risk management_5', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p cute_1669 21-02-2012 13 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'triple bottom line risk management_6', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p cute_1669 21-02-2012 12 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'triple bottom line risk management_11', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p cute_1669 21-02-2012 15 3   Download

 • In her first book, Halimah (Emi) takes the reader for a dynamic and exciting journey of self-analysis. By using examples from her own life, she explains the problems we all encounter in life and helps the reader “let go … let loose … live and let live”. The “triple F effect” is a new, absolutely genius approach to philosophical questions that will change our attitude towards life in general. As an interpreter and cultural mediator, I have a special interest in human nature, ways of thinking and I always have a lot of questions, a lot of which were answered...

  pdf31p khangoc2396 27-08-2012 42 3   Download

 • Tham khảo sách 'speed reading harness your computer s power to triple your reading speed', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf195p nt18104 21-05-2013 17 3   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học trên tạp chí toán học quốc tế đề tài: Bicoloring Steiner Triple Systems...

  pdf16p thulanh4 10-09-2011 17 2   Download

Đồng bộ tài khoản