Trợ cấp mất việc làm

Xem 1-20 trên 221 kết quả Trợ cấp mất việc làm
 • Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích lập và hạch tóan vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ của doanh nghiệp. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm hàng trăm năm không chi hết đựơc chuyển số dư sang năm sau. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc làm trong năm tài chính thì tòan bộ phần chênh lệch thiếu được hạch tóan vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ....

  doc2p chikorita 03-12-2009 527 123   Download

 • Công văn 2585/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

  pdf2p nguyendung 13-08-2009 526 54   Download

 • Công văn 1067/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

  doc1p dangngoclan 19-08-2009 293 15   Download

 • Công văn 2114/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi trả trợ cấp mất việc làm

  doc2p tuyettrang 07-08-2009 126 13   Download

 • Công văn 1376/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về chế độ trợ cấp mất việc làm, thôi việc đối với người lao động

  pdf1p hoangchau 19-08-2009 65 6   Download

 • Công văn 1399/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc trợ cấp mất việc làm

  pdf1p myngoc 13-08-2009 46 3   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÀI CHÍNH VỀ CHI TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP

  pdf4p oggianoel 09-01-2013 38 3   Download

 • Công văn 2897/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về cách tính trợ cấp mất việc làm theo điều 17 của Bộ luật Lao động

  pdf1p hoangchau 19-08-2009 170 41   Download

 • 1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương hưu hàng tháng theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định. 2. Công nhân, viên chức và người lao động hưởng lương hưu hàng tháng vừa có thời gian hưởng tiền lương theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian hưởng tiền lương không theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định. 3.

  pdf11p tuongvan 20-07-2009 163 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'trợ cấp người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hoá, học nghề, có hoàn cảnh khó khăn mồ côi cha hoặc mẹ, cha hoặc mẹ bị mất tích, cha hoặc mẹ chấp hành án tại trại giam.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p yoonaa 30-09-2010 46 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Sau khi chuẩn bị đầ...

  pdf3p oo_caito 27-12-2010 48 4   Download

 • Công văn 2259/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về thời gian để tính chế độ trợ cấp mất việc làm đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước

  pdf1p tuyettrang 07-08-2009 299 59   Download

 • Thông tư 82/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lybangbang 10-10-2009 221 39   Download

 • Thông tư 82/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trích lập, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp

  doc2p thanhuyen 19-08-2009 277 38   Download

 • BHXH là một chính sách xã hội lớn của Đảng, Nhà nước đối với người lao động có vai trò rất quan trọng đối với hàng triệu người lao động nhằm đảm bảo về mặt vật chất và về mặt tinh thần cho họ và gia đình khi người lao động tạm thời hoặc vĩnh viễn mất khả năng lao động; mất việc làm

  pdf93p muathi2013 09-05-2013 100 47   Download

 • Một số nguyên tắc hạch toán. Kết cấu và nội dung phản ánh. Phương pháp hạch toán kế toán. Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình trích lập và sử dụng quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp. HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU 1. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp dùng để chi trợ cấp thôi việc, mất việc làm, đào tạo lại nghề cho người lao động tại doanh nghiệp theo quy định hiện hành...

  pdf10p bichtram862 07-05-2011 116 22   Download

 • Báo cáo của Ngân hàng bao gồm: Bảng cân đối TK, BCD kê toán, BC lưu chuyển tiền tệ, BC kết quả hoạt động KD? - Theo quy định ngoại tệ kinh doanh được thể hiện ở báo cáo nào: Bảng cân đối TK, Bảng CD kế toán, Báo cáo thu nhập chi phí hay tất cả? Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của ngân hàng được trích từ đâu: chi phí trong kỳ, lợi nhuận chưa phân phối, lợi nhuận giữ lại, kết quả kinh doanh trong kỳ? - Theo quy định Ngân hàng nộp thuế GTGT với những khoả...

  doc1p bank_accountancy 27-01-2013 47 19   Download

 • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 4 QUYẾT ĐỊNH SỐ 87/2010/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC CHO DOANH NGHIỆP, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM VÀ TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM VAY ĐỂ CHI TRẢ NỢ TIỀN LƯƠNG, NỢ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, TRỢ CẤP THÔI VIỆC, TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM, TẠO VIỆC LÀM, HỌC NGHỀ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ...

  pdf3p quadau_haudau 28-01-2011 56 12   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán nợ phải trả và dự phòng trong doanh nghiệp trình bày về những vấn đề chung; kế toán phải trả người bán; kế toán phải trả nội bộ và phải trả khác; kế toán vay ngắn hạn và nợ dài hạn đến hạn trả; kế toán vay dài hạn, nợ dài hạn (thuê tài chính); kế toán nhận ký quỹ, ký cược dài hạn; kế toán phát hành trái phiếu công ty; kế toán dự phòng trợ cấp mất việc làm; kế toán dự phòng phải trả.

  pdf53p daihocquocgia32 22-07-2014 48 14   Download

 • Chương 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương thuộc bài giảng Kế toán tài chính do Phan Tống Thiên Kiều thực hiện, nhằm giúp người học nắm được khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ kế toán của tiền lương và các khoản trích theo lương; các hình thưc tiền lương và quỹ lương; kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

  pdf20p daihocquocgia32 22-07-2014 43 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản