Trồng lúa ngắn ngày

Xem 1-20 trên 444 kết quả Trồng lúa ngắn ngày
 • l- Thời vụ gieo trồng: Một năm có thể gieo trồng 3 vụ lúa: - Vụ Hè thu: Tháng 4 - 5 (DL) - Vụ Mùa: Tháng 8 - 9 (DL). - Vụ Đông xuân: Tháng 11- 12 (DL).

  pdf3p womanhood911_04 20-10-2009 534 105   Download

 • Bón phân cho lúa ngắn ngày vụ hè thu ở Nam Bộ Khi bón phân cho lúa ngắn ngày cần lưu ý có liên quan một số điểm sau.Nên tiến hành cày ải sau khi thu hoạch vụ Đông Xuân, có thời gian cách ly giữa 2 vụ 3-4 tuần để cho đất phục hồi, giảm ngộ độc hữu cơ. Có thể sử dụng chế phẩm Trichoderma để xử lý rơm rạ là rất tốt.

  pdf6p bongbong_hong 02-11-2012 112 8   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của thời vụ trồng và mức bón đạm đến đặc điểm quang hợp của lá đòng của dòng lúa ngắn ngày, cũng như mối tương quan giữa cường độ quang hợp với yếu tố cấu thành năng suất, từ đó cung cấp thông tin cho công tác chọn giống và biện pháp canh tác lúa ngắn ngày.

  pdf11p nganga_07 08-10-2015 20 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Tuyển chọn được các dòng lúa ngắn ngày tiềm năng năng suất cao; đánh giá được đặc điểm quang hợp và nông học của dòng lúa ngắn ngày mới tuyển chọn làm cơ sở cho việc khai thác tiềm năng năng năng suất của các dòng lúa ngắn ngày mới; tìm hiểu được hiệu quả sử dụng đạm trong điều kiện vụ xuân và vụ mùa nhằm cung cấp những thông tin góp phần xây dựng quy trình canh tác hiệu quả đối với các dòng giống lúa ngắn ngày.

  pdf27p change01 06-05-2016 15 5   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá đặc tính quang hợp của dòng lúa ngắn ngày mới chọn tạo (DCG66) với các mức đạm bón khác nhau trong điều kiện nhà lưới, đánh giá năng suất của dòng lúa này trên các mức đạm và mật độ cấy khác nhau trong điều kiện vụ xuân và vụ mùa tại Thái Nguyên và Lào Cai, từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác.

  pdf13p nganga_06 05-10-2015 19 4   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm xác định được 1 - 2 giống lúa ngắn ngày, chất lượng, năng suất cao có khả năng thích ứng rộng, ít bị sâu bệnh hại phù hợp với điều kiện sản xuất tại Quảng Bình. Xác định được các biện pháp kỹ thuật canh tác (lượng giống gieo, bón phân) thích hợp cho giống lúa mới tuyển chọn, tại vùng sản xuất lúa ở Quảng Bình nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

  pdf182p lvan123 02-03-2018 4 3   Download

 • Trong thí nghiệm này, tác giả tập trung so sánh tích lũy hydrat carbon không cấu trúc giữa dòng lúa có thời gian sinh trưởng ngắn và giống lúa có thời gian sinh trưởng dài. Từ đó xác định mối quan hệ giữa lượng hydrat carbon không cấu trúc tích lũy với năng suất hạt làm cơ sở để chọn giống cũng như xây dựng biện pháp kỹ thuật cho canh tác lúa ngắn ngày.

  pdf9p nganga_07 08-10-2015 14 2   Download

 • Các giống lúa cải tiến từ Cách mạng Xanh có thời gian sinh trưởng khoảng 120 ngày. Do việc thay đổi cơ cấu cây trồng nhằm đảm bảo an ninh lương thực cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu đòi hỏi phải có các giống lúa có thời gian sinh trưởng khoảng 100 ngày. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá đặc tính quang hợp và tích luỹ chất khô của dòng lúa ngắn ngày mới chọn tạo, từ đó cung cấp thông tin cho biện pháp canh tác lúa ngắn ngày.

  pdf7p nganga_08 12-10-2015 25 2   Download

 • Tóm tắt luận án tiến sĩ Nông nghiệp "Tuyển chọn giống lúa ngắn ngày và xác định các biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp ở tỉnh Quảng Bình" với mục tiêu nhằm xây dựng các mô hình sản xuất các giống lúa mới tuyển chọn, được sử dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác (lượng giống gieo, phân bón) thích hợp tại Quảng Bình.

  pdf55p lvan123 02-03-2018 4 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu tuyển chọn được các dòng lúa ngắn ngày có tiềm năng năng suất cao; Đánh giá được đặc điểm quang hợp và nông học của dòng lúa ngắn ngày mới tuyển chọn làm cơ sở cho việc khai thác tiềm năng năng năng suất của các dòng lúa ngắn ngày mới; Tìm hiểu được hiệu quả sử dụng đạm trong điều kiện vụ xuân và vụ mùa nhằm cung cấp những thông tin góp phần xây dựng quy trình canh tác hiệu quả đối với các dòng giống lúa ngắn ng...

  pdf202p hpnguyen3 21-03-2018 1 1   Download

 • Để có quỹ đất phát triển các cây vụ Đông, ở tỉnh Thanh Hóa bà con nông dân chú trọng đến gieo trồng các giống lúa ngắn ngày vụ Mùa cực sớm. Tuy nhiên, sử dụng giống lúa gieo trồng sớm thường xuyên bị các loại dịch hại làm giảm năng suất, chất lượng.

  pdf6p sieunhansoibac3 12-04-2018 0 0   Download

 • Thời vụ và nhóm giống lúa theo vùng sinh thái Có thể sử dụng các giống lúa khác nhau để gieo thẳng. Trong thực tế, thường gieo thẳng các giống lúa ngắn ngày, thấp cây, khả năng chống đổ tốt.

  pdf11p chuong_dong 14-05-2011 170 51   Download

 • Thời vụ và nhóm giống lúa theo vùng sinh thái Có thể sử dụng các giống lúa khác nhau để gieo thẳng. Trong thực tế, thường gieo thẳng các giống lúa ngắn ngày, thấp cây, khả năng chống đổ tốt. a) Vùng đồng bằng sông Hồng

  pdf22p chuong_dong 14-05-2011 127 42   Download

 • Thí nghiệm trong chậu được tiến hành tại nhà lưới của khoa Nông học, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội vụ mùa 2011 và vụ xuân 2012 nhằm đánh giá đặc điểm quang hợp, tích lũy chất khô và tốc độ tích luỹ chất khô của các dòng lúa có thời gian sinh trưởng ngắn. Vật liệu thí nghiệm là 2 dòng lúa ngắn ngày được chọn lọc từ thế hệ F6 lai giữa giống lúa IR24 và lúa dại Rufipogon với giống lúa đối chứng là IR24.

  pdf7p banhukute 18-06-2013 52 7   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Giống và kỹ thuật trồng lúa cực sớm nhóm Ao-OMCS", phần 2 trình bày các nội dung: Đặc tính của giống lúa cực ngắn ngày nhóm Ao, chọn tạo giống lúa cực ngắn ngày, một số giống lúa chín cực sớm nhóm Ao-OMCS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf64p nhansinhaoanh_03 22-10-2015 22 6   Download

 • Thời vụ và nhóm giống lúa theo vùng sinh thái Có thể sử dụng các giống lúa khác nhau để gieo thẳng. Trong thực tế, thường gieo thẳng các giống lúa ngắn ngày, thấp cây, khả năng chống đổ tốt. a) Vùng đồng bằng sông Hồng Vụ xuân: * Xuân sớm: Gieo mạ 15- 25/11; cấy: 15 - 25/ 1 với các giống lúa: DT10, DT13, X21, Xi23, VN10, NX30, 17494, MT163, M6… * Xuân chính vụ: Gieo mạ 1/12- 20/12; cấy: 20/1- 20/ 2 với các giống lúa: C70, C71, P1, P6, BM9855, N1-9, TK106…...

  pdf12p trac2_123 16-04-2013 44 4   Download

 • Giống lúa thơm XT27 hoặc SH2 (giống lúa đỏ sông-2) đã được giống được lựa chọn từ tách HT1 dân số gạo thơm từ năm 2005 mùa xuân. XT27 đã được đánh dấu rất nhiều thí nghiệm trong vùng sinh thái khác nhau trong mùa cuối mùa xuân và mùa mưa mùa. Giống lúa XT27 đã Cao mang lại năng lực và phẩm chất hơn KD18 gạo kiểm tra nhiều. Đến nay hàng ngàn ha giống lúa XT27 đã được phát triển trong ? orth và miền Trung của Việt Nam....

  pdf8p leon_1 07-08-2013 28 3   Download

 • Bài viết nghiên cứu thời gian sinh trưởng và phát triển qua các giai đoạn của các giống lúa; đặc điểm nông sinh học của các giống lúa; tình hình nhiễm một số loại sâu bệnh trên các giống lúa; các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống lúa.

  pdf9p sieunhansoibac3 12-04-2018 0 0   Download

 • Là giống lúa thuần nhập nội từ Trung Quốc. Được công nhận giống theo Quyết định số 1659 QĐ/BNN-KHCN, ngày 13 tháng 5 năm 1999. 2. ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC: Khang dân 18 là giống lúa ngắn ngày. Thời gian sinh trưởng ở trà Xuân muộn là 135 - 140 ngày, ở trà Mùa sớm là 105 - 110 ngày, ở trà Hè thu là 95 ngày. Chiều cao cây: 95 - 100 cm. Phiến lá cứng, rộng, gọn khóm, màu xanh vàng. Khả năng đẻ nhánh trung bình đến kém. Hạt thon nhỏ, màu vàng đẹp. Chiều dài hạt...

  pdf6p oxano1 03-03-2011 294 29   Download

 • Bài giảng "Chọn giống cây trồng ngắn ngày - Chương 2: Chọn tạo giống lúa" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, nguồn gốc, phân loại và đa dạng cây lúa, di truyền và sử dụng nguồn gen cây lúa trong chọn tạo giống, đặc điểm sinh học của cây lúa, di truyền ứng dụng trong chọn tạo giống lúa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf4p doinhugiobay_10 12-01-2016 49 13   Download

Đồng bộ tài khoản