Trưng dụng tài sản

Xem 1-20 trên 2818 kết quả Trưng dụng tài sản
 • Luật này quy định về việc trưng mua, trưng dụng tài sản; quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc trưng mua, trưng dụng tài sản; quyền và nghĩa vụ của người có tài sản trưng mua, trưng dụng; quyền và nghĩa vụ của người khác có liên quan đến việc trưng mua, trưng dụng tài sản. Nguồn: www.vietlaw.gov.vn

  doc13p catbui 09-05-2009 124 21   Download

 • Luận văn tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH chè Hoài Trung có mục đích nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp; phân tích đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH chè Hoài Trung. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH chè Hoài Trung.

  doc105p mungnhung 23-07-2014 251 94   Download

 • Đề tài: Thực trạng quản lý và sử dụng tài sản cố định tại DNTN Sơn Hưng Trung được thực hiện nhằm mục tiêu tìm hiểu thực trạng quản lý và sử dụng tài sản tại DNTN Sơn Hưng Trung; đưa ra một số kiến nghị nhàm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng TSCĐ.

  doc83p trananh2212 20-06-2016 34 11   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn, thực trạng việc sử dụng tài sản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Trung Thành để từ đó đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn.

  pdf70p luimotbuoc_3 03-11-2016 10 8   Download

 • Luật này quy định về việc trưng mua, trưng dụng tài sản; quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc trưng mua, trưng dụng tài sản; quyền và nghĩa vụ của người có tài sản trưng mua, trưng dụng; quyền và nghĩa vụ của người khác có liên quan đến việc trưng mua, trưng dụng tài sản.

  doc20p luatsulecao 04-04-2011 52 5   Download

 • Kết cấu của khóa luận gồm ba phần chính: Chương 1 - Các vấn đề cơ bản về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Đại Trung, chương 2 - thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Đại Trung, chương 3 - giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Đại Trung. Mời tham khảo.

  pdf67p luimotbuoc_2 02-11-2016 11 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài tập trung vào ba nội dung chính sau: Làm rõ cơ sở lý luận về nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại doanh nghiệp; phân tích, đánh giá thực trạng về hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Cổ phần Than Mông Dương; đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Cổ phần Than Mông Dương.

  pdf83p luimotbuoc_3 03-11-2016 3 2   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp bao gồm 3 chương: Chương 1, cơ sở lý luận về sử dụng và quản lý tài sản ngắn hạn; thực trạng sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại Việt Trung; chương 3, một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại Việt Trung.

  pdf61p hihihaha9 06-02-2017 5 2   Download

 • Khóa luận tập trung vào những nội dung chính sau: Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng tài sản của Doanh nghiệp; phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội.

  pdf93p luimotbuoc_2 02-11-2016 4 1   Download

 • Khóa luận tập trung phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Hóa ứng dụng và Công nghệ mới, tìm ra những ưu điểm và những hạn chế trong quá trình quản lý và sử dụng. Từ đó có những điều chỉnh thích hợp và kịp thời để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty.

  pdf78p luimotbuoc_2 02-11-2016 1 1   Download

 • Luận văn tập trung nghiên cứu một số vấn đề cơ sở lý luận về khả năng sử dụng tài sản lưu động trong công ty. Nghiên cứu thực trạng khả năng sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Cổ phần Giấy Việt Hoa qua 3 năm 2011, 2012 và 2013. Trên cơ sở đó, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng tài sản lưu động của công ty trong những năm tới.

  pdf70p luimotbuoc_3 03-11-2016 1 1   Download

 • QUỐC HỘI Luật số: 15/2008/QH12 LUẬT TRƯNG MUA, TRƯNG DỤNG TÀI SẢN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật trưng mua, trưng dụng tài sản. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

  pdf10p ttcao3 26-08-2011 43 4   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật trưng mua, trưng dụng tài sản. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

  pdf19p abcdef_42 01-11-2011 28 2   Download

 • CTTC là một hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê và bên thuê, trong đó theo yêu cầu của bên thuê, bên cho thuê chuyển giao quyền sử dụng tài sản thuê cho bên thuê trong suốt thời gian thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê.

  doc4p hoangpk001 25-08-2011 397 137   Download

 • Phát triển hệ thống: hiện cả nước có 130 TCTD & 9665 CN & PGD Tổng tài sản toàn hệ thống tăng gấp 22 lần so với năm 2000, đạt 4.496.507 tỷ đồng; khu vực ngân hàng tăng trung bình 30%/năm trong giai đoạn 2000-2010. Vốn CSH của các TCTD tăng 36 lần so với năm 2000, đạt 378.630 tỷ đồng. Quản trị hệ thống, quản trị doanh nghiệp, và quản trị rủi ro của các TCTD đã được cải thiện đáng kể.   3 .1. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TCTD HIỆN NAY  Một số tồn...

  pdf11p tulip_12 14-01-2013 104 15   Download

 • Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê.Bên cho thuê mua máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác theo yêu cầu của bên thuê và chuyền giao cho bên thuê. Bên thuê sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê.

  ppt43p nguyenthidiu_hd 22-02-2010 1867 876   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu cơ chế truyền dẫn của chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến nền kinh tế thông qua giá cả các loại tài sản khác bên cạnh kênh lãi suất.

  pdf8p thuytinh_den 11-07-2010 415 230   Download

 • Mục đích của cải tổ thuế tài sản tại các nước đang phát triển là cần phải bảo đảm việc tạo ra đủ nguồn lực dài hạn cho chính phủ địa phương tùy nghi sử dụng. Yêu cầu này tạo nhiều nguồn thu hơn cho chính quyền địa phương và tăng cường khả năng phát triển trong tương lai của thuế tài sản bằng cách cải thiện tính hiệu quả về mặt chi phí quản lý, tính trung lập kinh tế, và sự công bằng trong tác nghiệp.

  pdf25p minhanh 14-03-2009 299 113   Download

 • Trình tự thực hiện: 1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự án kết thúc hoặc tài sản không còn sử dụng được, không có nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án, Ban quản lý dự án thực hiện kiểm kê theo Biên bản kiểm kê tài sản (Phụ lục 01/TSDA kèm theo Thông tư 116/2005/TT-BTC) gửi Bộ, ngành chủ quản (đối với các dự án thuộc Trung ương quản lý); gửi Sở, ban, ngành ở cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối...

  doc3p batrinh 19-08-2009 411 79   Download

 • Khác hoàn toàn với các điều luật liên quan đến tội phạm hình sự trong hoạt động ngân hàng đã nêu trong các bài viết trước đây, tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trong hoạt động ngân hàng có những đặc trưng pháp lý rất dễ nhầm sang tội lừa đảo.

  pdf12p bingo_do 25-05-2010 326 77   Download

Đồng bộ tài khoản