Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Xem 1-3 trên 3 kết quả Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện
  • Thông tư 70/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi một số quy định tại Thông tư số 56-TC/NSNN ngày 21/8/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 100/QĐ/TW ngày 3/6/1995 của Ban Bí thư TW về kinh phí hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

    doc1p anhphuong 17-08-2009 115 11   Download

  • Công tác giáo dục lý luận chính trị có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ đó lại càng quan trọng hơn khi đất nƣớc ta đang trên đà phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, chúng ta đang tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại chƣa có tiền lệ trong lịch sử phát triển của các nƣớc trên thế giới, thuận lợi là cơ bản nhƣng khó khăn, thách thức cũng rất lớn....

    pdf113p orchid_1 06-09-2012 226 100   Download

  • Thông tư số 56-TC/NSNN về kinh phí hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 100-QĐ/TW ngày 3/6/1995 của Ban Bí thư Trung ương về kinh phí hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

    pdf3p lawgd8 22-11-2009 50 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản