Trung tâm quản lý bay dân dụng

Xem 1-20 trên 33 kết quả Trung tâm quản lý bay dân dụng
 • Quyết định 193/1998/QĐ-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc ban hành quy định về giá tại các cảng hàng không sân bay và Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam

  doc23p anhphuong 17-08-2009 101 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thẩm định hồ sơ đăng ký đơn giá tiền lương đối với các công ty nhà nước xếp hạng đặc biệt (trừ công ty hạng đặc biệt thành lập theo quyết định số 91/ttg ngày 07/3/1994 của thủ tướng chính phủ) và công ty thực hiện hoạt động công ích là trung tâm quản lý bay dân dụng việt nam và các cụm cảng hàng không.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p den_huyenbi 26-07-2010 61 7   Download

 • Thông tư 77/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi một số điểm tại Thông tư số 121/1999/TT-BTC ngày 12/10/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam

  doc1p trongthuy 18-08-2009 115 2   Download

 • Quyết định số 10/1999/QĐ-CHK về giá tại các cảng hàng không sân bay và Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam do trưởng Cục Hàng không dân dụng ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quyết định số 193/1998/QĐ-CAAV ngày 12/02/1998 của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

  pdf8p truongvu 10-10-2009 64 7   Download

 • Quyết định số 98/1999/QĐ-TTg về việc chuyển Trung tâm Quản ý bay dân dụng Việt Nam thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/1998/QĐ-TTg ngày 24/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

  pdf1p lawdn12 22-11-2009 35 5   Download

 • Quyết định số 10/1999/QĐ-CHK về giá tại các cảng hàng không sân bay và Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam do trưởng Cục Hàng không dân dụng ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quyết định số 193/1998/QĐ-CAAV ngày 12/02/1998 của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

  pdf2p lawgtvt9 26-11-2009 50 4   Download

 • Thông tư 121/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 36/1998/TT-BTC ngày 21/3/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam

  doc2p vantien 19-08-2009 54 3   Download

 • Quyết định số 193/1998/QĐ-CHK về việc ban hành quy định về giá tại các cảng hàng không sân bay và Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam do Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

  pdf27p truongvu 10-10-2009 42 3   Download

 • Thông tư số 121/1999/TT-BTC về chế độ tài chính đối với Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 36/1998/TT-BTC ngày 21/3/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam

  pdf2p lawgtvt9 26-11-2009 53 3   Download

 • Quyết định 15/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

  doc2p thanhuyen 19-08-2009 47 2   Download

 • Quyết định số 15/1998/QĐ-TTg về việc chuyển Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgtvt10 26-11-2009 38 2   Download

 • Quyết định số 193/1998/QĐ-CHK về việc ban hành quy định về giá tại các cảng hàng không sân bay và Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam do Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

  pdf26p lawgtvt10 26-11-2009 52 2   Download

 • Công ty Điện lực III: Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. + Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Đầu Tư Việt Nam. + Trung tâm quản lý vận hành điện chiếu sáng. + Điện lực Quảng Ngãi. + Điện lực Gia Lai. + Các Công ty Xây lắp điện các địa phương thuộc khu vực Miền Trung. + Các Ban quản lý tiếp nhận và Xây dựng các công trình thuộc khu vực Miền Trung. Ban quản lý các dự án lưới điện nông thôn, miền núi. Ban quản lý vốn ODA Trung Ương và...

  pdf7p ttcao3 29-07-2011 31 4   Download

 • Thông tư 36/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam

  doc5p vantien 19-08-2009 53 1   Download

 • Với mục đích tập hợp các nhà khoa học, các nhà quản lý và các nhà kinh doanh đưa ra các giải pháp hợp lý cho Thương mại điện tử trong môi trường Việt Nam nhằm từng bước hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam ngày một phát triển. Việc đưa các thông tin, kiến thức đến với các doanh nghiệp là điều cần thiết, đặc biệt trong vấn đề hỗ trợ các doanh nghiệp có được các nhận thức đúng đắn về thương mại điện tử.

  pdf90p benq 01-03-2009 1617 317   Download

 • Lời mở đầu Lý luận cũng như thực tiễn phát triển kinh tế thế giới đã cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu là một trong những lĩnh vực trung tâm quan trọng nhất trong toàn bộ các hoạt động kinh tế của nhiều quốc gia.

  pdf10p ttcao5 05-08-2011 58 22   Download

 • Công Ty TNHH Trường Quang II đã có những hướng đi đúng đắn, đã thu được những thành tựu đáng kể. Cùng với sự phát triển của Công Ty, công tác hạch toán nói chung và hạch toán nguyên liệu vật liệu ,công cụ dụng cụ nói riêng cũng không ngừng được củng cố, hoàn thiện đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý

  pdf8p lavie8 28-07-2011 40 9   Download

 • Như chúng ta đã biết trong cơ chế thị trường như hiện nay, lao động là một yếu tố không thể thiếu được trong quá trình hoạt động đều bất kỳ một doanh nghiệp nào nói chung và các đơn vị hành chính sự nghiệp nói riêng. Nó là hoạt động có ý thức của con người và luôn mang tính sáng tạo. Đi đôi với lao động là tiền lương.

  doc48p dinhthao00 09-06-2011 1317 527   Download

 • Khóa luận đƣợc thực hiện trên đối tƣợng nấm bào ngƣ Pleurotus spp.. Đây là loại nấm rất phổ biến trên thị trƣờng Việt Nam. Vì thế, thành phần dinh dƣỡng của chúng, đặc biệt là thành phần amino acid rất đƣợc quan tâm. Để thực hiện phân tích amino acid trên nấm, chúng tôi tiến hành trồng nấm tại Trung tâm Công Nghệ Sinh Học và sử dụng thiết bị là sắc ký lỏng cao áp (HPLC) của Trung tâm Hóa Lý đều thuộc Trƣờng Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh...

  pdf10p zues02 18-06-2011 176 72   Download

 • Tài liệu hướng dẫn giảng dạy lập trình ứng dụng Web với ASP.Net là học phần 3 trong chương trình đào tạo kỹ thuật viên do trung tâm tin học trường Đại học Khoa học Tự nhiên biên soạn. Cấu trúc tài liệu gồm 8 bài với nội dung xuyên suốt là hướng dẫn giảng dạy về ASP.Net. Cụ thể là giới thiệu tổng quan, các điều khiển liên kết dữ liệu, xây dựng lớp xử lý dữ liệu, xây dựng và quản lý ứng dụng, Web Services.

  pdf175p tienthanhcong7892 02-06-2014 164 73   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản