Truy xuất dữ liệu kiểu mảng

Xem 1-20 trên 25 kết quả Truy xuất dữ liệu kiểu mảng
 • Dữ liệu kiểu mảng (Array) là một kiểu dữ liệu có cấu trúc do người lập trình định nghĩa. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu một số nội dung liên quan đến array như: Khái niệm, khai báo, truy xuất dữ liệu kiểu mảng, một số bài toán trên mảng 1 chiều. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt47p tangtuy05 23-03-2016 31 5   Download

 • Sau khi đã tìm hiểu về mảng một chiều ở chương 7, trong chương 8 chúng ta sẽ tìm hiểu về mảng hai chiều. Trong chương này chúng ta sẽ biết thế nào là mảng 2 chiều, biết cách khai báo mảng 2 chiều và truy xuất dữ liệu kiểu mảng, tìm hiểu một số bài toán trên mảng 2 chiều. Mời tham khảo.

  ppt32p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 28 8   Download

 • II. XUẤT NHẬP TRÊN DỮ LIỆU KIỂU MẢNG - Để truy cập đến phần tử thứ k trong mảng một chiều A, ta sử dụng cú pháp: A[k]. - Để truy cập đến phần tử (i,j) trong mảng hai chiều M, ta sử dụng cú pháp: M[i,j]. - Có thể sử dụng các thủ tục READ(LN)/WRITE(LN) đối với các phần tử của biến kiểu mảng.

  doc17p vtuan0211 15-06-2011 273 68   Download

 • Chương 7 của bài giảng Nhập môn lập trình giúp người học có thêm những kiến thức về mảng một chiều. Thông qua chương này người học có thể biết được khái niệm về mảng và dữ liệu kiểu mảng, biết cách khai báo mảng, truy xuất dữ liệu kiểu mảng, tìm hiểu một số bài toán trên mảng 1 chiều. Mời tham khảo.

  ppt49p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 42 13   Download

 • Truy xuất dữ liệu kiểu mảng Một số bài toán trên mảng 1 chiều Đặt vấn đề Ví dụ Chương trình cần lưu trữ 3 số nguyên? = Khai báo 3 biến int a1, a2, a3; Chương trình cần lưu trữ 100 số nguyên? = Khai báo 100 biến kiểu số nguyên! Người dùng muốn nhập n số nguyên? = Không thực hiện được! Giải pháp Kiểu dữ liệu mới cho phép lưu trữ một dãy các số nguyên và dễ dàng truy xuất.

  pdf0p muaythai10 18-11-2011 81 9   Download

 • Kiểu dữ liệu có cấu trúc hay còn gọi là cấu trúc dữ liệu (CTDL) là một kiểu dữ liệu mà các ÐTDL của nó là các ÐTDL có cấu trúc. Như vậy CTDL là một tập hợp các ÐTDL có cấu trúc cùng với tập hợp các phép toán thao tác trên các ÐTDL đó. Các kiểu dữ liệu như mảng, mẩu tin, chuỗi, ngăn xếp (stacks), danh sách, con trỏ, tập hợp và tập tin là các CTDL.

  ppt33p big_salary_forever 09-05-2010 325 134   Download

 • Ví dụ: Chương trình c ần lưu trữ 3 số nguyên? = Khai báo 3 biến int a1, a2, a3; Chương trình cần lưu trữ 100 số nguyên? = Khai báo 100 biến kiểu số nguyên! Người dùng muốn nhập n số nguyên? = Không thực hiện được! Giải pháp: Kiểu dữ liệu mới cho phép lưu trữ một dãy các số nguyên và dễ dàng truy xuất.

  ppt47p thanhvan285 19-10-2010 230 81   Download

 • Đặt vấn đề • Ví dụ – Chương trình cần lưu trữ 3 số nguyên? = Khai báo 3 biến int a1, a2, a3; – Chương trình cần lưu trữ 100 số nguyên? = Khai báo 100 biến kiểu số nguyên! – Người dùng muốn nhập n số nguyên? = Không thực hiện được! • Giải pháp – Kiểu dữ liệu mới cho phép lưu trữ một dãy các số nguyên và dễ dàng truy xuất.Khái niệm – Là một kiểu dữ liệu có cấu trúc do người lập trình định nghĩa.

  pdf51p kakuakao 02-11-2012 71 19   Download

 • Truyền mảng cho hàm – Tham số kiểu mảng trong khai báo hàm giống như khai báo biến mảng – Tham số kiểu mảng truyền cho hàm chính là địa chỉ của phần tử đầu tiên của mảng • Có thể bỏ số lượng dòng hoặc con trỏ. • Mảng có thể thay đổi nội dung sau khi thực hiện hàm. Mảng hai chiều void NhapMaTran(int a[50][100]); void NhapMaTran(int a[][100]); void NhapMaTran(int (*a)[100]);

  ppt34p kakuakao 02-11-2012 80 21   Download

 • Sau đây là bài giảng Kỹ thuật lập trình bài 9: Cấu trúc trình bày khái niệm cấu trúc, khai báo biến cấu trúc, cú pháp tường minh, truy xuất dữ liệu kiểu cấu trúc, mảng cấu trúc, kích thước của struck.

  pdf14p phuongpham357 22-07-2014 34 5   Download

 • Hàm int LaSNT(int n): kiểm tra một số có phải là số nguyên tố. Trả về 1 nếu n là số nguyên tố, ngược lại trả về 0. Tính tổng các phần tử trên dòng/cột/toàn ma trận/đường chéo chính/nửa trên/nửa dưới. Xuất giá trị từng phần tử của mảng 2 chiều từ dòng có 0 đến dòng m-1, mỗi dòng xuất giá giá trị của cột 0 đến cột n-1 trên dòng đó.

  ppt33p cactaceae1990 12-04-2011 176 70   Download

 • Bài giảng Cơ sở lập trình 1 - Chương 5 giới thiệu về Kiểu dữ liệu mảng. Thông qua chương này người học sẽ hiểu biết được những kiến thức liên quan đến mảng một chiều và mảng nhiều chiều. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt56p kiepnaybinhyen_04 24-12-2015 15 3   Download

 • Khai báo một mảng 2 chiều có dòng tối đa là MAXD, số cột tối đa là MAXC. (dùng #define để định nghĩa) Nhập số dòng m và số cột n thực sự của mảng. Nhập từng phần tử từ [0][0] đến [m-1][n-1].

  ppt56p impossible_1 07-11-2013 30 3   Download

 • Bảng dữ liệu ( Data Table): Có một điểm rất đặc biệt trong tập lệnh mà nó cho phép bạn truy xuất dữ liệu theo kiểu tra bảng (data table). Một bảng dữ liệu thông thường là một danh sách liệt kê các giá trị của dữ liệu, mỗi giá trị được đọc phụ thuộc vào việc phải thoả mãn vài tiêu thức nào đó. Ví dụ, bạn có một con Pic và bạn muốn đếm số lần ngõ vào Input được nâng lên mức cao trong thời gian 1giây là bao nhiêu sau đó hiễn thị lên Led 7...

  pdf17p goixanh 22-09-2010 224 130   Download

 • I. Mục đích yêu cầu: 1. Kiến thức: Học sinh hiểu được: * Mảng một chiều: - Mảng một chiều là một dãy các phần tử cùng kiểu. - Có thể truy xuất (hay thao tác) trên mỗi phần tử mảng thông qua tên mảng và chỉ số tương ứng. - TP cho phép xây dựng kiểu dữ liệu mảng một chiều. - Kiểu mảng là một kiểu dữ liệu có cấu trúc, rất cần thiết và hữu ích trong lập trình 2. Kỹ năng: Biết Khai báo(hay định nghĩa) kiểu dữ liệu mảng: + Hoặc trực tiếp trong phần...

  pdf5p abcdef_34 18-09-2011 166 38   Download

 • I. Mục đích yêu cầu: 1. Kiến thức: Học sinh hiểu được: * Mảng hai chiều: - Mảng hai chiều là mảng một chiều mà mỗi phần tử của nó là mảng một chiều. - Ta có thể truy xuất hay thao tác như mảng một chiều nhưng chỉ khác là có 2 phần tử. - Mảng hai chiều có thể hiểu là một bảng có các dòng và cột. - Kiểu mảng là một kiểu dữ liệu có cấu trúc, rất cần thiết và hữu ích trong lập trình 2. Kỹ năng: Biết Khai báo(hay định nghĩa) kiểu dữ...

  pdf8p abcdef_34 18-09-2011 88 20   Download

 • Như trên biến thành viên myValue được khai báo truy xuất protected mặc dù bản thân lớp được khai báo là public. Một lớp public là một lớp sẵn sàng cho bất cứ lớp nào khác muốn tương tác với nó. Đôi khi một lớp được tạo ra chỉ để trợ giúp cho những lớp khác trong một khối assemply, khi đó những lớp này nên được khai báo khóa internal hơn là khóa public.

  pdf5p phuoctam47 02-08-2011 29 2   Download

 • Chương 5 của bài giảng Lập trình C nâng cao ‎trình bày về kiểu dữ liệu có cấu trúc. Chương này gồm có những nội dung sau đây: Khái niệm về kiểu dữ liệu có cấu trúc, khai báo kiểu dữ liệu có cấu trúc, cách truy xuất thành phần bên trong cấu trúc, xử lý cấu trúc đơn, xử lý mảng có cấu trúc,...và một số bài tập.

  ppt22p namthangtinhlang_02 04-11-2015 42 14   Download

 • Xuất hiện virus Facebook ."Này, tôi có video clip anh đang nhảy "nhộn" lắm. Mặt anh thì đỏ gay lên. Anh vào mà xem thử". Nếu vào một ngày xấu trời nào đó, bạn nhận được một tin nhắn kiểu này qua mạng xã hội Facebook hoặc MySpace, thì đó chính là lúc bạn đang đối mặt với virus "Koobface". Loại virus này lây lan qua đường email, thường là dưới hình thức bạn bè trên mạng xã hội ảo của bạn mời bạn xem thử một video nào đó.

  pdf5p yeurauxanh88 27-09-2012 33 5   Download

 • Chương 6 Các kiểu dữ liệu nâng cao nằm trong bài giảng kỹ thuật lập trình C nhằm trình bày về các nội dung chính: kiểu con trỏ, kiểu mảng, kiểu cấu trúc và hợp, kiểu file và truy xuất file... bài giảng trình bày đầy đủ và chi tiết về kiểu dữ liệu nâng cao, mời các bạn tham khảo.

  pdf20p fast_12 24-06-2014 20 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản