Ts 16949

Xem 1-4 trên 4 kết quả Ts 16949
 • TS 16949 là tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế đặc trưng được viết riêng cho ngành công nghiệp tự động hóa- ô tô bằng hổ trợ liên quan để cải tiến chất lượng và đảm bảo sự đồng bộ của các nhà cung cấp đối với ngành công nghiệp này. Những nhà đăng ký tiêu chuẩn này bao gồm BMW, Chrysler, Daimler, Fiat, Ford, GM, PSA, Renault và VW.

  pdf1p tuongvan 04-09-2009 419 92   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 16949:2011 thay thế cho TCVN ISO/TS 16949:2004. Mục đích của tiêu chuẩn này là xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng cung cấp sự cải tiến liên tục, nhấn mạnh việc phòng ngừa sai lỗi và giảm biến động, lãng phí trong chuỗi cung ứng.

  doc38p thangnamvoiva24 13-10-2016 14 6   Download

 • Technical Specification ISO/TS 16949 is a worldwide federation of national standards bodies d (iso member bodies). The work of preparing international standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been ol established has the right to be represented on that committee.

  pdf52p chaugiavu 02-07-2016 13 4   Download

 • Reduction in second party system audits Currently a supplier supplying customers in the USA, France, Italy, and Germany may be subject to audit by one or more of their customers because of the customer’s lack of confidence in quality assurance schemes other than its own. Hence a QS-9000 registered supplier that supplies both Ford USA and BMW Germany could be subject to a VDA 6.1 audit, as the two standards are different. By the USA, Germany, France, UK, and Italy agreeing a common standard and the associated registration scheme, registration to ISO/TS 16949...

  pdf20p hiruscar 25-10-2010 48 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản