Từ 2020 đến 2030

Xem 1-20 trên 58 kết quả Từ 2020 đến 2030
 • Quyết định 1029/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

  pdf5p 1huutri 06-08-2009 53 6   Download

 • Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến 2020 và tầm nhìn đến 2030 có kết cấu nội dung gồm 6 phần, giới thiệu đến các bạn điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Đồng Tháp, hiện trạng và định hướng tái cơ cấu nông nghiệp Đồng Tháp, giải pháp phát triển của một số ngành hàng nông sản chủ lực tỉnh Đồng Tháp,...

  doc309p tntgiangdtcc 19-02-2016 193 61   Download

 • Đô thị hóa là một quy luật tất yếu, tỷ lệ đô thị hóa được xem là một chỉ báo về sự phát triển của một quốc gia, vùng miền, địa phương. Đô thị hóa không chỉ là sự mở rộng không gian địa lý của các thành phố, thị xã, mà còn là quá trình biến đổi dân cư. Nội dung bài viết giới thiệu những nét cơ bản về quá trình đô thị hóa ở Việt Nam từ khi đổi mới đất nước; dự báo xu hướng đô thị hóa ở Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

  pdf8p allbymyself_07 02-02-2016 193 55   Download

 • Nội dung nghiên cứu của Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 là đánh giá phân tích thực trạng ngành sản xuất VLXD ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay và các yếu tố, nguồn lực tác động đến sự phát triển của ngành trong thời gian tới. Trên cơ sở này xây dựng các phương án quy hoạch định hướng phát triển ngành VLXD từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

  doc107p talata_11 18-04-2015 80 25   Download

 • Quyết định 1029/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 112 13   Download

 • Tuy nhiên, đại đa số người dân đô thị vẫn khó tiếp cận được nhà ở. Để khắc phục tình trạng này, theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, trong thời gian tới, Nhà nước sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thị trường bất động sản phát triển ổn định, đặc biệt là sẽ quyết liệt để người nghèo có nhà ở. Thưa Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến 2020, tầm nhìn đến 2030.

  pdf4p bibocumi19 13-12-2012 52 9   Download

 • Báo cáo chuyên đề: Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với kết cấu gồm 7 phần giới thiệu những nội dung chính như: Đánh giá điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế-xã hội liên quan đến thủy sản Trà Vinh, đánh giá hiện trạng phát triển thủy sản tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2005-2012,...Mời các bạn tham khảo.

  pdf134p vidinh678 25-12-2015 49 11   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài luận án là làm rõ các vấn đề: Lý luận về CSHT GTĐB, VĐT phát triển CSHT GTĐB, huy động VĐT phát triển CSHT GTĐB trong điều kiện hiện nay như thế nào? Thực tiễn về huy động VĐT phát triển CSHT GTĐB trên địa bàn Hải Dương những thành tựu và hạn chế? Cần có những giải pháp gì, để huy động VĐT phát triển CSHT GTĐB trên địa bàn Hải Dương giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

  pdf168p change01 06-05-2016 19 10   Download

 • Quyết định 3300/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

  pdf13p thanhthienhoang23 19-05-2014 13 0   Download

 • Quyết định 4660/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2013 - 2015.

  pdf7p thanhthienhoang23 19-05-2014 14 0   Download

 • Quyết định số: 338/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030”; căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p huyen06281982 21-10-2015 12 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là xác lập các luận cứ khoa học về lý luận và thực tiễn cho các giải pháp nhằm huy động vốn đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế biển của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 có tính hệ thống, đồng bộ và khả thi cao, đồng thời đưa ra điều kiện thực hiện các giải pháp đề xuất.

  pdf170p change01 05-05-2016 49 20   Download

 • Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là hiểu rõ hơn về biển, về tiềm năng, lợi thế và các tác động bất lợi từ biển; thúc đẩy khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên biển theo hướng bền vững; gìn giữ chất lượng môi trường nước biển; duy trì chức năng sinh thái và năng suất sinh học của các hệ sinh thái biển, góp phần thực hiện thành công chiến lược biển việt nam đến năm 2020, vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

  pdf50p talata_11 18-04-2015 82 37   Download

 • Vĩnh Phúc là tỉnh thuộc Vùng Kinh tế Trọng điểm Bắc Bộ , phía Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang, Phía Tây giáp Phú Thọ và phía Đông và phía Nam giáp Thủ đô Hà Nội. Tỉnh Vĩnh Phúc có 9 đơn vị hành chính bao gồm: Thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, các huyện Bình Xuyên, Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc. Tỉnh có diện tích tự nhiên 1.231,76 km2, dân số trung bình năm 2009 (theo tổng điều tra 01/4/2009) là 1.003,0 ngàn người, năm 2010 là...

  pdf135p tangtocmuathi 24-05-2013 109 33   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT CẢNG BIỂN NGHI SƠN - THANH HÓA GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf17p gachienbo 19-07-2010 63 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG "QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030" BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  pdf12p zing1209 20-12-2010 70 9   Download

 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------Số: 889/BGTVT-ATGT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO SOẠN THẢO CHIẾN LƯỢC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN NĂM 2030 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf4p bunbohue1810 21-06-2010 66 7   Download

 • - Phân khu chức năng đô thị phải tận dụng địa hình tự nhiên, hiện trạng kinh tế, xã hội và công trình xây dựng để tổ chức không gian đô thị và bố trí hệ thống kỹ thuật đạt hiệu quả cao về thẩm mỹ, về đầu tư và khai thác sử dụng; - Tổ chức không gian đô thị trên mặt đất và dưới mặt đất phải được kết nối hợp lý; - Quy hoạch sử dụng đất các khu chức năng phải được xác định trên cơ sở các điều kiện cụ thể của...

  pdf20p hetmuonnoi 13-06-2013 62 13   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

  pdf16p coolandclean 22-05-2012 39 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf19p hoacuc_tim 17-07-2012 41 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản