» 

Từ điển Tiếng Hàn

 • Từ điển tiếng Hàn Quốc bằng hình ảnh 1

  Từ điển tiếng Hàn Quốc có hình ảnh minh học xinh động, dễ học...Việc phân loại phả hệ cho tiếng hàn quốc vẫn còn nhiều tranh cãi. Các nhà ngôn ngữ học cho rằng nó thuộc hệ ngôn ngữ Altai, mặc dù một số thì cho rằng nó là một ngôn ngữ biệt lập (language isolate). Tiếng hàn quốc là một ngôn ngữ chắp dính về mặt hình thái và có dạng "chủ-thụ-động" về mặt cú pháp.

  pdf 55p vxhquang3110 07-03-2011 3556 1209

 • Từ điển tiếng Hàn Quốc bằng hình ảnh 2

  Từ điển tiếng Hàn Quốc có hình ảnh minh học xinh động, dễ học...

  pdf 51p vxhquang3110 07-03-2011 1603 837

 • Từ điển tiếng Hàn chuyên ngành Luật và trật tự xã hội

  Tham khảo tài liệu Từ điển tiếng Hàn chuyên ngành Luật và trật tự xã hội sẽ giúp các bạn ôn tập và củng cố vốn từ vựng tiếng Hàn Quốc.

  pdf 13p hoanghuykorea54 27-03-2014 37 12

 • Từ điển tiếng Hàn về món ăn Hàn Quốc

  Tham khảo tài liệu Từ điển tiếng Hàn về món ăn Hàn Quốc sẽ giúp các bạn ôn tập và củng cố vốn từ vựng tiếng Hàn Quốc về chủ đề món ăn Hàn Quốc.

  pdf 5p hoanghuykorea54 27-03-2014 26 12

 • Từ điển tiếng Hàn chuyên ngành Thời trang và ăn mặc

  Tham khảo tài liệu Từ điển tiếng Hàn chuyên ngành Thời trang và ăn mặc sẽ giúp các bạn ôn tập và củng cố vốn từ vựng tiếng Hàn Quốc về chủ đề quần áo, thời trang và ăn mặc .

  pdf 7p hoanghuykorea54 27-03-2014 29 7

 • Từ điển tiếng Hàn về mỹ phẩm

  Tham khảo tài liệu Từ điển tiếng Hàn về mỹ phẩm sẽ giúp các bạn ôn tập và củng cố vốn từ vựng tiếng Hàn Quốc về chủ đề mỹ phẩm và trang điểm.

  pdf 4p hoanghuykorea54 27-03-2014 16 5

 • Từ vựng tiếng Hàn Quốc về xe ô tô, xe đạp

  Tham khảo tài liệu Từ vựng tiếng Hàn Quốc về xe ô tô, xe đạp sẽ giúp các bạn ôn tập và củng cố vốn từ vựng tiếng Hàn Quốc về chủ đề xe cộ.

  pdf 4p hoanghuykorea54 27-03-2014 39 14

 • Từ vựng tiếng Hàn chủ đề hôn nhân và giới tính

  Tham khảo tài liệu Từ vựng tiếng Hàn chủ đề hôn nhân và giới tính sẽ giúp các bạn ôn tập và củng cố vốn từ vựng tiếng Hàn Quốc.

  pdf 4p hoanghuykorea54 27-03-2014 19 7

 • Giáo trình tự học tiếng Hàn cho mọi người part 1

  Tài liệu “Giáo trình tự học tiếng Hàn cho mọi người” được trình bày với bố cục bao gồm phần từ vựng, phần phát âm, phần bài khóa chính, phần ngữ pháp và phần bài tập thực hành. Những phần nayc ung cấp cho bạn đọc chi tiết tổng quát về ngữ nghĩa các từ, để hiểu rõ thêm các bạn nên tham khao từ điển hoặc hỏi người nói tiếng Hàn bản ngữ

  pdf 31p myxaodon13 22-11-2011 759 420

 • Từ vựng tiếng hàn

  Tài liệu tổng hợp các từ vựng tiếng Hàn, giúp các bạn hệ thống lại từ vựng và học tiếng hàn một cách nhanh chóng hơn. Chúc các bạn thành công nhé!!!

  pdf 49p duongkien_1991 07-11-2011 856 399

 • Từ điển Việt – Hàn tập 1 part 1

  Tài liệu “Từ điển Việt – Hàn” được biên soạn với mục đích góp thêm một phần nhỏ và tủ sách học tiếng Hàn tại nước ta hiện nay, ngõ hầu đáp ứng nhu cầu hiện tại của những người đang học hoặc đang sử dụng tiếng Hàn trong công việc hằng ngày.

  pdf 74p myxaodon15 26-11-2011 281 195

 • Từ điển Việt – Hàn tập 1 part 2

  Tham khảo tài liệu 'từ điển việt – hàn tập 1 part 2', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 74p myxaodon15 26-11-2011 198 145

 • Từ điển Việt – Hàn tập 1 part 4

  Tham khảo tài liệu 'từ điển việt – hàn tập 1 part 4', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 74p myxaodon15 26-11-2011 166 125

 • Từ điển Việt – Hàn tập 1 part 3

  Tham khảo tài liệu 'từ điển việt – hàn tập 1 part 3', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 74p myxaodon15 26-11-2011 152 122

 • Từ điển Việt – Hàn tập 1 part 6

  Tham khảo tài liệu 'từ điển việt – hàn tập 1 part 6', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 74p myxaodon15 26-11-2011 156 117

 • Từ điển Việt – Hàn tập 2 part 1

  Tham khảo tài liệu 'từ điển việt – hàn tập 2 part 1', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 150p myxaodon15 26-11-2011 151 116

 • Từ điển Việt – Hàn tập 1 part 7

  Tham khảo tài liệu 'từ điển việt – hàn tập 1 part 7', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 74p myxaodon15 26-11-2011 139 116

 • Từ điển Việt – Hàn tập 1 part 5

  Tham khảo tài liệu 'từ điển việt – hàn tập 1 part 5', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 74p myxaodon15 26-11-2011 154 116

 • Từ điển Việt – Hàn tập 1 part 8

  Tham khảo tài liệu 'từ điển việt – hàn tập 1 part 8', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 74p myxaodon15 26-11-2011 137 111

 • Từ điển Korea phần 1

  Tham khảo tài liệu 'từ điển korea phần 1', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p bupbe00 29-09-2011 227 108

 • + Xem thêm 336 Từ điển Tiếng Hàn khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản