Tự do kinh tế

Xem 1-20 trên 17718 kết quả Tự do kinh tế
 • Sau hơn hai thập niên thực hiện mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam mà cốt lõi của nó là quá trình mở rộng sự tự do cho nền kinh tế, đã có những tác động mạnh mẽ tới hầu hết các lĩnh vực kinh tế và xã hội. Bài viết tập trung làm rõ những nội dung liên quan tới tự do kinh tế và quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mặc dù cho tới nay, Ủy ban...

  pdf13p mat_vang 26-12-2012 36 8   Download

 • Bài viết Tìm hiểu về tự do kinh tế phù hợp với bối cảnh tự do hóa toàn cầu cho thấy những yêu cầu cơ bản nhất của tự do kinh tế; các chỉ số tự do kinh tế. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  pdf3p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 6 1   Download

 • · tưởng tự do kinh tế, thuyết bàn tay vô hình của A. Smith: _Adam Smith là nhà kinh tế chính trị cổ điển nổi tiếng ở Anh và trên thế giới, là tiền bối lớn nhất của Mác. Ông có nhiều lý luận rất có giá trị trong đó chúng ta phải nhắc đến lý thuyết “bàn tay vô hình” của ông.

  doc2p ducngoc1991 15-06-2011 542 98   Download

 • Tăng trưởng kinh tế là rất quan trọng đối với các nước đang phát triển. Một vài nghiên cứu thực tế đã xem xét các ảnh hưởng của hành vi doanh nhân đến tăng trưởng kinh tế, nhưng rất ít các nghiên cứu thực hiện nhằm để xem xét ảnh hưởng của tự do kinh tế đến doanh nhân. Đồng thời việc nghiên cứu tự do kinh tế cũng quan trọng bởi vì nó có mối quan hệ với hành vi doanh nhân.

  pdf14p xedapcam 05-05-2010 122 24   Download

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 10 - Các lý thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới bao gồm những nội dung về sự phục hồi lý thuyết “Tự do kinh doanh” – Chủ nghĩa tự do mới; sự phát triển của chủ nghĩa tự do mới ở Cộng hòa liên bang Đức; các trường phái “Tự do kinh tế” mới ở Mỹ.

  ppt18p cocacola_05 02-11-2015 22 5   Download

 • Nội dung bài viết giới thiệu về thể chế kinh tế thị trường, tác động của thể chế đến hiệu quả, tác động của tự do kinh tế và hiệu quả, sở hữu nhà nước, tự do kinh tế và hiệu quả, chất lượng quản trị, tham nhũng và hiệu quả, khuyến nghị chính sách về tác động của thể chế kinh tế thị trường đến hiệu quả kinh tế.

  pdf9p roongkloi10 11-08-2017 60 4   Download

 • Bài viết này xem xét ảnh hưởng của tự do hoá kinh tế đến hành vi doanh nhân, tiếp đến phân tích các ảnh hưởng của hành vi doanh nhân đến tăng trưởng kinh tế và xem xét thực tiễn ở Việt nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, khi mở rộng tự do hoá kinh tế sẽ tạo điều kiện cho hành vi doanh nhân phát triển, từ đó tạo động lực cho sự phát triển kinh tế.

  pdf17p nhanmotchut_2 06-10-2016 9 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là làm sáng tỏ quan niệm về quyền tự do kinh doanh, vai trò của pháp luật kinh tế đối với việc đảm bảo quyền tự do kinh doanh. Trên cơ sở đó tìm ra những định hướng, giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện pháp luật kinh tế đảm bảo quyền tự do kinh doanh ở nước ta.

  pdf24p nguyetdong1 13-04-2017 18 16   Download

 • Mối quan hệ giữa thực tiễn kinh tế, tư duy kinh tế và chính sách kinh tế trong quá trình đổi mới ở Việt Nam trình bày từ góc độ lý luận, từ góc độ thực tiễn của quá trình đổi mới ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

  pdf12p chuotchuot09 08-12-2015 33 14   Download

 • Cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta được xác lập gắn liền với quá trình hình thành và phát triển nhận thức của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Cùng với quá trình đổi mới tư duy kinh tế của Đảng, sự tồn tại khách quan những mặt tích cực của cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta được nhìn nhận ngày càng rõ nét hơn.

  pdf3p thangmuabuon123 10-03-2016 39 9   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Con đường dẫn tới nền kinh tế tự do", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Những nhiệm vụ của quá độ kinh tế nhìn từ quan điểm chính trị, lời cuối tâm tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf85p doinhugiobay_00 05-11-2015 25 6   Download

 • Cuốn sách "Tư liệu kinh tế các nước thành viên ASEAN" do Vụ Tổng hợp và Thông tin - Tổng cụ Thống kê biên soạn nhằm cung cấp cho người đọc các thông tin chung về kinh tế ASEAN nói riêng và thông tin kinh tế riêng về các nước thành viên ASEAN. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf142p doinhugiobay_05 01-12-2015 12 6   Download

 • (NB)Ebook Lịch sử tư tưởng kinh tế: Phần 1 gồm có hai nội dung chính đó là tư tưởng kinh tế thời cổ và tư tưởng kinh tế thời trung cổ. Mời các bạn tham khảo sách để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. Với các bạn chuyên ngành Kinh tế thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf16p maiyeumaiyeu07 31-08-2016 40 5   Download

 • (NB)Mời các bạn tham khảo Ebook Lịch sử tư tưởng kinh tế: Phần 2 sau đây để nắm bắt những kiến thức về tư tưởng kinh tế thời kỳ tư bản chủ nghĩa; các tư tưởng kinh tế về thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên xã hội mới. Mời các bạn tham khảo sách để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf88p maiyeumaiyeu07 31-08-2016 21 5   Download

 • Bài viết Ứng dụng xích Markov phân tích và dự báo quá trình hội tụ trong kinh tế sử dụng mô hình xích Markov để tính toán ma trận trạng thái chuyển của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP theo tỉnh trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống VN.

  pdf3p maiyeumaiyeu22 03-12-2016 22 2   Download

 • Nội dung: Pháp luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường. Khái niệm kinh doanh và quyền tự do kinh doanh. Nội dung chính của pháp luật kinh tế. Nguồn của pháp luật kinh tế. Văn bản quy phạm pháp luật. Tập quán thương mại. Nguồn lưu trữ và tìm kiếm văn bản quy phạm pháp luật.

  pdf15p thoabar3 05-11-2010 1067 416   Download

 • Nói đến thị trường là nói đến sự cạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế để xác định giá cả hàng hóa. Không có sự cạnh tranh này thì không có thị trường. Thị trường đồng nghĩa với tự do kinh tế, tự do trao đổi, tự do xác định giá cả. Thị trường có vai trò tự động điều chỉnh hành vi của mỗi cá nhân, gia đình và doanh nghiệp. Lời ích kinh tế là động lực của cá nhân hay doanh nghiệp, cơ chế thị trường là hình thức tổ chức kinh tế. Trong đó cá...

  pdf2p truongdoan 09-11-2009 1642 326   Download

 • Sự ra đời của các think tank Ở nước nào cũng vậy, ở thời đại nào cũng vậy, nền kinh tế phát triển như thế nào suy cho cùng đều lệ thuộc vào mấy yếu tố cơ bản sau đây: - Những điều kiện thiên nhiên có sẵn trên xứ sở đó, bao gồm đất đai, tài nguyên, khí hậu và lực lượng lao động. Nếu không có những cánh đồng phù sa màu mỡ, với nắng, ẩm, nhiều ánh sáng, nhiều mưa... thì Việt Nam, Thái Lan khó có thể trở thành những cường quốc về lúa gạo. Nếu...

  pdf22p thanhminh1506 01-12-2009 473 206   Download

 • Ebook Con đường dẫn tới nền kinh tế tự do đưa ra một giải pháp tổng thể cho việc chuyển đổi nền kinh tế Xã hội chủ nghĩa của đất nước Hungary. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kinh tế và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf253p nhatro75 07-07-2012 353 180   Download

 • Hiện nay, chúng ta đang ở trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đây là thời kỳ chuyển tiếp từ nền kinh tế cũ lạc hậu lên nền kinh tế mới xây dựng công hữu. Do đó đòi hỏi cần phải tập trung phát triển nền kinh tế thị trường với sự đa dạng hoá các hình thức sở hữu và các thành phần kinh tế. Vì có như vậy mới đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu và bắt kịp với tốc độ phát triển của các nước trong khu vực và...

  pdf50p huyhoang 03-08-2009 431 116   Download

Đồng bộ tài khoản