» 

Tư Vấn Giám Sát Thi Công Xây Dựng

 • Mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

  Tìa liệu tham khảo mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

  pdf 25p concanhcam 12-05-2010 1480 343

 • Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

  Tài liệu tham khảo về mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, phụ lục số 1a.

  doc 21p kiengia74 15-07-2010 264 136

 • Bài giảng Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình - PGS.TS. Lưu Trường Văn

  Bài giảng Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình nhằm trình bày về nội dung giám sát thi công xây dựng công trình. Phương châm của hoạt động tư vấn giám sát, mục đích của hoạt động tư vấn giám sát, yêu cầu của việc giám sát thi công công trình xây dựng.

  pdf 79p navy_12 22-05-2014 26 13

 • Bài giảng Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình: Phần 1 - PGS.TS Lưu Trường Văn

  Bài giảng Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình: Phần 1 gồm các nội dung: khái niệm chung về tư vấn và tư vấn giám sát, đặc điểm của công tác tư vấn, nội dung giám sát thi công xây dựng công trình, quy trình, phương pháp và biện pháp kiểm tra giám sát, kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng công trình, trình tự thực hiện và quản lý chất lượng thi công xây dựng,... Đây là tài...

  pdf 46p luungoc91 04-04-2014 37 6

 • Bài giảng Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng công trình và vận dụng VBQPPL trong giám sát thi công xây dựng công trình

  Bài giảng Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng công trình và vận dụng VBQPPL trong giám sát thi công xây dựng công trình nhằm trình bày về khái niệm về pháp luật và các văn bản pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật trong giám sát thi công xây dựng công trình.

  pdf 132p navy_12 22-05-2014 15 4

 • Yêu cầu và nhiệm vụ của công tác tư vấn giám sát xây dựng

  Yêu cầu và nhiệm vụ của công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng. Cách trình bày sẽ kết hợp văn bản pháp quy và những thực tiễn vi phạm về giám sát chất lượng công trình xay dựng, để hiểu và rút kinh nghiệm. Chuyển từ cơ chế thanh tra sang cơ chế giám sát.

  pdf 80p zangloe 12-05-2010 659 364

 • YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

  “LÀM ĐÚNG, LÀM TỐT NGAY TỪ ĐẦU” (ISO 9000) - CÁCH TRÌNH BÀY SẼ KẾT HỢP VĂN BẢN PHÁP QUY VÀ NHỮNG THỰC TIỄN VỀ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, ĐỂ HIỂU VÀ RÚT KINH NGHIỆM. - 5 TIÊU CHÍ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (THEO LUẬT XÂY DỰNG) LÀ: TIẾN ĐỘ, CHẤT LƯỢNG, GIÁ THÀNH, AN TOÀN VÀ ĐẢM BẢO MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG. - 4 NỘI DUNG CỦA GS LÀ: KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC, CHỈ ĐẠO, ĐÁNH GIÁ -...

  pdf 40p vitconhamchoi 04-08-2011 656 332

 • TƯ VẤN DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

  Việc tư vấn thiết kế, giám sát thi công đối với một dự án xây dựng bao gồm các nội dung chính: - Đo đạc và khảo sát mặt bằng hiện trạng thi công; - Đưa ra các Phương án thiết kế và thi công có tính khả thi cao và tiên lượng các khó khăn, vướng mắc có thể gặp; - Lập kế hoạch và dự toán chi phí chi tiết thực hiện cho từng giai đoạn thi công.

  pdf 267p namde03 22-03-2013 157 106

 • Chọn tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị; mã số hồ sơ 022001

  Tham khảo tài liệu 'chọn tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị; mã số hồ sơ 022001', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p tieulaubau 13-06-2011 21 5

 • ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁT - CHƯƠNG 6

  TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁT - CHƯƠNG 6 CÁC BIỂU MẪU TRONG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH

  pdf 138p hoathietmoclan 09-10-2011 368 149

 • Thông tư 25/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  Thông tư 25/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình

  doc 0p 1huutri 06-08-2009 203 97

 • BM.XD.11 - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

  Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.xd.11 - đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 2p pretty4 27-07-2010 49 27

 • BM.XD.13 - Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng (đề nghị cấp CCHN giám sát thi công xây dựng công trình)

  Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.xd.13 - bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng (đề nghị cấp cchn giám sát thi công xây dựng công trình)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 2p pretty4 27-07-2010 62 16

 • Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

  Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Xây Dựng thuộc Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở xây dựng Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng tư vấn Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính

  pdf 7p meobunngu 16-01-2011 57 15

 • Bài giảng Quy trình và nội dung giám sát tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình

  Bài giảng Quy trình và nội dung giám sát tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình dùng để bồi dưỡng kiến thức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, gồm các nội dung chính: kiểm tra, giám sát tiến độ thi công xây dựng; kiểm tra, giám sát kế hoạch nguồn lực nhà thầu để đáp ứng yêu cầu tiến độ, kiểm soát các mốc tiến độ quan trọng,...

  pdf 118p luungoc91 04-04-2014 21 11

 • Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Phần I - Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Tư vấn giám sát, chuyên đề 14: Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị - Chương I: Giới thiệu về các hệ thống thiết bị dùng trong công trình dân dụng, trình bày các nội dung: hệ thống điện, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống thông gió, tạo áp, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống chống sét, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thang...

  pdf 29p luungoc91 06-04-2014 14 7

 • Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Phần III - Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị - Phần III: Các tiêu chuẩn, quy trình áp dụng trong thi công và nghiệm thu, nghiệm thu công tác lắp đặt thiết bị, giới thiệu các nhóm tiêu chuẩn cơ bản, nhóm tiêu chuẩn cơ sở, nghiệm thu công tác lắp đặt thiết bị,... Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây...

  pdf 10p luungoc91 06-04-2014 9 5

 • Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Phần IV - Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị - Phần IV: Giải quyết sự cố và các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong công tác lắp đặt thiết bị, trình bày các nội dung chính: Một số sự cố và vấn đề kỹ thuật phát sinh thường gặp, cùng biện pháp phòng ngừa, khắc phục. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên...

  pdf 17p luungoc91 06-04-2014 10 4

 • Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Phần II - Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị - Phần II: Nhiệm vụ của công tác giám sát thi công lắp đặt thiết bị, nội dung công tác giám sát lắp đặt thiết bị trong công trình dân dụng, giới thiệu các nội dung chính: giám sát và quản lý về chất lượng thi công, giám sát và quản lý về khối lượng thi công, giám sát và quản lý về tiến...

  pdf 24p luungoc91 06-04-2014 9 3

 • ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁT - CHƯƠNG 2

  TỔ CHỨC VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Để đảm bảo chất lượng cho công trình, công tác giám sát kỹ thuật được thực hiện trong suốt quá trình thi công công trình do một tổ chức tư vấn giám sát kỹ thuật bao gồm các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật có trình độ, năng lực và kinh nghiệm đươc tổ chức và trang bị đầy đủ thực hiện trên cơ sở kết hợp chặt chẽ...

  pdf 5p hoathietmoclan 09-10-2011 292 157

 • + Xem thêm 175 Tư Vấn Giám Sát Thi Công Xây Dựng khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản