Xem 1-20 trên 3016 kết quả Từ vựng kinh tế
 • Tài liệu tham khảo và tuyển tập Từ vựng kinh tế giúp các bạn sinh viên học và ôn tập tốt môn ngoại ngữ tiếng anh. chúc các bạn tìm được tài liệu phù hợp và bổ ích

  xls274p moontua 11-08-2012 502 317   Download

 • Từ điển kinh tế từ vần A- B

  pdf13p daisy15 31-08-2010 195 131   Download

 • Từ điển kinh tế từ vần F- K

  pdf23p daisy15 31-08-2010 131 91   Download

 • Từ điển kinh tế từ vần C- E

  pdf25p daisy15 31-08-2010 142 84   Download

 • Từ điển kinh tế từ vần L- O

  pdf19p daisy15 31-08-2010 136 84   Download

 • Từ điển kinh tế từ vần T- Z

  pdf15p daisy15 31-08-2010 152 79   Download

 • Từ điển kinh tế từ vần P- S

  pdf23p daisy15 31-08-2010 135 78   Download

 • Nghiên cứu lịch sử tư tưởng kinh tế với mục tiêu nắm vững quá trình phát sinh, phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau của các hệ thống quan điểm kinh tế trong lịch sử để làm cơ sở cho việc nhận thức đầy đủ, khoa học những vấn đề cơ bản của kinh tế chính trị học, tránh được chủ nghĩa kinh viện, giáo điều là việc làm bắt buộc với những ai muốn nắm vững học thuyết Mác....

  doc5p thanhnguyenppt 21-02-2011 274 88   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở việt nam', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf61p intel1212 05-12-2012 65 26   Download

 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập bài giảng Địa lý 12 bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm cho việc giảng dạy và học tập. Bằng các slide được thiết kế sinh động và chi tiết, quý thầy cô giáo giúp học sinh hiểu được được vai trò và đặc điểm của vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta. Biết được quá trình hình thành và thực trạng phát triển của 3 vùng kinh tế trọng điểm.

  ppt32p thanhnhan_287 21-02-2014 90 22   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Đầu tưu trực tiếp nước ngoài theo hướng phát triển bền vững ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nhằm đề xuất những định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng PTBV ở vùng KTTĐ Bắc Bộ trong thời gian tới.

  pdf182p nguyenthiminh32 12-07-2014 45 18   Download

 • Bộ sưu tập bao gồm các giáo án được biên soạn chi tiết về bài Các vùng kinh tế trọng điểm dành cho quý bạn đọc tham khảo để nâng cao kĩ năng và kiến thức. Qua bài học, các kiến thức được cung cấp giúp học sinh hiểu được vai trò và đặc điểm của vùng kinh tế trong điểm ở nước ta. Biết được quá trình hình thành và thực trạng phát triển các vùng kinh tế trọng điểm.

  doc7p lienvo_12 21-02-2014 51 6   Download

 • Hiện nay, môi trường đang bị ô nhiễm nặng nề, nhất là môi trường đô thị và những vùng kinh tế trọng điểm. Bài viết này phân tích hiện trạng ô nhiễm nguồn nước, không khí, chất thải rắn trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, từ đó, đề xuất một số giải pháp thích hợp để phát triển kinh tế vùng bền vững.

  pdf10p dutru2011 21-09-2015 23 6   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Đầu tưu trực tiếp nước ngoài theo hướng phát triển bền vững ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nhằm đề xuất những định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng PTBV ở vùng KTTĐ Bắc Bộ trong thời gian tới.

  pdf27p nguyenthiminh32 12-07-2014 16 4   Download

 • Dựa trên vị trí địa lý, sự phân hóa về điều kiện tự nhiên và về điều kiện kinh tế xã hội của các huyện miền núi và các huyện ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã hình thành các tiểu vùng kinh tế, trong đó có Tiểu vùng duyên hải phía Bắc gồm: thành phố Đồng Hới và các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch; tiểu vùng duyên hải phía Nam gồm: huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy; tiểu vùng miền núi phía Tây gồm: huyện Tuyên Hóa và huyện Minh Hóa.

  pdf7p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 21 4   Download

 • Nội dung bài viết "Đặc điểm quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài tại các vùng kinh tế trọng điểm" trình bày về việc nhà nước sử dụng pháp luật làm công cụ để điều chỉnh các quan hệ xã hội, thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

  pdf4p anh0510 22-02-2016 10 2   Download

 • Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) Bắc Bộ; đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm thu hút FDI vào vùng KTTĐ; trên cơ sở đó đề xuất những quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm thu hút FDI, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở vùng KTTĐ Bắc Bộ thời gian tới.

  doc246p change03 06-05-2016 13 2   Download

 • Luận án đã chỉ ra việc vận dụng những lý thuyết cơ bản về khu công nghiệp phù hợp với đặc điểm ngành công nghiệp dệt may. Từ phân tích những nét khái quát thực trạng phát triển công nghiệp dệt may trong vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng Bắc Bộ, luận án đã đi sâu phân tích thực trạng trình độ tích tụ, tập trung hóa sản xuất các doanh nghiệp dệt may trong vùng, các tổ chức hữu cơ quan trọng trong vùng theo chuỗi giá trị sản phẩm dệt may.

  pdf220p change04 08-06-2016 7 2   Download

 • Các vùng kinh tế trọng điểm là gồm phạm vi của nhiều tỉnh và thành phố, hội tụ đầy đủ các thế mạnh, tiềm lực kinh tế và hấp dẫn các nhà đầu tư, có tỉ trọng lớn trong tổng GDP của quốc gia, tạo ra tốc độ phát triển nhanh cho cả nước và có thể hỗ trợ cho các vùng khác,... Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Bài 47: Các vùng kinh tế trọng điểm".

  ppt39p cuonghuyen0628 10-11-2015 15 1   Download

 • Bài viết "Tình hình di dân nông nghiệp đi xây dựng các vùng kinh tế mới từ năm 1975 đến nay" do Phạm Nhật Tân thực hiện nhằm phân bố hợp lý lao động và đất đai tạo ra các vùng chuyên canh lớn, phát triển kinh tế toàn diện, cân đối, ổn định và ổn định sản xuất tăng thêm nhiều sản phẩm hàng hóa có giá từ xuất khẩu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf7p thuythuy1702 09-04-2016 10 1   Download

Đồng bộ tài khoản