» 

Tục Ngữ Về Thiên Nhiên

  • Tục ngữ là thể loại văn học dân gian nhằm đúc kết kinh nghiệm, tri thức của nhân dân dưới hình thức những câu nói ngắn gọn, súc tích, có nhịp điệu, dễ nhớ, dễ truyền. Nội dung tục ngữ thường phản ánh những kinh nghiệm về lao động sản xuất, ghi nhận các hiện tượng lịch sử xã hội, hoặc thể hiện triết lý dân gian của dân tộc. Tục ngữ được hình thành từ cuộc sống thực tiễn, trong đời sống sản xuất và đấu tranh của nhân dân, do nhân dân trực tiếp sáng tác; được tách ra từ tác phẩm văn học dân gian hoặc ngược lại; được rút ra tác phẩm văn học bằng con đường dân gian hóa những lời hay ý đẹp hoặc từ sự vay mượn nước ngoài.

    dungdiem 15-04-2013 1529 281

  • Để nắm được khái niệm cơ bản về tục ngữ, biết vận dụng ở mức độ nhất định một số câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất vào đời sống. Xin mời các em tham khảo bộ sưu tập giáo án Ngữ văn lớp 7 bài 18: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất.

    kyniem07 30-12-2013 461 2

  • + Xem thêm 3 BST Tục Ngữ Về Thiên Nhiên khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản