Tương thích điện từ

Xem 1-20 trên 769 kết quả Tương thích điện từ
 • Thông tư số: 27/2015/TT-BTTTT ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin băng siêu rộng”; căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;...

  pdf16p cuonghuyen0628 13-11-2015 24 0   Download

 • Thông tư số: 30/2015/TT-BTTTT ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây; căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;...

  pdf15p cuonghuyen0628 13-11-2015 10 0   Download

 • Giới thiệu chung về nhiễu & tương thích điện từ I. Nhiễu và các nguồn nhiễu điện từ cơ bản Các thiết bị điện, thiết bị thu phát, đường truyền tin chịu sự tác động rất lớn các sóng điện từ.

  pdf141p animorphs 06-03-2013 127 62   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam. Chất lượng Sản Phẩm. TCVN 7000:2002. Phương tiện giao thông đường bộ. Tương thích điện từ của mô tô, xe máy và các bộ phận kỹ thuật điện hoặc điện tử sử dụng riêng. Yêu cầu phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

  pdf58p kieuphong21053 13-08-2010 101 27   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ TIÊU CHUẨN TCVN 8241-4-3:2009 IEC 61000-4-3:2006 Xuất bản lần 1 TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - PHẦN 4-3: PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ THỬ - MIỄN NHIỄM ĐỐI VỚI NHIỄU PHÁT XẠ TẦN SỐ VÔ TUYẾN

  pdf5p meoconbatca 26-04-2011 79 23   Download

 •  Tham khảo Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiễu điện từ lên chất lượng tín hiệu trong bo mạch và các phương pháp khử nhiễu do Bùi tuấn lộc trình bày để nắm bắt một số vấn đề về: Tổng quan về tương thích điện từ và cấu trúc của bo mạch in, các loại nhiễu thường gặp trong hệ thống, quy trình thiết kế mạch in tốc độ cao và các phương pháp chống nhiễu cho hệ thống, mô phỏng đánh giá nhiễu trong hệ thống.

  pdf26p tieppham2 15-05-2015 106 37   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ TIÊU CHUẨN TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - PHẦN 4-2: PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ THỬ - MIỄN NHIỄM ĐỐI VỚI HIỆN TƯỢNG PHÓNG TĨNH ĐIỆN

  pdf5p meoconbatca 26-04-2011 70 19   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ TIÊU CHUẨN TCVN 8241-4-11:2009 IEC 61000-4-11:2004 Xuất bản lần 1 TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - PHẦN 4-11: PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ THỬ - MIỄN NHIỄM ĐỐI VỚI CÁC HIỆN TƯỢNG SỤT ÁP, GIÁN ĐOẠN NGẮN VÀ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP

  pdf5p meoconbatca 26-04-2011 56 17   Download

 • Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin về Tương thích điện từ (EMC) - Miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện – Phương pháp đo và thử

  pdf0p meoconanlau 17-04-2011 49 16   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ TIÊU CHUẨN TCVN 8241-4-5:2009 IEC 61000-4-5:2005 Xuất bản lần 1 TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - PHẦN 4-5 : PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ THỬ - MIỄN NHIỄM ĐỐI VỚI XUNG HÀ NỘI - 2009 TCVN 8241-4-5:2009 2 TCVN 8241-4-5:2009 Mục lục 1 Phạm vi áp dụng ...................................................................................................................................5 2 Tài liệu viện dẫn.........................................................................................................................

  pdf5p meoconbatca 26-04-2011 61 13   Download

 • Tham khảo sách 'qcvn 18:2010/btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p meoconbatca 26-04-2011 79 14   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ TIÊU CHUẨN TCVN 8241-4-8:2009 IEC 61000-4-8:2001 Xuất bản lần 1 TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - PHẦN 4-8 : PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ THỬ - MIỄN NHIỄM ĐỐI VỚI TỪ TRƯỜNG TẦN SỐ NGUỒN

  pdf5p meoconbatca 26-04-2011 66 10   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ TIÊU CHUẨN TCVN 8241-4-6:2009 IEC 61000-4-6:2004 Xuất bản lần 1 TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - PHẦN 4-6 : PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ THỬ - MIỄN NHIỄM ĐỐI VỚI NHIỄU DẪN TẦN SỐ VÔ TUYẾN

  pdf5p meoconbatca 26-04-2011 54 9   Download

 • Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin về Tương thích điện từ (EMC) - Miễn nhiễm đối với các xung – Phương pháp đo và thử

  pdf0p meoconanlau 17-04-2011 45 9   Download

 • Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin về Tương thích điện từ (EMC) - Miễn nhiễm đối với từ trường tần số nguồn – Phương pháp đo và thử

  pdf0p meoconanlau 17-04-2011 40 9   Download

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 29:2011/BTTTT VỀ PHỔ TẦN VÀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ PHÁT THANH QUẢNG BÁ SỬ DỤNG KỸ THUẬT ĐIỀU BIÊN (AM) National technical regulation on electromagnetic compatibility and radio spectrum for transmitting equipment for the amplitude modulated (AM) sound broadcasting service

  pdf12p waduroi 15-11-2012 43 6   Download

 • Trong bài viết này trình bày ba phương pháp tối ưu hóa thiết kế nối đất được sử dụng để giải quyết vấn đề EMI trên PCB trộn với tín hiệu analog và kỹ thuật số. Một mô hình được xây dựng để kiểm tra bề mặt hiện tại, trường E, trường H và S-thông số của các bảng mạch để xem xét ảnh hưởng của các phương pháp tránh vấn đề EMI và SI.

  pdf9p vanthanh87hy 19-01-2013 67 11   Download

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 30:2011/BTTTT VỀ PHỔ TẦN VÀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ PHÁT THANH QUẢNG BÁ SỬ DỤNG KỸ THUẬT ĐIỀU TẦN (FM) National technical regulation on electromagnetic compatibility and radio spectrum for transmitting equipment for the frequency modulated (FM) sound broadcasting service MỤC LỤC 1. Quy định chung 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.2. Đối tượng áp dụng 1.3. Tài liệu viện dẫn 1.4. Giải thích từ ngữ 1.5. Chữ viêt tăt 2. Quy định kỹ thuật 2.1.

  pdf16p waduroi 15-11-2012 58 5   Download

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 31:2011/BTTTT VỀ PHỔ TẦN VÀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ PHÁT HÌNH QUẢNG BÁ MẶT ĐẤT SỬ DỤNG KỸ THUẬT SỐ DVB-T National technical regulation on electromagnetic compatibility and radio spectrum for terrestrial digital television broadcast (DVB-T) transmitting equipment

  pdf19p waduroi 15-11-2012 42 5   Download

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 9 : 2012/BKHCN VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ GIA DỤNG VÀ CÁC MỤC ĐÍCH TƯƠNG TỰ National technical regulation on electromagnetic compatibility for household and similar electrical and electronic equipment Lời nói đầu QCVN 9 : 2012/BKHCN do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt và được ban hành...

  pdf4p waduroi 15-11-2012 68 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản