Tuyển tập bài tập Este

Xem 1-15 trên 15 kết quả Tuyển tập bài tập Este
 • Tài liệu Tuyển chọn một số bài tập hay và khó về rượu-axit-este sau đây dành cho các em học sinh yêu thích môn Hóa tham khảo, phục vụ nhu cầu học tập. Mỗi bài tập có đáp án và lời giải giúp các em tự học, tự ôn hiệu quả.

  pdf13p havuong06 17-08-2015 112 53   Download

 • Tham khảo tài liệu 'các dạng bài tập este', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc6p ngobinhcbn 24-06-2011 1964 620   Download

 • Tài liệu ôn thi hoá học tham khảo gồm tuyển tập đề thi đại học môn Hoá khối A qua các năm. Đây là các bài tập este được chọn lọc trong đề thi đại học - cao đẳng. Mời các bạn thí sinh cùng luyện kỹ năng giải bài tập trắc nghiệm để chuẩn bị tốt cho kỳ thi của mình.

  pdf2p trung9898 03-09-2010 2672 1058   Download

 • Câu 1: Nhận định nào sau đây không đúng? A. Tên este RCOOR’ gồm: tên gốc hiđrocacbon R’ + tên anion gốc axit (đuôi “at“). B. Khi thay nguyên tử H ở nhóm –COOH của axit cacboxylic bằng gốc hiđrocacbon

  doc10p unknowing 26-06-2011 1036 510   Download

 • Este được tạo bởi axit cacboxylic no, đơn chức mạch hở và ancol no, đơn chức, mạch hở (este no, đơn chức, mạch hở): CmH2m+1COOCm’H2m’+1 hay CnH2nO2 (m ≥ 0; m’ ≥ 1; n ≥ 2 ). Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đa chức và ancol đơn chức: R(COOR’)n Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đơn chức và ancol đa chức: (RCOO)nR’ Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đa chức và ancol đa chức (cùng có n nhóm chức): R(COO)nR’.

  pdf24p higianga1 18-09-2012 1095 323   Download

 • Tài liệu Chuyên đề bài tập axit cacboxylic chọn lọc tuyển chọn các bài tập axit cacboxylic chọn lọc, bài tập về phản ứng đốt cháy, bài tập về phản ứng este hoá. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho các em để luyện tập kiến thức về axit cacboxylic.

  doc5p huynhvan2010 21-05-2014 930 350   Download

 • Tài liệu "Bài tập este trông đề thi hóa hcoj 2007-2010 " nhằm giúp cho học sinh ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập trắc nghiệm môn hóa học và đặc biệt khi giải những bài tập cần phải tính toán một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất đồng thời đáp ứng cho kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng. Chúc các bạn học tốt.

  pdf3p trungtran5 09-09-2010 507 247   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn hóa học - các bài toán este', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p kankook 10-06-2011 192 99   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm hóa : este', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p zmr_dz 01-06-2011 83 30   Download

 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'một số bài tập trắc nghiệm este-lipit hóa hữu cơ i. đồng phân, danh pháp, công thức tổng quát', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p chuotcamung 20-05-2013 117 16   Download

 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'một số bài tập trắc nghiệm este-lipit hóa hữu cơ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p chuotcamung 20-05-2013 66 10   Download

 • Tài liệu khóa học : Luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm hóa học VẤN ĐỀ 8. AXIT – ESTE các đề thi được xây dựng với nội dung đa dạng phong phú với hàm lượng kiến thức hoàn toàn nằm trong chương trình hóa học THPT theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ đề thi có độ khó tương đương hoặc cao hơn các đề đã được sử dụng trong các kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng gần đây....

  pdf5p trungtran2 13-08-2010 485 324   Download

 • Câu I.(2 điểm ) 1. Viết PTHH xảy ra của các phản ứng (ghi rõ điều khiện phản ứng nếu có): Lên men rược từ glucozơ, lên men giấm từ rượu etylic loãng, este hóa từ axit axetic và rượu etylic, xà phòng hóa chất béo bằng dd KOH, tạo tinh bột trong cây xanh, điều chế axit axetic từ C4H10. 2. Chỉ dùng một lọ hóa chất làm thuốc thử, hãy trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dd đựng trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn sau: BaCl2, KBr, ZnSO4, Na2CO3 và AgNO3....

  doc1p hanwanhyuk1998 26-12-2012 261 75   Download

 • Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống từ 1 đến 10. Une ville écolo en Chine La Chine souhaite (1) ______ une ville 100 % écologique. Dongtan, c’est le nom de cette ville, devrait voir le jour en 2010. La Chine n’est pas vraiment un modèle en matière de respect de l’environnement. Elle fait (2) ______ des 6 plus gros pollueurs de la planète. (3) ______ Chine, se trouvent 6 des 30 villes les plus

  pdf5p bonsai89 23-12-2011 47 20   Download

 • . Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau. Câu 1: En classe, il faut ______. A. bavarder avec des amis B. écouter le professeur C. faire du bruit D. manger des bonbons Câu 2: Céline aime faire des courses au supermarché mais sa mère n’aime pas ______ aller. A. en B. y C. lui D. les Câu 3: Sois tranquille, je reste toujours ______ toi. A. avec B. dans C. par D. de Câu 4: – Est-ce que les élèves ont rendu leurs devoirs au professeur

  pdf5p bonsai89 23-12-2011 39 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản